نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب شرب ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی فازی جهت ارتقاء بهره‌وری انرژی الکتریکی در تأسیسات تأمین آب شرب (مطالعه موردی: طرح آبرسانی سیستان) [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 27-36]
 • آب همراه بررسی اثر غلظت نفت در تصفیه پساب‌های نفتی شور به‌وسیله فرایند اسمز مستقیم [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 65-78]
 • آرایش ورودی جریان مدل‌سازی نوع توزیع‌ جریان ورودی بر رفتار هیدرولیکی داخلی سامانه تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • آسیب‌پذیری ارزیابی خطرپذیری تصفیه‌خانه‌های آب با استفاده از تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه جلالیه تهران) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 132-144]
 • آلاینده‌های آب ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت عملکردی تصفیه‌خانه‌های آب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 99-114]
 • آلودگی آب کارایی نانولوله‌های کربنی تک دیواره پوشیده شده با ذرات اکسید روی در حذف آلاینده BTEX از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • آلودگی منابع آبی بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به‌منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت‌ ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب نیشابور) [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 114-123]
 • آنتی‌بیوتیک کارایی فرایند ازن‌زنی‌کاتالیزوری با نانوذرات اکسیدمنیزیم در حذف آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 60-69]
 • آهن (III) بررسی خاک اره اصلاح شده با دی‌اتیلن‌تری‌آمین به‌عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف آهن (III) از نمونه‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]

ا

 • اختلاط تأثیر شکل کانال در تخلیه سطحی جریان چگال از دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای در محیط‌های ساکن و همگن [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 101-113]
 • ارتباط عمومی پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی: بخش سوم- فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 61-74]
 • ارتقای طراحی و بهره‌برداری تصفیه‌ ثانویه فاضلاب پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش دوم- مسائل فنی و مقررات مربوط به سلامت عمومی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 23-60]
 • اریوکروم بلک تی تهیه و بررسی نانوکامپوزیت مغناطیسی کیتوسان/کاپا-کاراگینان و کاربرد آن در حذف رنگ اریوکروم بلاک تی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 12-26]
 • ازن‌زنی کارایی فرایند ازن‌زنی‌کاتالیزوری با نانوذرات اکسیدمنیزیم در حذف آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 60-69]
 • ازن‌زنی ارزیابی حذف رنگزای راکتیو سبز 19 توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته ازن/تابش فرابنفش [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 66-77]
 • ایزوترم جذب کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت جهت جذب فلز سرب از محلول‌های آبی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 108-114]
 • استخراج فاز جامد مغناطیسی جداسازی و پیش‌تغلیظ مقادیر کم نیکل از نمونه‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی مغناطیسی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 23-28]
 • استفاده مجدد توسعه مدل‌های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • استفاده‌ مجدد آب پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش اول - مقدمه‌ای بر استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 3-22]
 • استفاده‌ مجدد از آب پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش دوم- مسائل فنی و مقررات مربوط به سلامت عمومی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 23-60]
 • استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی: بخش سوم- فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 61-74]
 • استفاده‌ مجدد برای مصارف خانگی پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش اول - مقدمه‌ای بر استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 3-22]
 • استفاده مجدد غیر مستقیم پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش اول - مقدمه‌ای بر استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 3-22]
 • استفاده‌ مجدد مستقیم پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش اول - مقدمه‌ای بر استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 3-22]
 • استفاده مستقیم و غیر مستقیم از آب برای مصارف خانگی پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش دوم- مسائل فنی و مقررات مربوط به سلامت عمومی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 23-60]
 • اسیدگرافن بررسی کارایی نانوکامپوزیت عاملدارشده PAMAM-GO در حذف نیترات از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 79-90]
 • اسمز مستقیم بررسی اثر غلظت نفت در تصفیه پساب‌های نفتی شور به‌وسیله فرایند اسمز مستقیم [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 65-78]
 • افت فشار پیش‌بینی تغییرات زمانی افت فشار در صافی شنی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 78-87]
 • اکسید منیزیم کارایی فرایند ازن‌زنی‌کاتالیزوری با نانوذرات اکسیدمنیزیم در حذف آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 60-69]
 • الیاف توخالی بررسی عددی تغییرات فشار انتقال غشایی در سیستم‌های اولترافیلتراسیون با تغییر در هندسه سطح داخلی الیاف توخالی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 51-60]
 • الگوریتم هوش جمعی ذرات رویکرد تئوری بازی‎های رهبر-پیرو و چانه‎زنی نش در تخصیص بهینه بار آلاینده رودخانه، مطالعه موردی رودخانه قشلاق [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 118-131]
 • امولسیون آب - نفت بررسی اثر غلظت نفت در تصفیه پساب‌های نفتی شور به‌وسیله فرایند اسمز مستقیم [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 65-78]
 • انتقال نیترات بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به‌منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت‌ ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب نیشابور) [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 114-123]
 • انرژی الکتریکی ارزیابی حذف رنگزای راکتیو سبز 19 توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته ازن/تابش فرابنفش [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 66-77]
 • انعقاد الکتریکی بررسی حذف سورفکتانت آنیونی با استفاده از روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی تک قطبی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 54-65]
 • اولویت‌بندی توسعه یک مدل اولویت‌بندی برای بازسازی لوله‌های شبکه‌های توزیع آب با حداقل اطلاعات ساختاری [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 40-55]

ب

 • باریم مدل‌سازی حذف باریم و سیلیکا از پساب اسمز معکوس در فرایند ZLD [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 102-113]
 • بازیابی حذف و بازیابی کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله نانوساختار کنوکارپوس [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 12-22]
 • بازیافت آب بررسی اثر غلظت نفت در تصفیه پساب‌های نفتی شور به‌وسیله فرایند اسمز مستقیم [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 65-78]
 • بازی چانه‎زنی نش رویکرد تئوری بازی‎های رهبر-پیرو و چانه‎زنی نش در تخصیص بهینه بار آلاینده رودخانه، مطالعه موردی رودخانه قشلاق [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 118-131]
 • بازی رهبر-پیرو رویکرد تئوری بازی‎های رهبر-پیرو و چانه‎زنی نش در تخصیص بهینه بار آلاینده رودخانه، مطالعه موردی رودخانه قشلاق [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 118-131]
 • بازسازی توسعه یک مدل اولویت‌بندی برای بازسازی لوله‌های شبکه‌های توزیع آب با حداقل اطلاعات ساختاری [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 40-55]
 • بازگشت‌پذیری کمّی‌سازی بازگشت‌پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 61-71]
 • باسیلوس سرئوس بررسی خاصیت آنتی باکتریال مواد پایه سیمانی حاوی نانوذرات اکسیدروی بر روی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 88-100]
 • باکتری رالستونیا یوتروفا تخریب زیستی پساب کارخانه روغن زیتون با باکتری رالستونیا یوتروفا در بیوراکتور هواراند با لوله مشبک داخلی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 75-86]
 • باکتری‌های پاتوژن بررسی خاصیت آنتی باکتریال مواد پایه سیمانی حاوی نانوذرات اکسیدروی بر روی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 88-100]
 • بخش‌بندی بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش‌بندی مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان آب خانگی شهرستان ایلام) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • برنامه‌ریزی خطی فازی ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی فازی جهت ارتقاء بهره‌وری انرژی الکتریکی در تأسیسات تأمین آب شرب (مطالعه موردی: طرح آبرسانی سیستان) [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 27-36]
 • بستر کریستالی سیال مدل‌سازی حذف باریم و سیلیکا از پساب اسمز معکوس در فرایند ZLD [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 102-113]
 • بهره‌وری انرژی الکتریکی ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی فازی جهت ارتقاء بهره‌وری انرژی الکتریکی در تأسیسات تأمین آب شرب (مطالعه موردی: طرح آبرسانی سیستان) [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 27-36]
 • بهره‌وری جزئی تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 1-14]
 • بهره‌وری کل عامل‌های تولید تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 1-14]
 • بهینه‌سازی روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی تصفیه فاضلاب صنایع فرش با استفاده از فرات پتاسیم [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 38-47]
 • بهینه‌سازی ارزیابی حذف رنگزای راکتیو سبز 19 توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته ازن/تابش فرابنفش [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 66-77]
 • بهینه‌سازی سناریوها تدوین مدل تخصیص عادلانه کمّی و کیفی آب در سیستم‌های رودخانه-مخزن: کاربرد روش بهینه‌سازی سناریوها [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 68-84]
 • بیوکاتالیست تصفیه پساب از طریق سیستم پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 101-108]
 • بوکان مقایسه عددی روش‌های مختلف محاسبه جریان گذرا در سیستم‌های انتقال آب دارای ایستگاه پمپاژ [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 85-100]

پ

 • پایلوت هیبرید ساخت پایلوت هیبرید فرایندهای نانوفیلتراسیون و میکروفیلتراسیون به‌منظور حذف کروم شش ظرفیتی از آب [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 41-50]
 • پیرانشهر مقایسه عددی روش‌های مختلف محاسبه جریان گذرا در سیستم‌های انتقال آب دارای ایستگاه پمپاژ [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 85-100]
 • پساب اسمز معکوس مدل‌سازی حذف باریم و سیلیکا از پساب اسمز معکوس در فرایند ZLD [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 102-113]
 • پساب کارخانه روغن‌گیری از دانه زیتون تخریب زیستی پساب کارخانه روغن زیتون با باکتری رالستونیا یوتروفا در بیوراکتور هواراند با لوله مشبک داخلی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 75-86]
 • پلی‌اتیلن گلایکول حذف رنگ کنگو قرمز از پساب صنایع نساجی توسط سیستم‌های دوفازی آبی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 109-117]
 • پلاریزاسیون غلظتی داخلی بررسی اثر غلظت نفت در تصفیه پساب‌های نفتی شور به‌وسیله فرایند اسمز مستقیم [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 65-78]
 • پیل سوختی میکربی بی‌واسطه تصفیه پساب از طریق سیستم پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 101-108]
 • پمپاژ اثر تغییرات غیر خطی افت سرعت در مرحله پمپاژ بر میزان دبی پمپاژی در پمپ‌های رم [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • پمپ رم اثر تغییرات غیر خطی افت سرعت در مرحله پمپاژ بر میزان دبی پمپاژی در پمپ‌های رم [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • پینچ آب توسعه مدل‌های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]

ت

 • تابش فرابنفش ارزیابی حذف رنگزای راکتیو سبز 19 توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته ازن/تابش فرابنفش [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 66-77]
 • تابع تقاضای آب شرب فرا تحلیل کشش‌های قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • تابع تولید کاب-داگلاس تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 1-14]
 • تابع عملکرد کمّی‌سازی بازگشت‌پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 61-71]
 • تأثیر شکل تأثیر شکل کانال در تخلیه سطحی جریان چگال از دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای در محیط‌های ساکن و همگن [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 101-113]
 • تالاب مصنوعی مدل‌سازی نوع توزیع‌ جریان ورودی بر رفتار هیدرولیکی داخلی سامانه تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • تبریز مقایسه زیرساخت‌های شبکه آب کلانشهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 124-130]
 • تحلیل ریسک ارزیابی خطرپذیری تصفیه‌خانه‌های آب با استفاده از تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه جلالیه تهران) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 132-144]
 • تحلیل معکوس جریان‌گذرا نشت‌یابی در خطوط لوله ویسکوالاستیک با استفاده از حل معکوس جریان‌ گذرا [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 85-97]
 • تخریب زیستی تخریب زیستی پساب کارخانه روغن زیتون با باکتری رالستونیا یوتروفا در بیوراکتور هواراند با لوله مشبک داخلی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 75-86]
 • تخصیص بهینه بار آلودگی رویکرد تئوری بازی‎های رهبر-پیرو و چانه‎زنی نش در تخصیص بهینه بار آلاینده رودخانه، مطالعه موردی رودخانه قشلاق [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 118-131]
 • تخصیص کمّی و کیفی آب تدوین مدل تخصیص عادلانه کمّی و کیفی آب در سیستم‌های رودخانه-مخزن: کاربرد روش بهینه‌سازی سناریوها [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 68-84]
 • تخلیه سطحی تأثیر شکل کانال در تخلیه سطحی جریان چگال از دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای در محیط‌های ساکن و همگن [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 101-113]
 • ترکیبات فنلی تخریب زیستی پساب کارخانه روغن زیتون با باکتری رالستونیا یوتروفا در بیوراکتور هواراند با لوله مشبک داخلی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 75-86]
 • تزریق پنوماتیک بهینه‌سازی تحرک و پراکندگی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در گندزدایی پساب شهری توسط تزریق پنوماتیک گاز نیتروژن [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 27-40]
 • تصفیه آب ساخت پایلوت هیبرید فرایندهای نانوفیلتراسیون و میکروفیلتراسیون به‌منظور حذف کروم شش ظرفیتی از آب [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 41-50]
 • تصفیه آب و فاضلاب کارایی نانو لوله‌های کربنی چند جداره اصلاح شده با عامل کیتوزان در حذف فلزات سنگین سرب، روی و کادمیم از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 31-41]
 • تصفیه پساب بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کانی‌های زئولیت و گارنت در حذف آلاینده‌های آلی فاضلاب صنعتی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 56-64]
 • تصفیه‌خانه ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت عملکردی تصفیه‌خانه‌های آب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 99-114]
 • تصفیه‌خانه آب ارزیابی خطرپذیری تصفیه‌خانه‌های آب با استفاده از تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه جلالیه تهران) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 132-144]
 • تصفیه غیر متمرکز (اقماری) فاضلاب پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی: بخش سوم- فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 61-74]
 • تصفیه فاضلاب صنعتی روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی تصفیه فاضلاب صنایع فرش با استفاده از فرات پتاسیم [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 38-47]
 • تصفیه متمرکز فاضلاب پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی: بخش سوم- فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 61-74]
 • تغییرات زمانی پیش‌بینی تغییرات زمانی افت فشار در صافی شنی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 78-87]
 • تولید الکتریسته تصفیه پساب از طریق سیستم پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 101-108]

ج

 • جامدات معلق کل توسعه مدل‌های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • جذب کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت جهت جذب فلز سرب از محلول‌های آبی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 108-114]
 • جذب کارایی نانو لوله‌های کربنی چند جداره اصلاح شده با عامل کیتوزان در حذف فلزات سنگین سرب، روی و کادمیم از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 31-41]
 • جذب جیوه حذف یون جیوه در منابع آب آلود‌ه با استفاده از نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 42-53]
 • جذب سطحی سنتز کامپوزیت ژل کربوکسی متیل سلولز-مونت مورلونیت و کارایی آن در حذف کاتیون مس دو ظرفیتی از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 94-107]
 • جذب سطحی کارایی نانولوله‌های کربنی تک دیواره پوشیده شده با ذرات اکسید روی در حذف آلاینده BTEX از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • جریان چگال تأثیر شکل کانال در تخلیه سطحی جریان چگال از دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای در محیط‌های ساکن و همگن [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 101-113]

چ

 • چالش‌های اجرایی پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی: بخش سوم- فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 61-74]

ح

 • حائل محیط زیستی‌ پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش دوم- مسائل فنی و مقررات مربوط به سلامت عمومی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 23-60]
 • حذف بررسی خاک اره اصلاح شده با دی‌اتیلن‌تری‌آمین به‌عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف آهن (III) از نمونه‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • حذف سرب کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت جهت جذب فلز سرب از محلول‌های آبی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 108-114]
 • حذف مواد رنگزا مطالعه عددی سینتیکی و هیدرودینامیکی فرایند اکسایش پیشرفته برای حذف ماده رنگزا در راکتور بسترسیال [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 91-101]
 • حوزه زمان نشت‌یابی در خطوط لوله ویسکوالاستیک با استفاده از حل معکوس جریان‌ گذرا [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 85-97]

خ

 • خاک اره اصلاح شده بررسی خاک اره اصلاح شده با دی‌اتیلن‌تری‌آمین به‌عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف آهن (III) از نمونه‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • خطوط لوله ویسکوالاستیک نشت‌یابی در خطوط لوله ویسکوالاستیک با استفاده از حل معکوس جریان‌ گذرا [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 85-97]
 • خوشه‌بندی پارامترهای هواشناسی اثرگذار بر مصرف آب در بخش خانگی شهر قم [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 48-58]

د

 • دی‌اتیلن‌تری‌آمین بررسی خاک اره اصلاح شده با دی‌اتیلن‌تری‌آمین به‌عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف آهن (III) از نمونه‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • درخت خطای فازی ارزیابی خطرپذیری تصفیه‌خانه‌های آب با استفاده از تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه جلالیه تهران) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 132-144]
 • دندریمر PAMAM بررسی کارایی نانوکامپوزیت عاملدارشده PAMAM-GO در حذف نیترات از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 79-90]

ذ

 • ذرت علوفه‌ای بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به‌منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت‌ ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب نیشابور) [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 114-123]

ر

 • راکتور بسترسیال مطالعه عددی سینتیکی و هیدرودینامیکی فرایند اکسایش پیشرفته برای حذف ماده رنگزا در راکتور بسترسیال [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 91-101]
 • راکتور هواراند تخریب زیستی پساب کارخانه روغن زیتون با باکتری رالستونیا یوتروفا در بیوراکتور هواراند با لوله مشبک داخلی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 75-86]
 • راکتیو سبز 19 ارزیابی حذف رنگزای راکتیو سبز 19 توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته ازن/تابش فرابنفش [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 66-77]
 • راندمان حذف کارایی صافی درشت‌دانه با جریان افقی در ارتقای کیفیت پساب خروجی و احتمال بازیافت آن برای کشاورزی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 88-98]
 • راهکارهای مدیریتی کمّی‌سازی بازگشت‌پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 61-71]
 • رفتار مصرف‌کننده بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش‌بندی مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان آب خانگی شهرستان ایلام) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • رگرسیون وارون قطعه‌ای پارامترهای هواشناسی اثرگذار بر مصرف آب در بخش خانگی شهر قم [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 48-58]
 • رنگ‌زدایی ارزیابی حذف رنگزای راکتیو سبز 19 توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته ازن/تابش فرابنفش [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 66-77]
 • رنگ قرمز کنگو حذف رنگ کنگو قرمز از پساب صنایع نساجی توسط سیستم‌های دوفازی آبی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 109-117]
 • روی کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید/ هالوسیت نانولوله (HNT/GO) به‌منظور حذف یون روی از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 81-93]
 • رواناب سطحی اولویت‌بندی سناریوهای مدیریت رواناب سطحی با استفاده از روش TOPSIS در حالت‌های مختلف وزن‌دهی (مطالعه موردی: شهر بجنورد) [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 15-26]
 • روش TOPSIS اولویت‌بندی سناریوهای مدیریت رواناب سطحی با استفاده از روش TOPSIS در حالت‌های مختلف وزن‌دهی (مطالعه موردی: شهر بجنورد) [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 15-26]
 • روش پاسخ سطح روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی تصفیه فاضلاب صنایع فرش با استفاده از فرات پتاسیم [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 38-47]
 • روش‌های داده‌محور مدیریت و تحلیل غیرخطی سیستم گندزدایی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های داده‌محور [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • روش‌های وزن دهی‌ اولویت‌بندی سناریوهای مدیریت رواناب سطحی با استفاده از روش TOPSIS در حالت‌های مختلف وزن‌دهی (مطالعه موردی: شهر بجنورد) [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 15-26]

ز

 • زمان‌بندی کارکرد الکتروپمپ‌ها ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی فازی جهت ارتقاء بهره‌وری انرژی الکتریکی در تأسیسات تأمین آب شرب (مطالعه موردی: طرح آبرسانی سیستان) [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 27-36]
 • زمین آمار مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی- زمین آمار برای پیش‌بینی مصرف آب شهری: مطالعه موردی: شهر اسکو [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 98-111]
 • زئولیت بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کانی‌های زئولیت و گارنت در حذف آلاینده‌های آلی فاضلاب صنعتی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 56-64]
 • زئولیت طبیعی کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت جهت جذب فلز سرب از محلول‌های آبی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 108-114]

س

 • ساختار متخلخل به‌کارگیری ساختارهای متخلخل برای حفاظت خط‏ لوله در مقابل ضربه قوچ [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 72-84]
 • سدیم دودسیل بنزن سولفانات بررسی حذف سورفکتانت آنیونی با استفاده از روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی تک قطبی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 54-65]
 • سرعت جریان لوله‌ای ارائه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • سیستم دو فازی آبی حذف رنگ کنگو قرمز از پساب صنایع نساجی توسط سیستم‌های دوفازی آبی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 109-117]
 • سیستم زهکشی شهری کمّی‌سازی بازگشت‌پذیری سیستم زهکشی شهری بر اساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 61-71]
 • سیستم‌های رودخانه-مخزن تدوین مدل تخصیص عادلانه کمّی و کیفی آب در سیستم‌های رودخانه-مخزن: کاربرد روش بهینه‌سازی سناریوها [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 68-84]
 • سطح مقطع بررسی عددی تغییرات فشار انتقال غشایی در سیستم‌های اولترافیلتراسیون با تغییر در هندسه سطح داخلی الیاف توخالی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 51-60]
 • سفتریاکسون کارایی فرایند ازن‌زنی‌کاتالیزوری با نانوذرات اکسیدمنیزیم در حذف آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 60-69]
 • سیکل اثر تغییرات غیر خطی افت سرعت در مرحله پمپاژ بر میزان دبی پمپاژی در پمپ‌های رم [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • سیلیکا مدل‌سازی حذف باریم و سیلیکا از پساب اسمز معکوس در فرایند ZLD [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 102-113]
 • سناریوهای مدیریت شهری اولویت‌بندی سناریوهای مدیریت رواناب سطحی با استفاده از روش TOPSIS در حالت‌های مختلف وزن‌دهی (مطالعه موردی: شهر بجنورد) [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 15-26]
 • سوبسترا تصفیه پساب از طریق سیستم پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 101-108]
 • سوپاپ تکانه اثر تغییرات غیر خطی افت سرعت در مرحله پمپاژ بر میزان دبی پمپاژی در پمپ‌های رم [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • سودوموناس آئروژینوزا بررسی خاصیت آنتی باکتریال مواد پایه سیمانی حاوی نانوذرات اکسیدروی بر روی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 88-100]
 • سورفکتانت‌ آنیونی بررسی حذف سورفکتانت آنیونی با استفاده از روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی تک قطبی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 54-65]
 • سوگیری انتشار فرا تحلیل کشش‌های قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]

ش

 • شاخص قابلیت اطمینان ارائه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • شاخص‌های عملکردی مقایسه زیرساخت‌های شبکه آب کلانشهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 124-130]
 • شبکه آب مقایسه زیرساخت‌های شبکه آب کلانشهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 124-130]
 • شبکه پرسپترون مدیریت و تحلیل غیرخطی سیستم گندزدایی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های داده‌محور [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • شبکه توزیع آب روش نوین نشت‌یابی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 14-26]
 • شبکه توزیع آب ارائه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • شبکه توزیع آب برآورد عملکرد شبکه توزیع آب شهری با تلفیق قابلیت اعتماد هیدرولیکی و مکانیکی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 27-39]
 • شبکه عصبی مصنوعی مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی- زمین آمار برای پیش‌بینی مصرف آب شهری: مطالعه موردی: شهر اسکو [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 98-111]
 • شبکه‌های تبادل جرم توسعه مدل‌های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • شبکه‌های توزیع آب توسعه یک مدل اولویت‌بندی برای بازسازی لوله‌های شبکه‌های توزیع آب با حداقل اطلاعات ساختاری [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 40-55]
 • شبکه‌های عصبی روش نوین نشت‌یابی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 14-26]
 • شبیه سازی مقایسه عددی روش‌های مختلف محاسبه جریان گذرا در سیستم‌های انتقال آب دارای ایستگاه پمپاژ [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 85-100]
 • شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی مطالعه عددی سینتیکی و هیدرودینامیکی فرایند اکسایش پیشرفته برای حذف ماده رنگزا در راکتور بسترسیال [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 91-101]
 • شبیه‌سازی مبتنی بر فشار برآورد عملکرد شبکه توزیع آب شهری با تلفیق قابلیت اعتماد هیدرولیکی و مکانیکی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 27-39]
 • شناورسازی الکتریکی بررسی حذف سورفکتانت آنیونی با استفاده از روش انعقاد و شناورسازی الکتریکی تک قطبی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 54-65]
 • شهر اسکو مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی- زمین آمار برای پیش‌بینی مصرف آب شهری: مطالعه موردی: شهر اسکو [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 98-111]

ص

 • صافی درشت‌دانه افقی کارایی صافی درشت‌دانه با جریان افقی در ارتقای کیفیت پساب خروجی و احتمال بازیافت آن برای کشاورزی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 88-98]
 • صافی شنی پیش‌بینی تغییرات زمانی افت فشار در صافی شنی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 78-87]
 • صنایع نساجی روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی تصفیه فاضلاب صنایع فرش با استفاده از فرات پتاسیم [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 38-47]

ض

 • ضربه قوچ مقایسه عددی روش‌های مختلف محاسبه جریان گذرا در سیستم‌های انتقال آب دارای ایستگاه پمپاژ [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 85-100]
 • ضربه قوچ به‌کارگیری ساختارهای متخلخل برای حفاظت خط‏ لوله در مقابل ضربه قوچ [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 72-84]

ط

 • طراحی شبکه توزیع آب تأثیر استفاده از مخازن آب داخل ساختمان بر کاهش نشت شبکه‌های توزیع در حال بهره‌برداری [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 112-119]

ع

 • عاملدار نمودن بررسی کارایی نانوکامپوزیت عاملدارشده PAMAM-GO در حذف نیترات از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 79-90]
 • عدالت تدوین مدل تخصیص عادلانه کمّی و کیفی آب در سیستم‌های رودخانه-مخزن: کاربرد روش بهینه‌سازی سناریوها [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 68-84]
 • عدد فرود دنسیمتریک تأثیر شکل کانال در تخلیه سطحی جریان چگال از دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه‌ای در محیط‌های ساکن و همگن [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 101-113]

غ

 • غشاهای پلی‌آمیدی اسمز معکوس نگرشی جدید بر تصفیه آب با استفاده از غشاهای اسمز معکوس پوشش یافته با نانولوله‌های کربنی اصلاح شده از طریق روش پلیمریزاسیون سطحی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 1-11]

ف

 • فاضلاب تصفیه شده بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به‌منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت‌ ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب نیشابور) [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 114-123]
 • فاضلاب صنعتی حذف و بازیابی کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله نانوساختار کنوکارپوس [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 12-22]
 • فتوکاتالیست بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کانی‌های زئولیت و گارنت در حذف آلاینده‌های آلی فاضلاب صنعتی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 56-64]
 • فرات پتاسیم روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی تصفیه فاضلاب صنایع فرش با استفاده از فرات پتاسیم [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 38-47]
 • فرایند اکسایش پیشرفته مطالعه عددی سینتیکی و هیدرودینامیکی فرایند اکسایش پیشرفته برای حذف ماده رنگزا در راکتور بسترسیال [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 91-101]
 • فرایند فنتون هتروژن مطالعه عددی سینتیکی و هیدرودینامیکی فرایند اکسایش پیشرفته برای حذف ماده رنگزا در راکتور بسترسیال [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 91-101]
 • فرایندهای غشایی ساخت پایلوت هیبرید فرایندهای نانوفیلتراسیون و میکروفیلتراسیون به‌منظور حذف کروم شش ظرفیتی از آب [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 41-50]
 • فشار انتقال غشایی بررسی عددی تغییرات فشار انتقال غشایی در سیستم‌های اولترافیلتراسیون با تغییر در هندسه سطح داخلی الیاف توخالی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 51-60]
 • فشارسنجی روش نوین نشت‌یابی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 14-26]
 • فشار گرهی ارائه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • فعالیت آنتی‌باکتریال بررسی خاصیت آنتی باکتریال مواد پایه سیمانی حاوی نانوذرات اکسیدروی بر روی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 88-100]
 • فیلتراسیون بررسی عددی تغییرات فشار انتقال غشایی در سیستم‌های اولترافیلتراسیون با تغییر در هندسه سطح داخلی الیاف توخالی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 51-60]
 • فلزات سنگین کارایی نانو لوله‌های کربنی چند جداره اصلاح شده با عامل کیتوزان در حذف فلزات سنگین سرب، روی و کادمیم از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 31-41]
 • فولادسازی بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کانی‌های زئولیت و گارنت در حذف آلاینده‌های آلی فاضلاب صنعتی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 56-64]

ق

 • قابلیت اعتماد مکانیکی برآورد عملکرد شبکه توزیع آب شهری با تلفیق قابلیت اعتماد هیدرولیکی و مکانیکی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 27-39]
 • قابلیت اعتماد هیدرولیکی برآورد عملکرد شبکه توزیع آب شهری با تلفیق قابلیت اعتماد هیدرولیکی و مکانیکی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 27-39]
 • قیمت آب فرا تحلیل کشش‌های قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]

ک

 • کاپا-کاراگینان تهیه و بررسی نانوکامپوزیت مغناطیسی کیتوسان/کاپا-کاراگینان و کاربرد آن در حذف رنگ اریوکروم بلاک تی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 12-26]
 • کاتالیست کارایی فرایند ازن‌زنی‌کاتالیزوری با نانوذرات اکسیدمنیزیم در حذف آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 60-69]
 • کاتیون مس سنتز کامپوزیت ژل کربوکسی متیل سلولز-مونت مورلونیت و کارایی آن در حذف کاتیون مس دو ظرفیتی از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 94-107]
 • کادمیم حذف و بازیابی کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله نانوساختار کنوکارپوس [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 12-22]
 • کاهش بعد پارامترهای هواشناسی اثرگذار بر مصرف آب در بخش خانگی شهر قم [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 48-58]
 • کیتوزان کارایی نانو لوله‌های کربنی چند جداره اصلاح شده با عامل کیتوزان در حذف فلزات سنگین سرب، روی و کادمیم از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 31-41]
 • کیتوسان تهیه و بررسی نانوکامپوزیت مغناطیسی کیتوسان/کاپا-کاراگینان و کاربرد آن در حذف رنگ اریوکروم بلاک تی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 12-26]
 • کدورت توسعه مدل‌های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • کدورت ارزیابی تأثیر نصب پمپ و مخزن بر کیفیت آب مصرفی داخل ساختمان و تأسیسات، در شبکه توزیع آب محدوده سه راه آذری شهر تهران(مطالعه موردی) [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 115-119]
 • کربوکسی متیل سلولز سنتز کامپوزیت ژل کربوکسی متیل سلولز-مونت مورلونیت و کارایی آن در حذف کاتیون مس دو ظرفیتی از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 94-107]
 • کروم شش ظرفیتی ساخت پایلوت هیبرید فرایندهای نانوفیلتراسیون و میکروفیلتراسیون به‌منظور حذف کروم شش ظرفیتی از آب [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 41-50]
 • کشش عامل‌های تولید تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 1-14]
 • کشش قیمتی فرا تحلیل کشش‌های قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • کیفیت آب ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت عملکردی تصفیه‌خانه‌های آب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 99-114]
 • کیفیت آب مصرفی ارزیابی تأثیر نصب پمپ و مخزن بر کیفیت آب مصرفی داخل ساختمان و تأسیسات، در شبکه توزیع آب محدوده سه راه آذری شهر تهران(مطالعه موردی) [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 115-119]
 • کلر باقیمانده مدیریت و تحلیل غیرخطی سیستم گندزدایی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های داده‌محور [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • کلر باقیمانده گرهی ارائه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 1-16]
 • کلینوپتیلولایت کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت جهت جذب فلز سرب از محلول‌های آبی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 108-114]
 • کمینه‌سازی مصرف آب توسعه مدل‌های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 70-80]
 • کنترل آلاینده‌ها از منشأ تولید پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش دوم- مسائل فنی و مقررات مربوط به سلامت عمومی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 23-60]

گ

 • گارنت بررسی خاصیت فتوکاتالیستی کانی‌های زئولیت و گارنت در حذف آلاینده‌های آلی فاضلاب صنعتی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 56-64]
 • گاز نیتروژن بهینه‌سازی تحرک و پراکندگی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در گندزدایی پساب شهری توسط تزریق پنوماتیک گاز نیتروژن [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 27-40]
 • گرافن اکساید کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید/ هالوسیت نانولوله (HNT/GO) به‌منظور حذف یون روی از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 81-93]
 • گندزدایی مدیریت و تحلیل غیرخطی سیستم گندزدایی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های داده‌محور [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • گندزدایی بهینه‌سازی تحرک و پراکندگی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در گندزدایی پساب شهری توسط تزریق پنوماتیک گاز نیتروژن [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 27-40]

ل

 • لوله داخلی مشبک تخریب زیستی پساب کارخانه روغن زیتون با باکتری رالستونیا یوتروفا در بیوراکتور هواراند با لوله مشبک داخلی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 75-86]

م

 • ماتریس سیمان بررسی خاصیت آنتی باکتریال مواد پایه سیمانی حاوی نانوذرات اکسیدروی بر روی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 88-100]
 • ماده آلی فرار شبیه‎سازی سرریز ناگهانی آلودگی MTBE و اقدامات بهسازی مخزن آب سطحی با استفاده از مدل اصلاح یافته CE-QUAL-W2: مطالعه موردی مخزن سد قشلاق [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 17-30]
 • ماشین‌ بردار پشتیبان مدیریت و تحلیل غیرخطی سیستم گندزدایی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از روش‌های داده‌محور [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 49-59]
 • مخزن آب شرب ارزیابی تأثیر نصب پمپ و مخزن بر کیفیت آب مصرفی داخل ساختمان و تأسیسات، در شبکه توزیع آب محدوده سه راه آذری شهر تهران(مطالعه موردی) [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 115-119]
 • مخزن ذخیره تأثیر استفاده از مخازن آب داخل ساختمان بر کاهش نشت شبکه‌های توزیع در حال بهره‌برداری [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 112-119]
 • مخزن سد قشلاق شبیه‎سازی سرریز ناگهانی آلودگی MTBE و اقدامات بهسازی مخزن آب سطحی با استفاده از مدل اصلاح یافته CE-QUAL-W2: مطالعه موردی مخزن سد قشلاق [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 17-30]
 • مخمر ساکارومایسس تصفیه پساب از طریق سیستم پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 101-108]
 • مدیریت آب بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش‌بندی مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان آب خانگی شهرستان ایلام) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • مدیریت آب شهری مقایسه زیرساخت‌های شبکه آب کلانشهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 124-130]
 • مدیریت فشار تأثیر استفاده از مخازن آب داخل ساختمان بر کاهش نشت شبکه‌های توزیع در حال بهره‌برداری [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 112-119]
 • مدل QUAL2kw رویکرد تئوری بازی‎های رهبر-پیرو و چانه‎زنی نش در تخصیص بهینه بار آلاینده رودخانه، مطالعه موردی رودخانه قشلاق [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 118-131]
 • مدل تحلیلی اثر تغییرات غیر خطی افت سرعت در مرحله پمپاژ بر میزان دبی پمپاژی در پمپ‌های رم [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • مدل ترکیبی مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی- زمین آمار برای پیش‌بینی مصرف آب شهری: مطالعه موردی: شهر اسکو [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 98-111]
 • مدل جذب حذف و بازیابی کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله نانوساختار کنوکارپوس [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 12-22]
 • مدل دو بعدی هیدرودینامیک و کیفیت آب شبیه‎سازی سرریز ناگهانی آلودگی MTBE و اقدامات بهسازی مخزن آب سطحی با استفاده از مدل اصلاح یافته CE-QUAL-W2: مطالعه موردی مخزن سد قشلاق [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 17-30]
 • مدل‌سازی ارزیابی حذف رنگزای راکتیو سبز 19 توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته ازن/تابش فرابنفش [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 66-77]
 • مدلسازی جریان مدل‌سازی نوع توزیع‌ جریان ورودی بر رفتار هیدرولیکی داخلی سامانه تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • مدل‌های هیدرولیکی پیش‌بینی تغییرات زمانی افت فشار در صافی شنی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 78-87]
 • مسیرهای میان‌بر مدل‌سازی نوع توزیع‌ جریان ورودی بر رفتار هیدرولیکی داخلی سامانه تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • مصرف آب خانگی بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش‌بندی مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان آب خانگی شهرستان ایلام) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]
 • مصرف آب شهری مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی- زمین آمار برای پیش‌بینی مصرف آب شهری: مطالعه موردی: شهر اسکو [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 98-111]
 • مغناطیسی تهیه و بررسی نانوکامپوزیت مغناطیسی کیتوسان/کاپا-کاراگینان و کاربرد آن در حذف رنگ اریوکروم بلاک تی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 12-26]
 • مقایسه‌ رد‌پای انرژی / کربن پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش اول - مقدمه‌ای بر استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 3-22]
 • مقایسه هزینه پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش اول - مقدمه‌ای بر استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 3-22]
 • مقررات مرتبط با سلامت عمومی پتانسیل استفاده‌ مجدد از آب برای مصارف خانگی بخش دوم- مسائل فنی و مقررات مربوط به سلامت عمومی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 23-60]
 • مقررات ملی ساختمان ارزیابی تأثیر نصب پمپ و مخزن بر کیفیت آب مصرفی داخل ساختمان و تأسیسات، در شبکه توزیع آب محدوده سه راه آذری شهر تهران(مطالعه موردی) [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 115-119]
 • میکروفیلتراسیون ساخت پایلوت هیبرید فرایندهای نانوفیلتراسیون و میکروفیلتراسیون به‌منظور حذف کروم شش ظرفیتی از آب [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 41-50]
 • مونت مورلونیت سنتز کامپوزیت ژل کربوکسی متیل سلولز-مونت مورلونیت و کارایی آن در حذف کاتیون مس دو ظرفیتی از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 94-107]

ن

 • ناپایدار ویتکوفسکی مقایسه عددی روش‌های مختلف محاسبه جریان گذرا در سیستم‌های انتقال آب دارای ایستگاه پمپاژ [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 85-100]
 • نانو جاذب مغناطیسی کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید/ هالوسیت نانولوله (HNT/GO) به‌منظور حذف یون روی از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 81-93]
 • نانوذرات کارایی فرایند ازن‌زنی‌کاتالیزوری با نانوذرات اکسیدمنیزیم در حذف آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 60-69]
 • نانو ذرات کارایی نانولوله‌های کربنی تک دیواره پوشیده شده با ذرات اکسید روی در حذف آلاینده BTEX از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • نانوذرات اکسید روی بررسی خاصیت آنتی باکتریال مواد پایه سیمانی حاوی نانوذرات اکسیدروی بر روی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 88-100]
 • نانوذرات آهن صفرظرفیتی بهینه‌سازی تحرک و پراکندگی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در گندزدایی پساب شهری توسط تزریق پنوماتیک گاز نیتروژن [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 27-40]
 • نانوساختارکنوکارپوس حذف و بازیابی کادمیم از محلول‌های آبی به‌وسیله نانوساختار کنوکارپوس [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 12-22]
 • نانوفیلتراسیون ساخت پایلوت هیبرید فرایندهای نانوفیلتراسیون و میکروفیلتراسیون به‌منظور حذف کروم شش ظرفیتی از آب [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 41-50]
 • نانوکامپوزیت کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید/ هالوسیت نانولوله (HNT/GO) به‌منظور حذف یون روی از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 81-93]
 • نانوکامپوزیت بررسی کارایی نانوکامپوزیت عاملدارشده PAMAM-GO در حذف نیترات از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 79-90]
 • نانولوله کربنی کارایی نانو لوله‌های کربنی چند جداره اصلاح شده با عامل کیتوزان در حذف فلزات سنگین سرب، روی و کادمیم از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 31-41]
 • نانولوله‌های کربنی نگرشی جدید بر تصفیه آب با استفاده از غشاهای اسمز معکوس پوشش یافته با نانولوله‌های کربنی اصلاح شده از طریق روش پلیمریزاسیون سطحی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 1-11]
 • نانو لوله‌های کربنی تک دیواره کارایی نانولوله‌های کربنی تک دیواره پوشیده شده با ذرات اکسید روی در حذف آلاینده BTEX از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 1-11]
 • نانو لوله‌های کربنی چند دیواره حذف یون جیوه در منابع آب آلود‌ه با استفاده از نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 42-53]
 • نانولوله‌های کربنی مغناطیسی جداسازی و پیش‌تغلیظ مقادیر کم نیکل از نمونه‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی مغناطیسی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 23-28]
 • ناهمگنی انتشار فرا تحلیل کشش‌های قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 1-13]
 • نیترات بررسی کارایی نانوکامپوزیت عاملدارشده PAMAM-GO در حذف نیترات از محیط‌های آبی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 79-90]
 • نرخ فیلتراسیون کارایی صافی درشت‌دانه با جریان افقی در ارتقای کیفیت پساب خروجی و احتمال بازیافت آن برای کشاورزی [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 88-98]
 • نرخ میرایی به‌کارگیری ساختارهای متخلخل برای حفاظت خط‏ لوله در مقابل ضربه قوچ [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 72-84]
 • نسخة یک مدل اصلاح یافته CE-QUAL-W2 شبیه‎سازی سرریز ناگهانی آلودگی MTBE و اقدامات بهسازی مخزن آب سطحی با استفاده از مدل اصلاح یافته CE-QUAL-W2: مطالعه موردی مخزن سد قشلاق [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 17-30]
 • نشت تأثیر استفاده از مخازن آب داخل ساختمان بر کاهش نشت شبکه‌های توزیع در حال بهره‌برداری [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 112-119]
 • نشت‌یابی روش نوین نشت‌یابی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 14-26]
 • نشت‌یابی نشت‌یابی در خطوط لوله ویسکوالاستیک با استفاده از حل معکوس جریان‌ گذرا [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 85-97]
 • نیکل جداسازی و پیش‌تغلیظ مقادیر کم نیکل از نمونه‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی مغناطیسی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 23-28]
 • نمک‌زدایی نگرشی جدید بر تصفیه آب با استفاده از غشاهای اسمز معکوس پوشش یافته با نانولوله‌های کربنی اصلاح شده از طریق روش پلیمریزاسیون سطحی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 1-11]
 • نمک‌های سدیم حذف رنگ کنگو قرمز از پساب صنایع نساجی توسط سیستم‌های دوفازی آبی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 109-117]
 • نمودارهای تصمیم‌گیری دودویی برآورد عملکرد شبکه توزیع آب شهری با تلفیق قابلیت اعتماد هیدرولیکی و مکانیکی [دوره 29، شماره 6، 1397، صفحه 27-39]
 • نمونه‌های آبی جداسازی و پیش‌تغلیظ مقادیر کم نیکل از نمونه‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی مغناطیسی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 23-28]
 • نمونه‌های آبی بررسی خاک اره اصلاح شده با دی‌اتیلن‌تری‌آمین به‌عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف آهن (III) از نمونه‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • نوسانات فشار به‌کارگیری ساختارهای متخلخل برای حفاظت خط‏ لوله در مقابل ضربه قوچ [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 72-84]

و

 • ویژگی‌های آب ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت عملکردی تصفیه‌خانه‌های آب [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 99-114]
 • ویژگی‌های جمعیت شناختی بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش‌بندی مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان آب خانگی شهرستان ایلام) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 59-67]

ه

 • هالوسیت نانوتیوب کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید/ هالوسیت نانولوله (HNT/GO) به‌منظور حذف یون روی از محلول‌های آبی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 81-93]
 • همخطی پارامترهای هواشناسی اثرگذار بر مصرف آب در بخش خانگی شهر قم [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 48-58]
 • همدمای لانگمیر بررسی خاک اره اصلاح شده با دی‌اتیلن‌تری‌آمین به‌عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف آهن (III) از نمونه‌های آبی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 29-37]
 • هم‌دماهای جذب لانگمیر و فروندلیچ حذف یون جیوه در منابع آب آلود‌ه با استفاده از نانو لوله‌های کربنی عامل‌دار شده [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 42-53]
 • هندسه داخلی بررسی عددی تغییرات فشار انتقال غشایی در سیستم‌های اولترافیلتراسیون با تغییر در هندسه سطح داخلی الیاف توخالی [دوره 29، شماره 5، 1397، صفحه 51-60]