نویسنده = جلیل ابریشمی
بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه در آبگیرهای کفی مشبک با میله‌های متقاطع

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 24-33

کیوان بینا؛ محمود فغفور مغربی؛ جلیل ابریشمی


کاربرد سرعت متوسط عمقی در تخمین ضریب پخش طولی آلودگی در رودخانه‌ها

دوره 20، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 91-96

محمد گیوه‌چی؛ محمود فغفور مغربی؛ جلیل ابریشمی