نویسنده = بیژن بینا
بررسی کارایی نانو لوله‌های تک دیواره، چند دیواره و هیبرید کربنی در حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 12-21

بیژن بینا؛ محمد مهدی امین؛ علیمحمد رشیدی؛ حمیدرضا پورزمانی


کاربرد سیستم تلفیقی فیلتراسیون و اشعه فرابنفش در گندزدایی پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 71-77

محمد مهدی امین؛ حسن هاشمی؛ افشین ابراهیمی؛ بیژن بینا؛ حسین موحدیان عطار؛ ادیب جابری؛ حسین صفاری؛ زهرا موسویان


گندزدایی آب تصفیه‌خانه آب و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 28-32

حسن هاشمی؛ محمد مهدی امین؛ بیژن بینا؛ محمد عبدالهی؛ مریم حاتم‌زاده


بررسی عملکرد و مدل‌سازی فرایند بیوفیلمی با بستر متحرک به‌منظور حذف ترکیبات مغذی از فاضلاب

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 9-19

مجید کرمانی؛ بیژن بینا؛ حسین موحدیان؛ محمد مهدی امین؛ مهناز نیک آئین


مقایسه کارآیی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت آب

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 24-33

بیژن بینا؛ عباس شاهسونی؛ غلامرضا اصغری؛ اکبر حسن‌زاده


بررسی کیفیت لجن خشک شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اصفهان و کاربرد آن برای مصارف مختلف

دوره 15، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 34-42

بیژن بینا؛ حسین موحدیان عطار؛ احمدعلی امینی


ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد زاینده‌رود

دوره 13، شماره 4، اسفند 1381، صفحه 15-23

10.22093/wwj.2003.176069

بیژن بینا؛ مهدی اسدی؛ علی قیصری


بررسی کارآیی الیاف طبیعی در حذف کادمیوم از پساب‌های صنعتی

دوره 13، شماره 3، آذر 1381، صفحه 2-6

10.22093/wwj.2002.176051

امیرحسین محوی؛ بیژن بینا؛ عباس سعیدی


حذف رنگ و مواد آلی فاضلاب های صنعت نساجی با کمک زائدات تصفیه خانه آب

دوره 10، شماره 4، اسفند 1378، صفحه 5-18

10.22093/wwj.2000.174933

محمدرضا شاهمنصوری؛ بیژن بینا؛ مجید فلاحتی


بازیابی آلوم از لجن حاصل از زلال سازهای تصفیه خانه آب اصفهان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 19-30

10.22093/wwj.1998.174224

محمدرضا شاهمنصوری؛ علیرضا مصداقی نیا؛ بیژن بینا؛ سید حسین مرتضوی


مقایسه کیفیت فیزیکوشیمیایی آب زاینده رود با شاخص های بیولوژیکی موجود

دوره 8، شماره 4، اسفند 1376، صفحه 22-30

10.22093/wwj.1998.174215

بیژن بینا؛ حسین پورمقدس؛ فلاح حیدرماه


استفاده از مخمر به عنوان پلی الکترولیت طبیعی در تصفیه آب و اثر آن در حذف E. Coli

دوره 8، شماره 2، شهریور 1376، صفحه 32-42

10.22093/wwj.1997.174171

بیژن بینا؛ بهنام وکیلی؛ محمدرضا شاهمنصوری


بررسی رابطه بین تک‌یاخته‌های لجن فعال و کیفیت پساب

دوره 7، شماره 3، آذر 1375، صفحه 24-31

10.22093/wwj.1996.173973

بیژن بینا؛ حسین موحدیان؛ مهناز نیک‌آیین


بررسی کارایی صافی کند ماسه ای در حذف کلیفرمها و مواد آلی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1375، صفحه 22-26

10.22093/wwj.1996.173897

محمدرضا شاهمنصوری؛ بیژن بینا؛ رضا رضایی


بررسی شاخص انگلبرگ در تصفیه‌ خانه‌های شمال و جنوب اصفهان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1375، صفحه 15-22

10.22093/wwj.1996.173890

محسن اربابی؛ حسین موحدیان؛ بیژن بینا


استفاده از پرمنگنات پتاسیم به عنوان کمک منعقد‌کننده در عملیات تصفیه آب

دوره 6، شماره 3، اسفند 1374، صفحه 12-20

10.22093/wwj.1996.173845

بیژن بینا؛ محمدرضا شاهمنصوری؛ اسدالله ذهب صنیعی


بررسی راندمان برکه های تثبیت در حذف تخم انگل ها و کلیفرمهای مدفوعی

دوره 6، شماره 2، آذر 1374، صفحه 2-11

10.22093/wwj.1995.173836

حسین موحدیان؛ بیژن بینا؛ محسن اربابی


تحلیلی پیرامون برخی از عوامل ایجادکننده بالکینگ و روش های کنترل آن

دوره 6، شماره 2، آذر 1374، صفحه 35-40

10.22093/wwj.1995.173839

بیژن بینا؛ علی قیصری؛ شکوه السادات بابامیر