نویسنده = الهیار داغبندان
بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک برگ چای و کاه برنج

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-16

10.22093/wwj.2022.281340.3131

محمد اکبری زاده؛ الهیار داغبندان؛ بهروز عباسی سورکی؛ فاطمه رهبر ماسوله؛ الهه آزاده فلکدهی