نویسنده = محمدرضا سمایی
بررسی راندمان حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی (LAS) در برکه‌های تثبیت فاضلاب شهر یزد

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 38-43

اصغر ابراهیمی؛ محمد حسن احرامپوش؛ محمدرضا سمایی؛ سید وحید غلمانی؛ پروانه طالبی؛ مجید دهقان؛ عاطفه هنردوست؛ ابراهیم شاهسونی


مدل‌سازی فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون در مخازن با روش پویایی سیستم

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 47-55

محمدرضا سمایی؛ عباس افشار؛ مجتبی غروی


آنالیز کیفی آب رودخانه با رویکرد ماتریس‌های پاسخ

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 28-34

محمدرضا سمایی؛ عباس افشار