نویسنده = نعمت‌ا... جعفرزاده
تثبیت لجن فاضلاب با آهک، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب غرب اهواز

دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 67-71

مهدی فرزادکیا؛ نعمت‌ا... جعفرزاده؛ لیلا لویمی اصل؛ عبدالحمید قلمبر


امکان‌سنجی کاربرد شناورسازی با هوای محلول برای پیش تصفیه آب رودخانه کارون

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 13-23

نعیم بنی سعید؛ نعمت‌ا... جعفرزاده؛ فرامرز ترکیان؛ غازی عیدان


بررسی پارامترهای کیفی پساب در واحد الفین پتروشیمی بندر امام

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 39-49

سیما سبز‌علی‌پور؛ نعمت‌ا... جعفرزاده؛ مسعود منوری؛ زهره مجتهدزاده


تخلیه فاضلاب به دریا گزینه مطلوب برای دفع فاضلاب شهری در مناطق ساحلی

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 66-75

افشین تکدستان؛ ناصر حاجی‌زاده؛ نعمت‌ا... جعفرزاده