نویسنده = سید محمدرضا علوی مقدم
اثر بار آلی در تصفیه فاضلاب حاوی شیر به روش راکتور ناپیوسته متوالی

دوره 20، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 50-56

هومن حاجی‌آبادی؛ سید محمدرضا علوی مقدم؛ سید حسین هاشمی


تصفیه فاضلاب های صنایع غذایی با استفاده از روش راکتور ناپیوسته با عملیات متوالی(SBR)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1377، صفحه 12-21

10.22093/wwj.1999.174677

سید محمدرضا علوی مقدم؛ حسین گنجی دوست؛ علی ترابیان