داوران

خط مشی مجله آب و فاضلاب  درخصوص داوری و بررسی توسط همردیفان علمی

 1- شرط لازم برای انتشار یا عدم انتشار هر مقاله دریافت دو داوری مثبت یا دو داوری منفی است. سردبیر و دبیران تخصصی  مجله خود می تواند داور باشد.

2- هرگاه سردبیر یک داوری مثبت و یک داوری منفی برای مقاله ای دریافت کند، داوری سوم، ضرورت خواهد یافت.

3- مقاله ای که برای بار دوم تسلیم مجله می شود باید تمام مراحل بررسی و داوری را مجدداً طی نماید. منظور از مقاله تسلیمی برای بار دوم مقاله ای است که قبلاً توسط مجله  رد شده و نویسنده آن را اصلاح و بازنگری نموده و مجدداً برای مجله ارسال نموده است. در این مورد، سردبیر مختار است که مقاله را به داوران قبلی یا دبیر تخصصی ارسال نماید یا داوران جدید انتخاب کند. برای آن که مقاله ای برای بار دوم داوری شود، نویسنده باید آن را براساس نظرات داوران قبلی اصلاح نموده باشد.

4- مقاله مشروط (تحت بررسی مجدد)، مقاله ای است که دو داوری مثبت دریافت کرده و به این شرط پذیرفته شده است که بازنگری های توصیه شده در آن اعمال شود و مقاله اصلاح شده برای داوری و بررسی نهایی به دفتر مجله  ارجاع شود. مقاله مشروط می تواند پذیرفته تلقی شود مشروط بر آن که یک داوری مثبت توسط سردبیر یا داوران قبلی بر آن انجام شود. اگر این داوری منفرد منفی باشد، مقاله به دو داوری مثبت برای پذیرش نهایی نیاز خواهد داشت. مقاله تحت بررسی مجدد در صورتی رد خواهد شد که نویسنده مقاله را به صورت مورد درخواست داوران اصلاح و بازنگری نکرده باشد، یا مطالب جدیدی به آن افزوده باشد که دارای کیفیت مقبول تلقی نشود، یا غلط ها و اشکالات جدید در آن وارد شده باشد. سردبیر موظف است که با نویسندگان مقالات یا یادداشت های رد شده ای که داوری مجدد می شوند رفتار مناسب و شایسته ای داشته باشد.

5- هرگاه مقاله ای خارج از حوزه تخصصی مجله تلقی شود، به لحاظ ساختار زیر معیار باشد یا محتوای آن به لحاظ تخصصی مناسب نباشد، می توان مقاله را برای بررسی و داوری نپذیرفت. در این صورت، مقاله باید همراه با یک نامه که در آن دلایل عدم پذیرش مقاله ذکر شده است به نویسنده  عودت داده شود.

6- تعداد داوری های مثبت یا منفی برای پذیرش یا رد یادداشت های فنی مشابه مقررات مقاله است. به طور کلی خط مشی واحدی بر مقاله و یادداشت فنی اعمال می شود.

7- نام داوران نزد نویسندگان فاش نمی شود، بنابراین بهتر آن است که در صورت امکان از نگارش دستی نظرات داوری پرهیز شود تا از افشای هویت داور از طریق دستخط وی جلوگیری شود. برگه های داوری باید با نام و امضای داور به دفتر مجله ارسال شود و این وظیفه کارشناسان مجله  است که نام داور را پیش از ارسال به نویسنده از آن خذف کنند.

8- محتوای یادداشت سردبیر و نیز گفت و گو در مجله در حوزه مسئولیت سردبیر است مگر آن که وی مسئولیت خود را به فرد دیگری واگذار کند.

 اسامی اساتیدی که در مجله آب و فاضلاب در داوری مقالات همکاری داشته‌اند، به شرح زیر است:

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
zahra jamshidzadeh آب و محیط زیست دانشگاه کاشان
Masoud Kayhanian شهری Professor Emeritus
abbas khashei مدیریت منابع آب شهری عضو هیئت علمی گروه مهندسی اب دانشگاه بیرجند
Ahmad Khodadadi رئیس پ‍ژوهشکده محیط زیست
عادل آذر دانشگاه تربیت مدرس
علی آذری تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی
طیبه آریان تهران- شرکت مهاب قدس- بخش اقتصاد مهندسی
سماء آزادی پژوهشگر در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش
حمید آماده دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه طباطبایی
بیتا آیتی دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
کریم ابراهیم‌پور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصغر ابراهیمی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد
افشین ابراهیمی تصفیه و کیفیت آب استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
سیروس ابراهیمی آذربایجان شرقی - شهر جدید سهند - دانشگاه صنعتی سهند
احمد ابریشم چی استاد، دانشگاه صنعتی شریف، سردبیر مجله آب و فاضلاب
جمیله ابوالقاسمی گروه آمار زیستی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی ایران- تهران ایران
محمد حسن احرام پوش دانشگاه علوم پزشکی یزد -دانشکده بهداشت
آزاده احمدی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان احمدی کاربرد تکنولوژیهای نوین
سلمان احمدی اسب چین دانشگاه مازندران
امیررضا احمدی مطلق مدیر دفتر طرح وساخت و مشاورمدیرعامل- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
مهدی احمدی مقدم تصفیه فاضلاب دانشگاه جندی شاپور اهواز - دانشکده بهداشت
علی احمدی نجل دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اهواز
سمیرا اخوان دانشگاه بوعلی- دانشکده کشاورزی
عباس اخوان سپهی تصفیه و کیفیت آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آرش ادیب دانشگاه چمران اهواز- دانشکده فنی و مهندسی
محسن اربابی تصفیه فاضلاب عضو هئیت علمی- دانشگاه علوم پزشکی شهرکر، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط
محمد ارحامی دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
مجتبی اردستانی دانشگاه تهران-دانشکده محیط زیست
عبد اله اردشیر مدیریت آب شهری دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست و رئیس پزوهشکده محیط زیست
غلامرضا اسداله فردی آب و محیط زیست تهران دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه خوارزمی
علی اسدی تصفیه فاضلاب هیئت علمی / گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
الهام اسدیان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پزشکی گروه مهندسی و فیزیک پزشکی
اکبر اسلامی تصفیه و کیفیت آب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید سعید اسلامیان دانشگاه صنعتی اصفهان
ایرج اشرافی تمای گروه اموزشی میکروب شناسی دانشگاه تهران
کیوان اصغری مدیریت منابع آب شهری اصفهان - د . صنعتی - دانشکده عمران
اصغر اصغری مقدم دانشگاه تبریز - دانشکده علوم-گروه زمین شناسی
علی اکبر اصغری نژاد آب و محیط زیست گروه شیمی و فرآیند، پژوهشگاه نیرو
حسن اصلانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
حلیمه اعتمادی استادیار دانشگاه بوشهر
کوشیار اعظم واقفی مدیر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
عباس افشار استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیئت تحریریه مجله آب وفاضلاب
محمد هادی افشار مدلسازی دانشکده عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران
صادق افشاری گروه شیمی دانشگاه دامغان
حسن اقدسی نیا فرایندها گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی ونفت، دانشگاه تبریز
زهرا اکبری دانشگاه تهران
محمود اکبری دانشگاه کاشان- گروه مهندسی عمران
داوود الماسی دانشگاه زاگرس کرمانشاه
مژگان امتیازجو آب و محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شمال
ابراهیم امیری پردیس منابع طبیعی کرج- گروه آبیاری و آبادانی- هیدرولیک و مهندسی رودخانه
محمد امیری آب و محیط زیست اصفهان دانشگاه صنعتی -دانشکده مهندسی شیمی
بهنوش امین زاده دانشگاه تهران - دانشکده محیط زیست
مجتبی امینی هیات علمی
حسین انصاری استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ایمانی جاجرمی دانشگاه تهران
علی اکبر بابایی آب و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده بهداشت
بهنام باریک بین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمدرضا بازرگان لاری مدیریت منابع آب شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- دانشکده فنی - گروه مهندسی عمران
سید ناصر باشی ازغدی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران
طیبه باقری پژوهشگاه ژنتیک
علی باقری عضو هیآت علمی - گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس
حسین بانژاد دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی
ارسطو بدوی عضو هیات علمی دانشگاه باهنر
ادریس بذرافشان تصفیه فاضلاب زاهدان - دانشگاه علوم پزشکی - دانشکده بهداشت
رضا براتی رشوانلو دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
سید مهدی برقعی تصفیه فاضلاب تهران -دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی شیمی و نفت
علیرضا برهانی داریان مدیریت منابع آب شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر - دانشکده عمران
محمدرضا بزرگمهر کاربرد تکنولوژیهای نوین مهندسی شیمی،دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، مشهد ، ایران
علی بزرگی امیری دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبدالحسین بغلانی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
محمد علی بقاءپور آب و محیط زیست دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بابک بنکدارپور دانشگاه امیر کبیر - دانشکده شیمی
جمیل بهرامی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عمران- کردستان
کوروش بهزادیان مدیریت آب شهری خ. حافظ-دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک- تهران)- پژوهشکده محیط زیست
محمد علی به نژادی آب و محیط زیست گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
بیژن بینا استاد دانشگاه اصفهان، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
محسن پادروند کاربرد تکنولوژیهای نوین دانشگاه مراغه
غلامرضا پازوکی مدلسازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن پاسالاری
علی پاک تهران - دانشگاه شریف - دانشکده عمران
خوشناز پاینده تصفیه فاضلاب استادیار گروه آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا پرداختی تهران- د. تهران - دانشکده محیط زیست
محمد پروین نیا آب و محیط زیست دانشگاه یاسوج
رضا پناهی بیوتکنولوژی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
فرزام پوراصغر سازمان برنامه
حمیدرضا پور زمانی دانشگاه اصفهان
علی پورکریمی دانشگاه آزاد فسا - گروه عمران
حسین پورمقدس اصفهان-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-دانشکده بهداشت
رضا پیرتاج همدانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
همت الله پیردشتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مقداد پیرصاحب تصفیه فاضلاب معاون پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علی پیروزی بیوتکنولوژی دانشگاه علم و فناوری مازندران
مسعود تابش استاد، دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
مسعود تجریشی دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
علی ترابیان تهران دانشگاه تهران دانشکده محیط زیست
جواد ترکاشوند دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد مهدی تقی زاده آب و محیط زیست استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی -استهبان
افشین تکدستان تصفیه فاضلاب اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده بهداشت- مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط
عبدالرسول تلوری هیدرولیک و هیدرولوژی شهری تهران - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی
مرتضی تهامی پور زرندی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
بهرام ثقفیان تهران ، پزوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، ص-پ 1136-13445
الله‌بخش جاوید دانشگاه شاهرود
امیر حسین جاوید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- مدرس دانشکده محیط زیست و ریاست دانشکده علوم و فنون دریایی
سهند جرفی استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط . دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نادر جعفرزاده تصفیه و کیفیت آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رضا جعفری دانشگاه صنعتی اصفهان-منابع طبیعی
علی جعفری عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان
محمد رضا جلیلی قاضی زاده هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، دانشکده عمران، آب و محیط زیست
میر مصدق جمالی دانشکده عمران -دانشگاه شریف-
شروین جمشیدی عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان
ناصر جمشیدی آب و محیط زیست خیابان ولی عصر، بالاتر از نیایش، روبروی پارک ملت، خیابان سعیدی، پلاک 68، واحد 8
عباسقلی جهانی
سید علی چاوشیان دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
امیر چرخی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
فضل اله چنگانی خوراسگانی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی تهران
بهداد چهره نگار مسؤول واحد هیدروانفورماتیک، ستاد احیای دریاچه ارومیه، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر چیت سازان مدیریت منابع آب شهری اهواز-دانشگاه شهید چمران- گروه زمین
محمد علی حاج عباسی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر حاجی زاده ذاکر آب و محیط زیست دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
پریسا حجازی دانشگاه علم و صنعت- دانشکده مهندسی شیمی
کاوه حریری اصلی دکترای تخصصی مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) -گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، مشاور مدیر عامل آبفای استان گیلان
محسن حسامی کارشناس ارشد بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مسعودرضا حسامی دانشگاه شهید باهنر کرمان- مهندسی عمران
علیرضا حسن اقلی کرج- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
یوسف حسن زاده دانشگاه تبریز - دانشکده فنی
امیر حسام حسنی تهران- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات
مریم حسنی زنوزی آب و محیط زیست، مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
سید ابوالحسن حسینی دانشگاه صنعتی شریف
سید سعید حسینی آب و محیط زیست دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید مهدی حسینی دانشگاه فناوری نوین آمل
مرجان حسینی دکتری عمران/ دانشگاه تهران
علی حقیقی دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اکبر حکمت زاده دانشکده عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی شیراز
سعید حمزه
منوچهر حیدرپور هیدرولیک و هیدرولوژی شهری گروه مهندسی آب-دانشکده کشاورزی-دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید حیدری هیدرولیک و هیدرولوژی شهری دانشگاه بوعلی سینا همدان
احمد خاتون آبادی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی
لیلا خازینی مدلسازی دانشگاه تبریز
محمد رضا خانی استادیار
عباس خدابخشی تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد- دانشکده بهداشت-گروه مهندسی بهداشت محیط
سعیدرضا خداشناس مدیریت منابع آب شهری فردوسی،مشهد،ایران
پریسا خدیوپارسی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی شیمی.
حسن خرسندی تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط
گرشاسب خزائنی
محمد خزائی گروه مهندسی بهداشت محیط/دانشگاه علوم پزشکی همدان.
مجید خلقی آب و محیط زیست کرج-دانشکده کشاورزی-گروه آبیاری و آبادانی
شهناز دانش تصفیه فاضلاب رئیس دانشکده منبع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد
پیمان دانش کار آراسته کاربرد تکنولوژیهای نوین استادیار/دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- دانشکده فنی و مهندسی
مجتبی داوودی
رضا دباغ آب و محیط زیست مدیریتی/پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
سید محمد مهدی دستغیب پژوهشگاه صنعت نفت
محمد دلنواز دانشگاه خوارزمی
بهروز دهزاد آب و محیط زیست تهران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی-دانشگاه علوم زمین
رضا دهقانزاده تصفیه فاضلاب عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط - دانشکده بهداشت و تغذیه - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
منصوره دهقانی دانشگاه شیراز- دانشکده بهداشت- گروه مهندسی محیط زیست
عماد دهقانی فرد کاربرد تکنولوژیهای نوین استادیار
علی دهنوی استادیار
سینا دوبرادران دانشگاه
مهدی دینی مدیریت آب شهری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد ذونعمت کرمانی دانشیار، بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان ایران
حمید راشدی
علی رضا رحمانی آب و محیط زیست استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان
زیبا رحمتی
محمود رحمتی آب و محیط زیست دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان / دانشکده علوم و فناوری‌های نوین / گروه آموزشی مهندسی شیمی
مصطفی رحیم نژاد هیات علمی- دانشگاه صنعتی بابل
بیژن رحیمی شریف- آب و انرژی
خسرو رستمی پژوهشهای صنعتی
فرشاد رضائی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
رضا رضایی دانشگاه علوم پزشکی سنندج
عباس رضایی آب و محیط زیست دانشیار بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
روشنک رضایی کلانتری کاربرد تکنولوژیهای نوین تهران- دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
سید مجتبی رضوی نبوی وزارت نیرو
محمد رفیعی تهران - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت
عباس روزبهانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رامین روشندل شریف- انرژی
بردیا روغنی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده فنی، دانشکده مهندسی عمران
علیرضا ریاحی بختیاری استاد، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمد زارع مدلسازی دانشگاه شیراز
بهروز زارعی دانشگاه تربیت مدرس
علی زاهدی تصفیه فاضلاب EISSENDORFER STRASSEE 42
زهرا زحمتکش
محمدعلی ززولی تصفیه و کیفیت آب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علی اکبر زینتی زاده گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
مجید زینلی کاربرد تکنولوژیهای نوین مسوول پروژه- پژوهشگاه صنعت نفت- پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیستی
امین سارنگ شرکت مهاب قدس
محمدحسین ساقی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نفیسه سالک تصفیه فاضلاب دانشگاه امیرکبیر
سعیده سامانی آب و محیط زیست هیئت علمی پژوهشگاه تحقیقات منابع آب
ابراهیم سپهر دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سید حسین سجادی‌فر حکمرانی آب عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
سولماز سعادت آب و محیط زیست هیئت علمی/ دانشگاه شیراز
مطهره سعادت پور آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
ایرج سعیدپناه آب و محیط زیست، مدلسازی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
رضا سعیدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده سلامت، ایمنی و محیط‌زیست
محسن سعیدی دانشیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
علی سلاجقه هیدرولیک و هیدرولوژی شهری دانشگاه تهران -دانشکده منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی آبخیزذاری
جابر سلطانی استادیار گروه مهندسی آب-پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران
سعید سلطانی مدیریت منابع آب شهری اصفهان دانشگاه صنعتی دانشکده منابع طبیعی
محسن سلیمانی تصفیه فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم سلیمی آب و محیط زیست، کاربرد تکنولوژیهای نوین دانشجوی Ph.D مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
محمدرضا سمرقندی دانشگاه علوم پزشکی همدان
کاوه سوخک لاری آب و محیط زیست دانشگاه اصفهان / استادیار
محمد شاکر خطیبی آب و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تبریز- گروه مهندسی بهداشت محیط- عضو هیئت علمی
شهریار شاکری دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم - گروه زیست
شایان شامحمدی دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب
احمد شانه‌ساز زاده دانشگاه اصفهان- دانشکده مهندسی عمران و حمل و نقل
شاهین شاهسونی استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
عباس شاهسونی
محمد رضا شاه منصوری تصفیه و کیفیت آب اصفهان - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
سید احمد رضا شاهنگیان دانشجوی دکترا؛ دانشکده فنی- دانشکده عمران- دانشگاه تهران
ناصر شاهنوشی استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
امیدرضا شغلی
محمود شفاعی بجستان هیدرولیک و هیدرولوژی شهری استاد گروه سازه های آبی ، دانشکده مهندسی غلوم آب دانشگاه چمران اهواز،
سهیلا شکرالله زاده پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران ، ایران
حامد شکوری گنجوی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
علی رضا شکوهی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیئت علمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین -دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی آب
افسانه شهبازی تصفیه فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی
اکبر شیرزاد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
مهدی شیرزاد دانشگاه علوم پزشکی رشت
سید حمیدرضا صادقی استاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرّس
مهربان صادقی آب و محیط زیست شهرکرد - د . علوم پزشکی شهرکرد - دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط
مهدی صادقی شاهدانی تهران- بزرگراه چمران-پل مدیریت - دانشگاه امام صادق- دانشکده اقتصاد
موسی صادقی کیاخانی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
ستار صالحی گروه مهندسی عمران، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
محمد حسین صرافزاده تصفیه فاضلاب دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی - دانکشکده مهندسی شیمی
حمیدرضا صفوی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران
عبدالرحیم صلوی تبار مدیریت منابع آب شهری مشاور مدیرعامل/مهندسین مشاور مهاب قدس
محمدتقی صمدی PHD- گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت-علوم پزشکی همدان
علی محمد صنعتی کاربرد تکنولوژیهای نوین استادیار- دانشگاه خلیج فارس
عبدالمطلب صید محمدی دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیطT عضو هیات علمی
علی ضرابی کاربرد تکنولوژیهای نوین هیات علمی، دانشگاه اصفهان
مهدی ضرغامی مدیریت منابع آب شهری تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران
لطف اله ضیایی
ناصر طالب بیدختی استاد، دانشگاه شیراز، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
علی طالبی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
مهسا طاهر گورابی
انسیه طاهری دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط
حمید طاهری شهرآیینی دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود طاهریون آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی عمران
مسعود طاهریون دانشگاه خوارزمی
جواد طباطبایی یزدی تامین (آبهای متعارف و آبهای نامتعارف )، مدیریت منابع آب شهری عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، مدیر مسئول مجله علمی ترویجی سامانه های سطوح آبگیر باران
حامدرضا ظریف صنایعی دانشگاه شهرکرد- دانشکده مهندسی عمران
علی ظفرزاده تصفیه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی گلستان - دانشکده بهداشت
جهانگیر عابدی کوپایی آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی-گروه مهندسی آب
ایران عالمزاده کاربرد تکنولوژیهای نوین تهران - د. شریف - هیئت علمی
رحیم عالی دانشگاه
مجید عباسپور تهران- خ آزادی دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک
محمدصادق عباسیان آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
قهرمان عبدلی دانشگاه تهران
جعفر عبدی دانشگاه صنعتی شاهرود/عضو هیئت علمی
محمد عزیزی پور گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
قربان عسگری تصفیه و کیفیت آب عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
فاطمه عشوری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
شهریار عصفوری هیئت علمی دانشکده پتروشیمی دانشگاه خیلج فارس، بوشهر
علی اکبر عظیمی استادیار بازنشسته دانشگاه تهران
محمدرضا عظیمی کاربرد تکنولوژیهای نوین دانشگاه تهران
فریدون علیخانی حصاری پزوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران
رضا علی زاده مدلسازی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
حسین علیزاده آب و محیط زیست عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالقاسم علی قارداشی تصفیه فاضلاب استادیار دانشگاه شهید بهشتی (پردیس شهید عباسپور)، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست
محمود علی محمدی آب و محیط زیست عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط
سعید علیمحمدی مدیریت منابع آب شهری دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
داریوش عمادزاده صنعتی گروه مهندسی شیمی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران
علیرضا عمادی دانشگاه ساری
ساره عماری اللهیاری تصفیه فاضلاب دانشکده مهندسی هسته ای - دانشگاه شهید بهشتی- تهران
عبدالایمان عموئی کاربرد تکنولوژیهای نوین گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی بابل.
سید کمال غدیری
مجتبی غروی دانشگاه علم و صنعت
جعفر غفاری شیروان آشناب-مشاور عالی
میترا غلامی تصفیه فاضلاب استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
علی فاتحی زاده دانشگاه اصفهان- دانشکده بهداشت
مجتبی فاضلی آب و محیط زیست استاد پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
نظیر فتاحی دانشگاه رازی کرمانشاه
منوچهر فتحی مقدم هیدرولیک و هیدرولوژی شهری استاد گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران
محمدرضا فدایی آب و محیط زیست، کاربرد تکنولوژیهای نوین، نانوتکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف- مرکز تحقیقات تحقیقات بیو شیمی
مهرداد فرخی دانشگاه علوم پزشکی گیلان - دانشکده بهداشت
مهدی فرزادکیا تهران- دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده بهداشت
محمد فرشته پور گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مرضیه فرهادخانی تصفیه و کیفیت آب دانشجو
مهرداد فرهادیان اصفهانی اصفهان ، خیابان هزارجریب ، دانشگاه اصفهان ، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
محمود فغفور مغربی دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی
الهه فلاح مهدی پور مدیریت منابع آب شهری دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده مهندسی فنآوری و کشاورزی- گروه آبیاری و آبادانی
سید محمد حسین فیاض معاون فرآیندهای نیروگاهی شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای
مهرزاد فیلی زاده دانشگاه شیراز
نگین قائمی تصفیه فاضلاب دانشگاه صنعتی کرمانشاه
کورش قادری مدیریت منابع آب شهری عضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی آب
زهرا قاسمی دکتری محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، بندرعباس
مصطفی قاسمی کاربرد تکنولوژیهای نوین Assistant professor
محمد قاسمیان دانشجو دکترا
اکبر قاضی فرد
علی اصغر قانع آب و فاضلاب کشور
محمدتقی قانعیان دانشیار- عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
عباس قاهری دانشیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حسام قدوسی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب -دانشکده کشاورزی -دانشگاه سراسری زنجان
فرشید قربانی دانشگاه کردستان
عبدالمجید قلیزاده دانشجوی دکتری
هوشنگ قمرنیا استاد دانشگاه رازی
مهدی قمشی دانشگاه شهید چمران
حسین قنادزاده هیات علمی دانشگاه گیلان
مجید قنادی مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور
مرجان قنبریان گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
بیژن قهرمان دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی قیامی راد دانشگاه ازاد اسلامی - واحد اهر
حمید کاریاب دانشگاه علوم پزشکی قزوین
زهرا کاشی تراش اصفهانی آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
عالیه کاظمی مدیریت صنعتی ساختمان امام رضا- اتاق 409
بابک کاکاوندی تصفیه فاضلاب، کاربرد تکنولوژیهای نوین استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
عبدالرضا کبیری سامانی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیأت علمی/ اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده عمران
حامد کتابچی آب و محیط زیست، مدیریت منابع آب شهری استادیار، دانشکده مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رضا کراچیان مدیریت منابع آب شهری تهران - دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی عمران
عبدالرضا کرباسی آب و محیط زیست دانشکده محیط زیست ـ دانشگاه تهران
وجیهه کرباسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
فردوس کرد مصطفی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- دانشکده بهداشت
غلامحسین کرمی آب و محیط زیست دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا کریمی مدیریت آب شهری استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
نجفعلی کریمیان دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی
حمیدرضا کریمی نیا تهران دانشگاه شریف دانشکده مهندسی شیمی و نفت ص پ 9465-11155
علی کسراییان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران
صلاح کوچک زاده هیدرولیک و هیدرولوژی شهری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
محمدحسین گلمحمدی مدلسازی استادیار دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید گلیان هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیات علمی- دانشگاه شاهرود
حسین گنجی دوست تصفیه فاضلاب دانشگاه تربیت مدرس
حمید گهرنژاد هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اسلامشهر
بابک گودرزی
محمد گیوه چی هیدرولیک و هیدرولوژی شهری عضو هیئت علمی- دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
میلاد لطیفی دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت آب و محیط زیست کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی -گروه مهندسی آبیاری و ابادانی
وحید ماجد آب و محیط زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
رویا مافی غلامی آب و محیط زیست، تصفیه فاضلاب استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
صالح مبین دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق 213، کدپستی 38791-45371
مهدی محسن زاده صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی محقر مدیریت منابع آب شهری استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
محمود محمدرضاپورطبری آبهای زیرزمینی دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه مازندران
انور محمدی
حامد محمدی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان
ضرغام محمدی دانشگاه شیراز- زمین شناسی
فرزانه محمدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
داود محمودزاده آبهای زیرزمینی دانش آموخته دکتری، رشته مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
مهدی محمودی دانشگاه علم و صنعت
نیازمحمد محمودی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
امیرحسین محوی تهران - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت
نادر مختارانی تهران-بزرگراه آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست
احمد مختاری
غلامرضا مدنیان حکمرانی آب، مدیریت منابع آب شهری مدیر کل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تهران، ایران
ابراهیم مرادی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد مرادی دانشگاه تهران - حسابداری و حسابرسی - ساختمان امام رضا- اتاق 412
مسعود مرادی آب و محیط زیست مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رضا مرندی تصفیه گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
سعید مرید مدیریت منابع آب شهری دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده کشاورزی
علی مریدی استادیار، گروه مهندسی عمران- مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
علیرضا مساح بوانی گروه مهندسی منابع آب- پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
محمد مسافری دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده بهداشت
محمدرضا مسعودی نژاد آب و محیط زیست مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت
محمدرضا مسلمی آب و محیط زیست، تصفیه و کیفیت آب دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی مصباح دانشگاه
غلامرضا مصطفائی آب و محیط زیست مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان
همایون مطیعی دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده آب و محیط و زیست
آرتمیس معتمدی آب و محیط زیست، هیدرولیک و هیدرولوژی شهری guest research
الهه معتمدی کاربرد تکنولوژیهای نوین دانشگاه تهران
فریبرز معصومی دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده عمران-استادیار گروه مهندسی عمران
رامتین معینی مدلسازی هیات علمی دانشگاه اصفهان
عبدالرضا مقدسی هیات علمی-دانشگاه اراک
مه نوش مقدسی مدیریت منابع آب شهری هیات علمی
رضا مکنون دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
بهرام ملک محمدی دانشگاه تهران
محمد ملکوتیان استاد مرکز تحقیقات بهداشت محیط و گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
افشین ملکی مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مسعود منتظری نمین دانشگاه تهران- دانشکده فنی- گروه عمران
پرژنگ منجمی تصفیه فاضلاب دانشگاه فسا
محمد منشوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
نظام الدین منگلی زاده استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی لارستان
نجمه مهجوری مجد مدیریت منابع آب شهری استادیار و مدیر گروه منابع آّب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
علی مهدوی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه اراک
محمدهادی مهدی نژاد تصفیه و کیفیت آب - معاون پژوهشی دانشکده بهداشت - گرگان- بلوار هیرکان- ابتدای جاده شصت کلا- مجموعه فلسفی- دانشکده پیراپزشکی وبهداشت-گروه بهداشت محیط
ارجمند مهربانی دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی
جمال مهرعلی پور دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
علی مهری زاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
کریم موثقی تصفیه فاضلاب اصفهان- دانشگاه اصفهان - دانشکده شیمی - ساختمان شیمی - ک .پ : 81744
حسین موحدیان عطار اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده بهداشت - گروه مهندسی بهداشت محیط ومرکز تحقیقات محیط زیست
سلمان موحدی راد هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید غلامرضا موسوی دانشکده بهداشت-دانشگاه تربیت مدرس
سید فرهاد موسوی آب و محیط زیست استاد دانشکده عمران دانشگاه سمنان
سید محمد موسوی بفرویی دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی
رکسانا موگویی مدیریت محیط زیست- دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
حجت میان آبادی حکمرانی آب دانشگاه هلند
محمد باقر میرانزاده هییت علمی
عباس میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عبدالمهدی میرسپاسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
نوراله میرغفاری دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده منابع طبیعی
علیرضا ناجی گیوی پژوهشکده نانو- دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی نادری ارزیابی اثرات عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست/ دانشگاه اراک، اراک، ایران
سیمین ناصری استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
محسن ناصری دکترای منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
سید محمد جعفر ناظم السادات شیراز-دانشگاه شیراز-دانشکده کشاورزی - گروه آبیاری
غلام رضا نبی بیدهندی آب و محیط زیست تهران-دانشگاه تهران-دانشکده محیط زیست
علی اصغر نجف پور آب و محیط زیست عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی گروه مهندسی بهداشت محیط و معاون پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عباس نرگسیان آب و محیط زیست ساختمان امام رضا- اتاق 505 مدیریت دولتی
بهرام نصر اصفهانی دانشکده بهداشت -دانشگاه اصفهان
مسعود نصیری مدیرعامل/ شرکت مهندسین مشاور آب و محیط خاورمیانه
شهرام نظری آب و محیط زیست گروه آموزشی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی خلخال
سارا نظیف مدیریت آب شهری دانشگاه تهران- پردیس دانشکده فنی- دانشکده مهندسی عمران
علی نقی زاده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
وحید نورانی تبریز- دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران
رقیه نوروزی علوم پزشکی البرز دانشکده بهداشت
محمد نوری سپهر تصفیه و کیفیت آب دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی البرز
مسعود نوشادی شیراز، باجگاه ، دانشکده کشاورزی ، بخش مهندسی آب
ناهید نویدجوی آب و محیط زیست کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مهناز نیک آیین آب و محیط زیست اصفهان - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی - گروه بهداشت محیط
محمد حسین نیک سخن مدیریت منابع آب شهری دانشگاه تهران
محمدرضا نیکو مدیریت منابع آب شهری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز
نادر هاتف مدیریت منابع آب شهری شیراز-دایشگاه شیراز-دانشکده مهندسی-بخش مهندسی راه
سیدمرتضی هاتفی مدیریت منابع آب شهری دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد
مجتبی هادوی فر آب و محیط زیست عضو هیات علمی، دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی هادی عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست
حسن هاشمی استاد
سید حسین هاشمی دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم محیطی
هستی هاشمی نژاد دانشگاه صنعتی اصفهان
سید علی اکبر هدایتی آب و محیط زیست، ارزیابی اثرات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آزاده همتی دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
سعیده همتی آب و محیط زیست مرکز تحقیقات کیفی آب
یحیی همزه دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی کرج
تورج هنر هیدرولیک و هیدرولوژی شهری دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی- گروه آب
حمیدرضا هنری تهران-دانشگاه تهران-دانشکده بهداشت-ساختمان شماره 2
مهران هودجی آب و محیط زیست گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
عسگر هورفر دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی - گروه علوم پایه مهندسی - (بازنشسته شده اند)
بهنام هوشیاری تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی تصفیه پیشرفته پارس
سید کمال واعظی مدیریت دولتی - ساختمان امام رضا- اتاق 504
محمد واقفی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر- عمران
منوچهر وثوقی استاد، دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب
بهمن یارقلی موسسه اصلاح نهال و بذر- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی- بخش آبیاری
مسعود یزدان پناه
جعفر یزدی عباسپور- شهید بهشتی
فاطمه یزدیان کاربرد تکنولوژیهای نوین، مدلسازی دانشگاه تهران
سهیلا یغمایی تصفیه فاضلاب انشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و نفت شیمی
کامیار یغماییان تهران - ستاد مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
مجتبی یگانه گروه مهندسی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ذبیح الله یوسفی استاد/ دانشگاه علوم پزشکی مازندران
علی یوسفی حکمرانی آب استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد یوسفی آب و محیط زیست گروه شیمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
محمود یوسفی آب و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی ایران
حبیب ا... یونسی استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور