نویسنده = محمود زارعی
سنتز اکسید گرافن مغناطیسی عامل‌دار شده با ایمینو دی‌استیک اسید برای حذف کروم از محلول‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22093/wwj.2023.417423.3373

محمود زارعی؛ ُسالا ر ملکی؛ مهدی حسین زاده


بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی فرایند حذف مالاشیت سبز با استفاده از پسماند چای و بررسی ایزوترم

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 51-62

10.22093/wwj.2019.139943.2714

محمود زارعی؛ سابینا فضلی؛ نرجس نجاری؛ سخاء پژهان فر؛ ابوالفضل احمدی صومعه