نویسنده = منوچهر وثوقی
تصفیه پساب‌های حاوی فنل به کمک لجن فعال

دوره 11، شماره 4، اسفند 1379، صفحه 25-30

10.22093/wwj.2001.175700

منوچهر وثوقی؛ ایران عالم‌زاده؛ علی‌محمد اشراقی


تصفیه فاضلاب ‌های حاوی تولوئن توسط فیلم بیولوژیکی هوازی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1378، صفحه 37-42

10.22093/wwj.2000.174939

ایران عالم زاده؛ منوچهر وثوقی


حذف فلزات سنگین توسط نیزارهای مصنوعی

دوره 10، شماره 3، آذر 1378، صفحه 28-40

10.22093/wwj.1999.174913

محمد منشوری؛ منوچهر وثوقی؛ کرامت الله ایماندل؛ سید مهدی برقعی؛ احمد بادکوبی


تصفیه فاضلاب کارخانه مخمر نانوایی توسط مردابهای مصنوعی

دوره 8، شماره 3، آذر 1376، صفحه 2-9

10.22093/wwj.1997.174180

منوچهر وثوقی؛ زهره شیخ الاسلامی