نویسنده = جهانگیر عابدی کوپایی
بررسی مدل‌های سینتیک حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی خاک اطراف لوله‌های انتقال نفت توسط ری‌گراس

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 62-68

الهام قاهری؛ سید سعید اسلامیان؛ هدی حسینی؛ جهانگیر عابدی کوپایی


حذف نیترات از آبهای آلوده با استفاده از نانوذرات نی اصلاح شده

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 34-42

معصومه فراستی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ مرتضی سیّدیان


تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 92-97

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ جهانگیر عابدی کوپایی


بررسی تأثیر کاربرد زئولیت کلینوپتی‌لولایت در کاهش آبشویی کود اوره از خاک

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 51-57

جهانگیر عابدی کوپایی؛ سید فرهاد موسوی؛ آرتمیس معتمدی