نویسنده = نعمت الله جعفرزاده
بررسی اثرات انتقال آب‌های سطحی شرق به غرب تهران بر کیفیت آب‌های زیرزمینی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 29-40

10.22093/wwj.2003.176407

بنفشه رزاقی خمسی؛ محمد کارآموز؛ نعمت الله جعفرزاده


بررسی کیفیت فاضلاب خروجی صنایع بزرگ فلزی در اهواز

دوره 13، شماره 2، شهریور 1381، صفحه 37-43

10.22093/wwj.2002.176029

هوشنگ پرهام؛ نعمت الله جعفرزاده؛ امیر مهدویانی