نویسنده = مصطفی تیزقدم
توسعه یک مدل پویایی‌های سیستم به‌منظور ارتقای مدیریت پایدار آب‌ شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22093/wwj.2022.338545.3252

نیما نظامی؛ مصطفی تیزقدم غازانی؛ مهدی ضرغامی؛ مریم عباسی


اثر بخشی مورینگا پرگرینا در فراوری لجن کلرورفریکی تصفیه‌خانه آب

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 86-98

10.22093/wwj.2018.132602.2687

مصطفی تیزقدم؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ رامتین مظاهری