نویسنده = محمدمهدی امین
عملکرد راکتور بافلدار بی‌هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 19-26

محمدمهدی امین؛ سید علیرضا مومنی؛ سید مهران ابطحی؛ علی ترابیان.


بازیابی پساب حاصل از شست وشوی فیلترهای تصفیه خانة آب با روش شناورسازی با هوای محلول

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 24-30

محمدحسن محمودیان؛ محمدمهدی امین؛ محمدرضا شاهمنصوری؛ محمد قاسمیان


بررسی دترجنت‌ها در زاینده رود

دوره 8، شماره 1، خرداد 1376، صفحه 30-38

10.22093/wwj.1997.174005

محمدرضا شاهمنصوری؛ محمدمهدی امین؛ مرضیه وحید دستجردی