نویسنده = حسن اقدسی نیا
بررسی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول آبی با استفاده از جاذب کک پیرولیزی اصلاح شده

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 44-57

10.22093/wwj.2022.317114.3202

پریسا یوسفیان؛ حسن اقدسی نیا؛ محمد سعید حجازی؛ احمدرضا محمدیان سودمند