نویسنده = ناصر طالب بیدختی
تدوین مدل تخصیص عادلانه کمّی و کیفی آب در سیستم‌های رودخانه-مخزن: کاربرد روش بهینه‌سازی سناریوها

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 68-84

10.22093/wwj.2017.34336.1991

سید حسین افضلی؛ ناصر طالب بیدختی؛ عاطفه پویا؛ محمد رضا نیکو


ارائه الگوریتم‌ جدید G-JPSO و توسعه آن در کنترل بهینه پمپ‌ها در شبکه توزیع آب

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 3-14

رسول رجب پور؛ ناصر طالب بیدختی؛ غلامرضا رخشنده رو


درونیابی مبتنی بر توابع پایه شعاعی و نگاشت داده‌های ناقص تداوم بارندگی

دوره 22، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 95-102

حسن درخشان؛ ناصر طالب بیدختی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر pH، دما و پراکسید هیدروژن بر حذف بنزین از آب توسط کربن فعال دانه‌ای

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 43-53

هستی هاشمی‌نژاد؛ ایوب کریمی جشنی؛ ناصر طالب بیدختی؛ پرویز منجمی


عملکرد بیولوژیکی راکتور چند محفظه بی‌هوازی در تصفیه شیرابه

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 10-18

سیدرضا محتشمی؛ ایوب کریمی جشنی؛ ناصر طالب بیدختی