نویسنده = سید یحیی میرزایی
تعیین خصوصیات آبخوان کارستی چشمه برم جمال با استفاده از پاسخهای فیزیکی- شیمیایی

دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 72-77

منوچهر چیت‌سازان؛ مسعود سیدی‌پور؛ سید یحیی میرزایی


استفاده از تحلیل‌ سری زمانی در تعیین زمان تأخیر رواناب در حوضه جهان‌بین

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 53-59

سید یحیی میرزایی؛ منوچهر چیت‌سازان؛ رحیم چینی‌پرداز