نویسنده = صابر بابایی زادورزی
بررسی ترمودینامیک جذب آموکسی‌سیلین و سفیکسیم بر روی جاذب کیتوسان-پلی‌آکریل‌آمید پوشش داده با ZIF-8

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22093/wwj.2023.390835.3335

صابر بابایی زادورزی؛ علی اکبر عموئی


طراحی و تحلیل اقتصادی نمک‌زدایی آب دریا بر پایه اسمز معکوس: مطالعه موردی نیروگاه شهید سلیمی نکا

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 67-78

10.22093/wwj.2022.345502.3263

سید محمد ساداتی تیله بن؛ صابر بابایی زادورزی؛ وحید صادقی؛ یاسر غفاری؛ امیر عزیزی


سنتز موضعی کامپوزیت کیتوزان-پلی‌آکریل آمید بارگذاری شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای جذب رنگ زرد سیریوس از محیط آبی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 16-30

10.22093/wwj.2018.134555.2694

احسان بینائیان؛ صابر بابایی زادورزی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ مرتضی ابراهیم نژاد افروزی