نویسنده = علی حقیقی
ارزیابی عملکرد مدل آزمایشگاهی ترکیبی اسمز معکوس- اسمز مستقیم برای افزایش بازدهی تولید فرایند نمک‌زدایی

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 54-67

10.22093/wwj.2020.214776.2975

زینب حدادیان؛ مصطفی انصاری؛ علی حقیقی؛ اسکندر مقیمی پور


نشت‌یابی در خطوط لوله ویسکوالاستیک با استفاده از حل معکوس جریان‌ گذرا

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 85-97

10.22093/wwj.2017.88886.2425

مصطفی رحمانشاهی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ علی حقیقی