نویسنده = ایران عالم‌زاده
حذف آنزیمی‌آلاینده‌های فنلی از پسابهای صنعتی

دوره 19، شماره 4، آذر و دی 1387، صفحه 2-8

ایران عالم‌زاده؛ فرناز میرزایی


تعیین برخی آلودگی‌های آب خلیج فارس و امکان‌سنجی تصفیه بیولوژیکی آن‌ها توسط بیوراکتور فیلم چسبیده (RBCp)

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 2-9

پروین ناهید؛ منوچهر وثوقی؛ ایران عالم‌زاده؛ مهدی برقعی؛ علی‌محمد صنعتی


تصفیه پساب‌های حاوی فنل به کمک لجن فعال

دوره 11، شماره 4، اسفند 1379، صفحه 25-30

10.22093/wwj.2001.175700

منوچهر وثوقی؛ ایران عالم‌زاده؛ علی‌محمد اشراقی