نویسنده = عباس روزبهانی
مدیریت رواناب شهری با رویکرد بهینه‌سازی روش‌های توسعه کم‌اثر و تلفیق مدل‌های SWMM و SUSTAIN

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 136-151

10.22093/wwj.2021.285296.3138

امیرحسین نظری؛ عباس روزبهانی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی


تحلیل ریسک استفاده از پساب شهری برای مصارف کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل شبکه‌های بیزین

دوره 31، شماره 7، بهمن و اسفند 1399، صفحه 162-179

10.22093/wwj.2020.237516.3044

جواد شفیعی نیستانک؛ عباس روزبهانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره


ارزیابی ریسک شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری فازی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 74-87

مائده عسگریان؛ مسعود تابش؛ عباس روزبهانی


تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم‌های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 2-14

عباس روزبهانی؛ بنفشه زهرایی؛ مسعود تابش