نویسنده = امیر تائبی
‌جذب فلز کروم شش ظرفیتی توسط لجن دفعی فاضلابهای شهری

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 34-43

فرزانه محمدی؛ هستی هاشمی نژاد؛ امیر تائبی


کاربرد ضایعات معدنی دولومیت به‌عنوان جاذب در تصفیه پسابهای حاوی رنگینه‌های نساجی

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 30-36

محمد جمالی نژاد؛ امیر تائبی؛ سید مجید مرتضوی


مقایسه مدل‌های هضم هوازی لجن فعال دفعی و واسنجی آنها

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 57-67

پریسا بهلولی؛ امیر تائبی


بررسی پارامترهای مؤثر بر افزایش راندمان زوال طبیعی سیانور در خاک

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 44-53

علیرضا زاده بافقی؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی


شبیه‌سازی روشهای "پمپاژ-تصفیه" و "هوادهی" در احیای محلی آبهای‌زیرزمینی آلوده

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 30-39

حمیدرضا صفوی؛ کاوه سوخک لاری؛ امیر تائبی


شست و شوی اولیه آلاینده‌ها توسط رواناب‌های سطحی

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 12-19

پژمان رازی؛ امیر تائبی