نویسنده = امیر حسام حسنی
استفاده از میکروارگانیسم‌های احیاکننده یون‌های سولفات در تصفیه پساب اسیدی صنعتی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 66-77

10.22093/wwj.2022.337775.3251

نفیسه پناهی اوصالو؛ لعبت تقوی؛ امیر حسام حسنی؛ محسن دهقانی


بررسی میزان آفت‌کش آترازین در زهاب‌های کشاورزی و منابع آبی رودخانه کارون و دز

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 139-150

10.22093/wwj.2022.321248.3216

سید شهرام مشعشعیان اصل؛ امیر حسام حسنی؛ افشین تکدستان؛ امیر حسین جاوید


سنتز نانو ذرات اکسید آهن هماتیت با سطح اصلاحی جدید برای حذف سرب از محلول‌های آبی

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 48-63

10.22093/wwj.2018.102161.2519

مرتضی هاشم زاده؛ عبدالرضا نیلچی؛ امیر حسام حسنی؛ رضا صابری


بررسی ‌کارایی ‌نانو ذرات آهن صفر‌(nZVI) در حذف سفالکسین‌ از‌ پساب‌ دارویی

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 85-92

امیر حسام حسنی؛ علی ترابیان؛ خدیجه رحیمی


بررسی توانایی صدف دریسنیده پلی مورفا در کاهش غیر مستقیم غلظت نیترات و فسفات فاضلاب شهری

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 69-76

لیلی غلام‌ حسینی؛ آرش جوانشیر؛ امیر حسام حسنی