داوران

خط مشی مجله آب و فاضلاب  درخصوص داوری و بررسی توسط همردیفان علمی

 1- شرط لازم برای انتشار یا عدم انتشار هر مقاله دریافت دو داوری مثبت یا دو داوری منفی است. سردبیر و دبیران تخصصی  مجله خود می تواند داور باشد.

2- هرگاه سردبیر یک داوری مثبت و یک داوری منفی برای مقاله ای دریافت کند، داوری سوم، ضرورت خواهد یافت.

3- مقاله ای که برای بار دوم تسلیم مجله می شود باید تمام مراحل بررسی و داوری را مجدداً طی نماید. منظور از مقاله تسلیمی برای بار دوم مقاله ای است که قبلاً توسط مجله  رد شده و نویسنده آن را اصلاح و بازنگری نموده و مجدداً برای مجله ارسال نموده است. در این مورد، سردبیر مختار است که مقاله را به داوران قبلی یا دبیر تخصصی ارسال نماید یا داوران جدید انتخاب کند. برای آن که مقاله ای برای بار دوم داوری شود، نویسنده باید آن را براساس نظرات داوران قبلی اصلاح نموده باشد.

4- مقاله مشروط (تحت بررسی مجدد)، مقاله ای است که دو داوری مثبت دریافت کرده و به این شرط پذیرفته شده است که بازنگری های توصیه شده در آن اعمال شود و مقاله اصلاح شده برای داوری و بررسی نهایی به دفتر مجله  ارجاع شود. مقاله مشروط می تواند پذیرفته تلقی شود مشروط بر آن که یک داوری مثبت توسط سردبیر یا داوران قبلی بر آن انجام شود. اگر این داوری منفرد منفی باشد، مقاله به دو داوری مثبت برای پذیرش نهایی نیاز خواهد داشت. مقاله تحت بررسی مجدد در صورتی رد خواهد شد که نویسنده مقاله را به صورت مورد درخواست داوران اصلاح و بازنگری نکرده باشد، یا مطالب جدیدی به آن افزوده باشد که دارای کیفیت مقبول تلقی نشود، یا غلط ها و اشکالات جدید در آن وارد شده باشد. سردبیر موظف است که با نویسندگان مقالات یا یادداشت های رد شده ای که داوری مجدد می شوند رفتار مناسب و شایسته ای داشته باشد.

5- هرگاه مقاله ای خارج از حوزه تخصصی مجله تلقی شود، به لحاظ ساختار زیر معیار باشد یا محتوای آن به لحاظ تخصصی مناسب نباشد، می توان مقاله را برای بررسی و داوری نپذیرفت. در این صورت، مقاله باید همراه با یک نامه که در آن دلایل عدم پذیرش مقاله ذکر شده است به نویسنده  عودت داده شود.

6- تعداد داوری های مثبت یا منفی برای پذیرش یا رد یادداشت های فنی مشابه مقررات مقاله است. به طور کلی خط مشی واحدی بر مقاله و یادداشت فنی اعمال می شود.

7- نام داوران نزد نویسندگان فاش نمی شود، بنابراین بهتر آن است که در صورت امکان از نگارش دستی نظرات داوری پرهیز شود تا از افشای هویت داور از طریق دستخط وی جلوگیری شود. برگه های داوری باید با نام و امضای داور به دفتر مجله ارسال شود و این وظیفه کارشناسان مجله  است که نام داور را پیش از ارسال به نویسنده از آن خذف کنند.

8- محتوای یادداشت سردبیر و نیز گفت و گو در مجله در حوزه مسئولیت سردبیر است مگر آن که وی مسئولیت خود را به فرد دیگری واگذار کند.

 اسامی اساتیدی که در مجله آب و فاضلاب در داوری مقالات همکاری داشته‌اند، به شرح زیر است:

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
zahra jamshidzadeh آب و محیط زیست دانشگاه کاشان
Masoud Kayhanian شهری Professor Emeritus
abbas khashei مدیریت منابع آب شهری عضو هیئت علمی گروه مهندسی اب دانشگاه بیرجند
Ahmad Khodadadi رئیس پ‍ژوهشکده محیط زیست
اصغر ابراهیمی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد
افشین ابراهیمی تصفیه و کیفیت آب استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سیروس ابراهیمی آذربایجان شرقی - شهر جدید سهند - دانشگاه صنعتی سهند
کریم ابراهیم‌پور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جمیله ابوالقاسمی گروه آمار زیستی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران ایران
بیتا آیتی دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
محمد حسن احرام پوش دانشگاه علوم پزشکی یزد -دانشکده بهداشت
احسان احمدی کاربرد تکنولوژیهای نوین
آزاده احمدی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
سلمان احمدی اسب چین دانشگاه مازندران
امیررضا احمدی مطلق آب و محیط زیست مشاورمدیرعامل- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
مهدی احمدی مقدم تصفیه فاضلاب دانشگاه جندی شاپور اهواز - دانشکده بهداشت
سمیرا اخوان دانشگاه بوعلی- دانشکده کشاورزی
عباس اخوان سپهی تصفیه و کیفیت آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آرش ادیب دانشگاه چمران اهواز- دانشکده فنی و مهندسی
عادل آذر دانشگاه تربیت مدرس
علی آذری تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی
طیبه آریان تهران- شرکت مهاب قدس- بخش اقتصاد مهندسی
محسن اربابی تصفیه فاضلاب عضو هئیت علمی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکر، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط
محمد ارحامی دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
مجتبی اردستانی دانشگاه تهران-دانشکده محیط زیست
عبد اله اردشیر مدیریت آب شهری دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست و رئیس پزوهشکده محیط زیست
بهمن یارقلی موسسه اصلاح نهال و بذر- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی- بخش آبیاری
سماء آزادی پژوهشگر در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
علی اسدی تصفیه فاضلاب هیئت علمی / گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
غلامرضا اسداله فردی آب و محیط زیست تهران دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه خوارزمی
اکبر اسلامی تصفیه و کیفیت آب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید سعید اسلامیان اصفهان- دانشگاه صنعتی- دانشکده کشاورزی - گروه آبیاری
ایرج اشرافی تمای گروه اموزشی میکروب شناسی دانشگاه تهران
کیوان اصغری مدیریت منابع آب شهری اصفهان - د . صنعتی - دانشکده عمران
اصغر اصغری مقدم دانشگاه تبریز - دانشکده علوم-گروه زمین شناسی
حسن اصلانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
حلیمه اعتمادی استادیار دانشگاه بوشهر
عباس افشار استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیئت تحریریه مجله آب وفاضلاب
محمد هادی افشار مدلسازی دانشکده عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران
صادق افشاری گروه شیمی دانشگاه دامغان
حسن اقدسی نیا فرایندها گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی ونفت، دانشگاه تبریز
زهرا اکبری دانشگاه تهران
محمود اکبری دانشگاه کاشان- گروه مهندسی عمران
داوود الماسی دانشگاه زاگرس کرمانشاه
حمید آماده دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبایی
مژگان امتیازجو آب و محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شمال
ابراهیم امیری پردیس منابع طبیعی کرج- گروه آبیاری و آبادانی- هیدرولیک و مهندسی رودخانه
محمد امیری آب و محیط زیست اصفهان دانشگاه صنعتی -دانشکده مهندسی شیمی
مجتبی امینی هیات علمی
بهنوش امین زاده دانشگاه تهران - دانشکده محیط زیست
حسین انصاری استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر بابایی آب و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده بهداشت
بهنام باریک بین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمدرضا بازرگان لاری مدیریت منابع آب شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- دانشکده فنی - گروه مهندسی عمران
سید ناصر باشی ازغدی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران
طیبه باقری پژوهشگاه ژنتیک
علی باقری عضو هیآت علمی - گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
حسین بانژاد دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی
ارسطو بدوی عضو هیات علمی دانشگاه باهنر
ادریس بذرافشان تصفیه فاضلاب زاهدان - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
رضا براتی رشوانلو تصفیه لجن و بیومس دانشجوی Ph.D مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران
سید مهدی برقعی تصفیه فاضلاب تهران -دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی شیمی و نفت
علیرضا برهانی داریان مدیریت منابع آب شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده عمران
محمدرضا بزرگمهر کاربرد تکنولوژیهای نوین مهندسی شیمی،دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، مشهد ، ایران
عبدالحسین بغلانی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
محمد علی بقاءپور آب و محیط زیست دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیژن بینا استاد دانشگاه اصفهان، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
بابک بنکدارپور دانشگاه امیر کبیر - دانشکده شیمی
جمیل بهرامی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عمران- کردستان
کوروش بهزادیان مدیریت آب شهری خ. حافظ-دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک- تهران)- پژوهشکده محیط زیست
محسن پادروند کاربرد تکنولوژیهای نوین دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا پازوکی مدلسازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن پاسالاری
علی پاک تهران - دانشگاه شریف - دانشکده عمران
خوشناز پاینده تصفیه فاضلاب استادیار گروه آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رضا پیرتاج همدانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
علیرضا پرداختی تهران- د. تهران - دانشکده محیط زیست
همت الله پیردشتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مقداد پیرصاحب تصفیه فاضلاب معاون پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علی پیروزی بیوتکنولوژی دانشگاه علم و فناوری مازندران
محمد پروین نیا آب و محیط زیست دانشگاه یاسوج
رضا پناهی بیوتکنولوژی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
فرزام پوراصغر سازمان برنامه
حمیدرضا پور زمانی دانشگاه اصفهان
حسین پورمقدس اصفهان-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-دانشکده بهداشت
مسعود تابش استاد، دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
مسعود تجریشی دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
علی ترابیان تهران دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست
جواد ترکاشوند دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد مهدی تقی زاده آب و محیط زیست استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی -استهبان
افشین تکدستان تصفیه فاضلاب اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده بهداشت- مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط
عبدالرسول تلوری هیدرولیک و هیدرولوژی شهری تهران - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی
مرتضی تهامی پور زرندی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
بهرام ثقفیان تهران ، پزوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، ص-پ 1136-13445
الله‌بخش جاوید دانشگاه شاهرود
سهند جرفی استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط . دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رضا جعفری دانشگاه صنعتی اصفهان-منابع طبیعی
علی جعفری عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان
نادر جعفرزاده تصفیه و کیفیت آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد دانشگاه جندی شاپور - دانشکده بهداشت- اهواز
محمد رضا جلیلی قاضی زاده هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، دانشکده عمران، آب و محیط زیست
میر مصدق جمالی دانشکده عمران -دانشگاه شریف-
شروین جمشیدی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان
ناصر جمشیدی آب و محیط زیست خیابان ولی عصر، بالاتر از نیایش، روبروی پارک ملت، خیابان سعیدی، پلاک 68، واحد 8
عباسقلی جهانی
سید علی چاوشیان دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
منوچهر چیت سازان مدیریت منابع آب شهری اهواز-دانشگاه شهید چمران- گروه زمین
بهداد چهره نگار مسؤول واحد هیدروانفورماتیک، ستاد احیای دریاچه ارومیه، دانشگاه صنعتی شریف
محمد علی حاج عباسی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
پریسا حجازی دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی شیمی
مجید حیدری هیدرولیک و هیدرولوژی شهری دانشگاه بوعلی سینا همدان
منوچهر حیدرپور هیدرولیک و هیدرولوژی شهری گروه مهندسی آب-دانشکده کشاورزی-دانشگاه صنعتی اصفهان
کاوه حریری اصلی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) -گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، مشاور مدیر عامل آبفای استان گیلان
محسن حسامی کارشناس ارشد بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مسعودرضا حسامی دانشگاه شهید باهنر کرمان- مهندسی عمران
امیر حسام حسنی تهران- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات
سید ابوالحسن حسینی دانشگاه صنعتی شریف
سید سعید حسینی آب و محیط زیست دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید مهدی حسینی دانشگاه فناوری نوین آمل
علیرضا حسن اقلی کرج- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
یوسف حسن زاده دانشگاه تبریز - دانشکده فنی
مریم حسنی زنوزی آب و محیط زیست، مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
علی حقیقی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اکبر حکمت زاده دانشکده عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی شیراز
سعید حمزه
احمد خاتون آبادی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی
لیلا خازینی مدلسازی دانشگاه تبریز
محمد رضا خانی استادیار
عباس خدابخشی تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشکده بهداشت-گروه مهندسی بهداشت محیط
سعیدرضا خداشناس مدیریت منابع آب شهری فردوسی،مشهد،ایران
پریسا خدیوپارسی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی شیمی.
حسن خرسندی تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط
محمد خزائی گروه مهندسی بهداشت محیط/دانشگاه علوم پزشکی همدان.
گرشاسب خزائنی
مجید خلقی آب و محیط زیست کرج-دانشکده کشاورزی-گروه آبیاری و آبادانی
شهناز دانش تصفیه فاضلاب رئیس دانشکده منبع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد
پیمان دانش کار آراسته کاربرد تکنولوژیهای نوین استادیار/دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- دانشکده فنی و مهندسی
مجتبی داوودی
رضا دباغ آب و محیط زیست مدیریتی/پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
سید محمد مهدی دستغیب پژوهشگاه صنعت نفت
محمد دلنواز دانشگاه خوارزمی
مهدی دینی مدیریت آب شهری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بهروز دهزاد آب و محیط زیست تهران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی-دانشگاه علوم زمین
منصوره دهقانی دانشگاه شیراز- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی محیط زیست
رضا دهقانزاده تصفیه فاضلاب عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط - دانشکده بهداشت و تغذیه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علی دهنوی استادیار
سینا دوبرادران دانشگاه
علیرضا ریاحی بختیاری آب و محیط زیست استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
حمید راشدی
علی رضا رحمانی آب و محیط زیست استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان
محمود رحمتی آب و محیط زیست دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان / دانشکده علوم و فناوری‌های نوین / گروه آموزشی مهندسی شیمی
مصطفی رحیم نژاد هیات علمی- دانشگاه صنعتی بابل
خسرو رستمی پژوهشهای صنعتی
رضا رضایی دانشگاه علوم پزشکی سنندج
روشنک رضایی کلانتری کاربرد تکنولوژیهای نوین تهران- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
فرشاد رضائی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سید مجتبی رضوی نبوی وزارت نیرو
محمد رفیعی تهران - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت
عباس روزبهانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رامین روشندل شریف- انرژی
بردیا روغنی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده فنی، دانشکده مهندسی عمران
محمد زارع مدلسازی دانشگاه شیراز
بهروز زارعی دانشگاه تربیت مدرس
علی زاهدی تصفیه فاضلاب EISSENDORFER STRASSEE 42
زهرا زحمتکش
جعفر یزدی عباسپور- شهید بهشتی
فاطمه یزدیان کاربرد تکنولوژیهای نوین، مدلسازی دانشگاه تهران
محمدعلی ززولی تصفیه و کیفیت آب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علی اکبر زینتی زاده تصفیه فاضلاب استادیار گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی دانشگاه رازی- کرمانشاه
مجید زینلی کاربرد تکنولوژیهای نوین مسوول پروژه- پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیستی
امین سارنگ شرکت مهاب قدس
سعیده سامانی آب و محیط زیست هیئت علمی پژوهشگاه تحقیقات منابع آب
سید حسین سجادی‌فر حکمرانی آب عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
سولماز سعادت آب و محیط زیست هیئت علمی/ دانشگاه شیراز
مطهره سعادت پور آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
رضا سعیدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده سلامت، ایمنی و محیط‌زیست
محسن سعیدی دانشیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
ایرج سعیدپناه آب و محیط زیست، مدلسازی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
علی سلاجقه هیدرولیک و هیدرولوژی شهری دانشگاه تهران -دانشکده منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی آبخیزذاری
جابر سلطانی استادیار گروه مهندسی آب-پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران
سعید سلطانی مدیریت منابع آب شهری اصفهان دانشگاه صنعتی دانشکده منابع طبیعی
مریم سلیمی آب و محیط زیست، کاربرد تکنولوژیهای نوین دانشجوی Ph.D مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
محسن سلیمانی تصفیه فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا سمرقندی دانشگاه علوم پزشکی همدان
کاوه سوخک لاری آب و محیط زیست دانشگاه اصفهان / استادیار
شهریار شاکری دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم - گروه زیست
محمد شاکر خطیبی آب و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تبریز- گروه مهندسی بهداشت محیط- عضو هیئت علمی
شایان شامحمدی دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب
شاهین شاهسونی استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
عباس شاهسونی
محمد رضا شاه منصوری تصفیه و کیفیت آب اصفهان - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
ناصر شاهنوشی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
اکبر شیرزاد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
مهدی شیرزاد دانشگاه علوم پزشکی رشت
امیدرضا شغلی
محمود شفاعی بجستان هیدرولیک و هیدرولوژی شهری استاد گروه سازه های آبی ، دانشکده مهندسی غلوم آب دانشگاه چمران اهواز،
سهیلا شکرالله زاده پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران ، ایران
علی رضا شکوهی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیئت علمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین -دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی آب
افسانه شهبازی تصفیه فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی
سید حمیدرضا صادقی استاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرّس
مهربان صادقی آب و محیط زیست شهرکرد - د . علوم پزشکی شهرکرد - دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط
مهدی صادقی شاهدانی تهران- بزرگراه چمران-پل مدیریت - دانشگاه امام صادق- دانشکده اقتصاد
موسی صادقی کیاخانی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
ستار صالحی گروه مهندسی عمران، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
عبدالمطلب صید محمدی تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیطT عضو هیات علمی
محمد حسین صرافزاده تصفیه فاضلاب دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی - دانکشکده مهندسی شیمی
حمیدرضا صفوی مدیریت منابع آب شهری استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران
عبدالرحیم صلوی تبار مدیریت منابع آب شهری مشاور مدیرعامل/مهندسین مشاور مهاب قدس
محمدتقی صمدی PHD- گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت-علوم پزشکی همدان
علی محمد صنعتی کاربرد تکنولوژیهای نوین استادیار- دانشگاه خلیج فارس
لطف اله ضیایی
علی ضرابی کاربرد تکنولوژیهای نوین هیات علمی، دانشگاه اصفهان
مهدی ضرغامی مدیریت منابع آب شهری تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران
ناصر طالب بیدختی استاد، دانشگاه شیراز، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
انسیه طاهری دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط
حمید طاهری شهرآیینی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهسا طاهر گورابی
مسعود طاهریون آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران
جواد طباطبایی یزدی تامین (آبهای متعارف و آبهای نامتعارف )، مدیریت منابع آب شهری عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، مدیر مسئول مجله علمی ترویجی سامانه های سطوح آبگیر باران
حامدرضا ظریف صنایعی دانشگاه شهرکرد- دانشکده مهندسی عمران
علی ظفرزاده تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی گلستان - دانشکده بهداشت
جهانگیر عابدی کوپایی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب
رحیم عالی دانشگاه
ایران عالمزاده کاربرد تکنولوژیهای نوین تهران - د. شریف - هیئت علمی
جعفر عبدی دانشگاه صنعتی شاهرود/عضو هیئت علمی
قربان عسگری تصفیه و کیفیت آب عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
فاطمه عشوری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
علی اکبر عظیمی استادیار بازنشسته دانشگاه تهران
محمدرضا عظیمی کاربرد تکنولوژیهای نوین دانشگاه تهران
فریدون علیخانی حصاری پزوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران
رضا علی زاده مدلسازی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
حسین علیزاده آب و محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالقاسم علی قارداشی تصفیه فاضلاب استادیار دانشگاه شهید بهشتی (پردیس شهید عباسپور)، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
محمود علی محمدی دانشیار دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط
سعید علیمحمدی مدیریت منابع آب شهری دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا عمادی دانشگاه ساری
داریوش عمادزاده صنعتی گروه مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران
عبدالایمان عموئی کاربرد تکنولوژیهای نوین گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی بابل.
سید کمال غدیری
مجتبی غروی دانشگاه علم و صنعت
جعفر غفاری شیروان آشناب-مشاور عالی
میترا غلامی تصفیه فاضلاب استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
سهیلا یغمایی تصفیه فاضلاب انشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و نفت شیمی
کامیار یغماییان تهران - ستاد مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
علی فاتحی زاده دانشگاه اصفهان- دانشکده بهداشت
سید محمد حسین فیاض معاون فرآیندهای نیروگاهی شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای
مجتبی فاضلی آب و محیط زیست تهران - دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباس پور )
نظیر فتاحی دانشگاه رازی کرمانشاه
منوچهر فتحی مقدم هیدرولیک و هیدرولوژی شهری استاد گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران
محمدرضا فدایی دانشگاه صنعتی شریف- مرکز تحقیقات تحقیقات بیو شیمی
مهرداد فرخی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - دانشکده بهداشت
مهدی فرزادکیا تهران- دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده بهداشت
محمد فرشته پور گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهرداد فرهادیان اصفهانی اصفهان ، خیابان هزارجریب ، دانشگاه اصفهان ، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
مرضیه فرهادخانی تصفیه و کیفیت آب دانشجو
محمود فغفور مغربی دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی
الهه فلاح مهدی پور مدیریت منابع آب شهری دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده مهندسی فنآوری و کشاورزی- گروه آبیاری و آبادانی
مهرزاد فیلی زاده دانشگاه شیراز
کورش قادری مدیریت منابع آب شهری عضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی آب
زهرا قاسمی دکتری محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، بندرعباس
مصطفی قاسمی کاربرد تکنولوژیهای نوین Assistant professor
محمد قاسمیان دانشجو دکترا
مهدی قیامی راد دانشگاه ازاد اسلامی - واحد اهر
علی اصغر قانع آب و فاضلاب کشور
محمدتقی قانعیان دانشیار- عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
عباس قاهری دانشیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
نگین قائمی تصفیه فاضلاب دانشگاه صنعتی کرمانشاه
حسام قدوسی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب -دانشکده کشاورزی -دانشگاه سراسری زنجان
فرشید قربانی دانشگاه کردستان
عبدالمجید قلیزاده دانشجوی دکتری
هوشنگ قمرنیا استاد دانشگاه رازی
مهدی قمشی دانشگاه شهید چمران
مجید قنادی مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور
حسین قنادزاده هیات علمی دانشگاه گیلان
مرجان قنبریان گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
بیژن قهرمان دانشگاه فردوسی مشهد
حمید کاریاب دانشگاه علوم پزشکی قزوین
زهرا کاشی تراش اصفهانی آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
بابک کاکاوندی تصفیه فاضلاب، کاربرد تکنولوژیهای نوین استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
عبدالرضا کبیری سامانی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیأت علمی/ اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده عمران
حامد کتابچی آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب شهری استادیار، دانشکده مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رضا کراچیان مدیریت منابع آب شهری تهران - دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی عمران
عبدالرضا کرباسی آب و محیط زیست هیات علمی دانشگاه تهران - دانشکده محیط زیست
وجیهه کرباسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
فردوس کرد مصطفی پور تصفیه و کیفیت آب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- دانشکده بهداشت
غلامحسین کرمی آب و محیط زیست دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا کریمی مدیریت آب شهری استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
نجفعلی کریمیان دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی
حمیدرضا کریمی نیا تهران دانشگاه شریف دانشکده مهندسی شیمی و نفت ص پ 9465-11155
علی کسراییان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران
صلاح کوچک زاده هیدرولیک و هیدرولوژی شهری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
سعید گلیان هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیات علمی- دانشگاه شاهرود
محمدحسین گلمحمدی مدیریت منابع آب شهری دانشجوی دکترای عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین گنجی دوست تصفیه فاضلاب دانشگاه تربیت مدرس
حمید گهرنژاد هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اسلامشهر
بابک گودرزی
محمد گیوه چی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیئت علمی- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
عبدالمجید لیاقت آب و محیط زیست کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی -گروه مهندسی آبیاری و ابادانی
میلاد لطیفی دانشگاه تهران
وحید ماجد آب و محیط زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رویا مافی غلامی آب و محیط زیست، تصفیه فاضلاب استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
حجت میان آبادی حکمرانی آب دانشگاه هلند
صالح مبین دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق 213، کدپستی 38791-45371
مهدی محسن زاده صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی محقر مدیریت منابع آب شهری استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
حامد محمدی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ضرغام محمدی دانشگاه شیراز- زمین شناسی
فرزانه محمدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمود محمدرضاپورطبری آبهای زیرزمینی دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه مازندران
نیازمحمد محمودی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
داود محمودزاده آبهای زیرزمینی دانش آموخته دکتری، رشته مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
امیرحسین محوی تهران - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت
احمد مختاری
نادر مختارانی تهران-بزرگراه آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست
غلامرضا مدنیان حکمرانی آب، مدیریت منابع آب شهری مدیر کل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تهران، ایران
مسعود مرادی آب و محیط زیست مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محمد باقر میرانزاده هییت علمی
سعید مرید مدیریت منابع آب شهری دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده کشاورزی
علی مریدی استادیار، گروه مهندسی عمران- مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
عبدالمهدی میرسپاسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
نوراله میرغفاری دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده منابع طبیعی
علیرضا مساح بوانی گروه مهندسی منابع آب- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
محمد مسافری دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده بهداشت
محمدرضا مسعودی نژاد آب و محیط زیست مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت
محمدرضا مسلمی آب و محیط زیست، تصفیه و کیفیت آب دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی مصباح دانشگاه
غلامرضا مصطفائی آب و محیط زیست مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان
همایون مطیعی دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده آب و محیط و زیست
الهه معتمدی کاربرد تکنولوژیهای نوین دانشگاه تهران
فریبرز معصومی مدیریت منابع آب شهری دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده عمران-استادیار گروه مهندسی عمران
رامتین معینی مدلسازی هیات علمی دانشگاه اصفهان
عبدالرضا مقدسی هیات علمی-دانشگاه اراک
مه نوش مقدسی مدیریت منابع آب شهری هیات علمی
رضا مکنون دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
افشین ملکی مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بهرام ملک محمدی دانشگاه تهران
محمد ملکوتیان استاد مرکز تحقیقات بهداشت محیط و گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مسعود منتظری نمین دانشگاه تهران- دانشکده فنی- گروه عمران
پرژنگ منجمی تصفیه فاضلاب دانشگاه فسا
محمد منشوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
نظام الدین منگلی زاده استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی لارستان
نجمه مهجوری مجد مدیریت منابع آب شهری استادیار و مدیر گروه منابع آّب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
محمدهادی مهدی نژاد تصفیه و کیفیت آب - معاون پژوهشی دانشکده بهداشت - گرگان- بلوار هیرکان- ابتدای جاده شصت کلا- مجموعه فلسفی- دانشکده پیراپزشکی وبهداشت-گروه بهداشت محیط
علی مهدوی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه اراک
ارجمند مهربانی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی
علی مهری زاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
جمال مهرعلی پور دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
کریم موثقی تصفیه فاضلاب اصفهان- دانشگاه اصفهان - دانشکده شیمی - ساختمان شیمی - ک .پ : 81744
حسین موحدیان عطار اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده بهداشت - گروه مهندسی بهداشت محیط ومرکز تحقیقات محیط زیست
سلمان موحدی راد هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید فرهاد موسوی آب و محیط زیست استاد دانشکده عمران دانشگاه سمنان
غلامرضا موسوی دانشکده بهداشت-دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد موسوی بفرویی دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی
رکسانا موگویی مدیریت محیط زیست- دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
علیرضا ناجی گیوی پژوهشکده نانو- دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی نادری ارزیابی اثرات عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست/ دانشگاه اراک، اراک، ایران
سیمین ناصری استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
محسن ناصری دکترای منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
سید محمد جعفر ناظم السادات شیراز-دانشگاه شیراز-دانشکده کشاورزی - گروه آبیاری
غلام رضا نبی بیدهندی آب و محیط زیست تهران-دانشگاه تهران-دانشکده محیط زیست
علی اصغر نجف پور آب و محیط زیست عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی گروه مهندسی بهداشت محیط و معاون پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مسعود نصیری مدیرعامل/ شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه
بهرام نصر اصفهانی دانشکده بهداشت -دانشگاه اصفهان
شهرام نظری
سارا نظیف مدیریت آب شهری دانشگاه تهران- پردیس دانشکده فنی- دانشکده مهندسی عمران
علی نقی زاده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مهناز نیک آیین آب و محیط زیست اصفهان - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی - گروه بهداشت محیط
محمد حسین نیک سخن مدیریت منابع آب شهری دانشگاه تهران
محمدرضا نیکو مدیریت منابع آب شهری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز
ناهید نویدجوی آب و محیط زیست کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
وحید نورانی تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران
محمد نوری سپهر تصفیه و کیفیت آب دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی البرز
رقیه نوروزی علوم پزشکی البرز دانشکده بهداشت
مسعود نوشادی شیراز، باجگاه ، دانشکده کشاورزی ، بخش مهندسی آب
نادر هاتف مدیریت منابع آب شهری شیراز-دایشگاه شیراز-دانشکده مهندسی-بخش مهندسی راه
مهدی هادی عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست
مجتبی هادوی فر آب و محیط زیست عضو هیات علمی، دانشگاه حکیم سبزواری
حسن هاشمی استاد
سید حسین هاشمی دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم محیطی
هستی هاشمی نژاد دانشگاه صنعتی اصفهان
سید علی اکبر هدایتی آب و محیط زیست، ارزیابی اثرات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آزاده همتی دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
سعیده همتی آب و محیط زیست مرکز تحقیقات کیفی آب
یحیی همزه دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی کرج
تورج هنر هیدرولیک و هیدرولوژی شهری دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی- گروه آب
عسگر هورفر دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی - گروه علوم پایه مهندسی - (بازنشسته شده اند)
بهنام هوشیاری تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی تصفیه پیشرفته پارس
محمد واقفی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر- عمران
منوچهر وثوقی استاد، دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
ذبیح الله یوسفی ساری - دانشکده مهندسی بهداشت محیط
علی یوسفی حکمرانی آب استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد یوسفی آب و محیط زیست گروه شیمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
محمود یوسفی
حبیب ا... یونسی استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور