نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری حساس به آب در آموزش دانشگاهی معماری منظر و طراحی شهری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • آبخوان دشت ورامین ارزیابی اجرای طرح‌های مدیریتی کمّی و کیفی در آبخوان دشت ورامین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 36-50]
 • آب زیرزمینی ارزیابی اجرای طرح‌های مدیریتی کمّی و کیفی در آبخوان دشت ورامین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 36-50]
 • آب قابل‌شرب ارزیابی اقتصادی و ‌محیط‌زیستی تولید آب آشامیدنی با رویکرد شیرین‌سازی آبهای کویری حاشیه پلایا (مطالعه موردی: بجستان- ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 115-132]
 • آب و فاضلاب اثرات COVID-19 بر منابع آب و فاضلاب و پیامدهای محیط‌زیستی آن (مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 95-114]
 • آفت‌کش آترازین بررسی میزان آفت‌کش آترازین در زهاب‌های کشاورزی و منابع آبی رودخانه کارون و دز [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 139-150]
 • آلاینده‌های دارویی حذف آلاینده‌های دارویی با روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 71-81]
 • آلودگی بررسی میزان حذف نیترات از آب رودخانه زرجوب رشت با استفاده از یک سیستم تالاب هیبریدی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 54-64]
 • آلودگی اثرات COVID-19 بر منابع آب و فاضلاب و پیامدهای محیط‌زیستی آن (مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 95-114]
 • آلودگی هوا مطالعه تجربی ترکیبات آلی فرار منتشره از حوضچه‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های نفتی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 49-61]
 • آموزش دانشگاهی بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری حساس به آب در آموزش دانشگاهی معماری منظر و طراحی شهری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • آنالیز آب بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌خانه شهر قصر شیرین در پرورش آبزیان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 62-74]
 • آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین با روش اکسیداسیون پیشرفته مونوپرسولفات سدیم فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب دارویی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 17-30]
 • آهن بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک برگ چای و کاه برنج [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]

ا

 • اثرات محیط‌زیستی ارزیابی اقتصادی و ‌محیط‌زیستی تولید آب آشامیدنی با رویکرد شیرین‌سازی آبهای کویری حاشیه پلایا (مطالعه موردی: بجستان- ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 115-132]
 • ارتونیتروفنل مقایسه عملکرد راکتورهای بیولوژیکی SBR و MSBR در حذف ارتونیتروفنل از پساب صنایع پتروشیمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 77-88]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی و ‌محیط‌زیستی تولید آب آشامیدنی با رویکرد شیرین‌سازی آبهای کویری حاشیه پلایا (مطالعه موردی: بجستان- ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 115-132]
 • استفاده مجدد از پساب بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌خانه شهر قصر شیرین در پرورش آبزیان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 62-74]
 • اسمز معکوس بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی عسلویه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • اصلاح سطح اصلاح سطح غشای نانوفیلتراسیون پلی‌آمید با پوشش نانوذرات اکسیدگرافن برای حذف فلز سنگین کبالت از پساب‌های صنعتی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 15-26]
 • اصلاح غشا مروری بر دستاوردهای اخیر در زمینه ساخت و اصلاح غشاهای ضدگرفتگی میکروفیلتراسیون در تصفیه آب [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 144-162]
 • اکسایش پیشرفته سنتز نانوکامپوزیت گرانولی Cellulose/CuBDC/Fe3O4 به‌منظور حذف ماده رنگ‌زای آبی مستقیم 71 طی فرایند فنتون ناهمگن [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 18-35]
 • اکسیداسیون الکتروشیمیایی حذف آلاینده‌های دارویی با روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 71-81]
 • اکسیداسیون پیشرفته حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین با روش اکسیداسیون پیشرفته مونوپرسولفات سدیم فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب دارویی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 17-30]
 • اکسید تنگستن تخریب فتوکاتالیستی پساب حاوی رنگ نساجی آبی-اسید 92 با اکسید تنگستن آلایش شده با پالادیم بر بستر گرافن [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 89-104]
 • اکسیدگرافن اصلاح سطح غشای نانوفیلتراسیون پلی‌آمید با پوشش نانوذرات اکسیدگرافن برای حذف فلز سنگین کبالت از پساب‌های صنعتی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 15-26]
 • الکترود آلومینیم تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی به روش انعقاد الکتریکی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 133-143]
 • الگوریتم K‌میانگین شناسایی و پیش‌بینی رفتار مصرف با استفاده از درخت تصمیم و هرم ارزش مصرف مشترکین [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]
 • انتشار مطالعه تجربی ترکیبات آلی فرار منتشره از حوضچه‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های نفتی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 49-61]
 • اندرکنش بررسی اثر نانوذرات مهندسی شده دی‌اکسید تیتانیوم بر آلودگی محیط‌های آبی به فلزات سنگین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 82-94]
 • انعقاد الکتروشیمیایی تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی به روش انعقاد الکتریکی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 133-143]
 • اولتراسونیک اصلاح پلی‌اتیلن ترفتالات عامل‌دار شده با سنتز التراسونیک نانوذرات نقره و حذف و اندازه‌گیری الکتروشیمیایی رنگ متیل اورنژ [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • اولترافیلتراسیون توسعه ساخت غشای اولترافیلتراسیون کامپوزیت پلیمر پلی وینیلیدین فلوراید با نانوذرات مس (II) اکسید (PVDF/CuO) به‌منظور تصفیه فاضلاب شهری [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 27-43]
 • ایزوترم جذب استفاده از اکسید گرافن مغناطیسی آمین‌دار سنتز شده از گیاه Typha latifolia برای حذف سرب به روش سطح پاسخ [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 119-136]

ب

 • بازچرخانی تأثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 119-131]
 • باقیمانده انرژی جریان بررسی آزمایشگاهی باقیمانده انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با استفاده از روش فاکتوریل کامل [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • برگ چای بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک برگ چای و کاه برنج [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • بیسفنول A اندازه‌گیری بیسفنول A و نونیل‌فنول در مصب رودخانه‌های مرکزی دریای خزر و تعیین کیفیت آب با استفاده از شاخص‌های کیفی آب WQI [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 12-26]
 • بیوگاز تأثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 119-131]

پ

 • پالایشگاه نفت مطالعه تجربی ترکیبات آلی فرار منتشره از حوضچه‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های نفتی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 49-61]
 • پرداخت قبض آب مدل‌سازی پرداخت قبض آب در بخش خانگی شهر قم [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 42-53]
 • پرورش آبزیان بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌خانه شهر قصر شیرین در پرورش آبزیان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 62-74]
 • پروژه انتقال آب شناسایی و اولویت‌بندی ریسک در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب (مطالعه موردی: پروژه انتقال آب به اراضی صفادشت) [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 132-152]
 • پساب بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی عسلویه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • پساب بررسی میزان حذف نیترات از آب رودخانه زرجوب رشت با استفاده از یک سیستم تالاب هیبریدی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 54-64]
 • پساب مقایسه عملکرد راکتورهای بیولوژیکی SBR و MSBR در حذف ارتونیتروفنل از پساب صنایع پتروشیمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 77-88]
 • پساب حذف آلاینده‌های دارویی با روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 71-81]
 • پساب بیمارستانی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین با روش اکسیداسیون پیشرفته مونوپرسولفات سدیم فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب دارویی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 17-30]
 • پساب شهری بررسی تأثیر pH بر عملکرد زیست راکتور غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد مغذی از پساب شهری [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 107-118]
 • پسماند تأثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 119-131]
 • پلی‌آنیلین حذف آنتی‌بیوتیک سفازولین با استفاده از رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن ‌گلایکول از محیط آبی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 31-48]
 • پلی‌اتیلن ترفتالات اصلاح پلی‌اتیلن ترفتالات عامل‌دار شده با سنتز التراسونیک نانوذرات نقره و حذف و اندازه‌گیری الکتروشیمیایی رنگ متیل اورنژ [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • پلی‌اتیلن‌ گلایکول حذف آنتی‌بیوتیک سفازولین با استفاده از رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن ‌گلایکول از محیط آبی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 31-48]
 • پلیمریزاسیون رادیکالی سنتز گرافن اکساید مغناطیسی دندریمری شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی به‌عنوان جاذب برای حذف رنگ از محلول‌های آبی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]

ت

 • تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده تبیین رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب به کمک تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه‌یافته (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 58-76]
 • تالاب‌های‌ هیبریدی بررسی میزان حذف نیترات از آب رودخانه زرجوب رشت با استفاده از یک سیستم تالاب هیبریدی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 54-64]
 • تتراسایکلین بررسی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول آبی با استفاده از جاذب کک پیرولیزی اصلاح شده [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 44-57]
 • تحلیل رگرسیون بررسی آزمایشگاهی باقیمانده انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با استفاده از روش فاکتوریل کامل [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • ترکیبات آلی فرار مطالعه تجربی ترکیبات آلی فرار منتشره از حوضچه‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های نفتی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 49-61]
 • ترمودینامیک جذب استفاده از اکسید گرافن مغناطیسی آمین‌دار سنتز شده از گیاه Typha latifolia برای حذف سرب به روش سطح پاسخ [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 119-136]
 • تصفیه کاربرد نانولوله‌های کربنی چند دیواره اصلاح شده در حذف فلزات روی و نیکل از پساب (مطالعه موردی: پساب شهرک صنعتی طارم زنجان) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 51-70]
 • تصفیه آب مروری بر دستاوردهای اخیر در زمینه ساخت و اصلاح غشاهای ضدگرفتگی میکروفیلتراسیون در تصفیه آب [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 144-162]
 • تصفیه فاضلاب شهری توسعه ساخت غشای اولترافیلتراسیون کامپوزیت پلیمر پلی وینیلیدین فلوراید با نانوذرات مس (II) اکسید (PVDF/CuO) به‌منظور تصفیه فاضلاب شهری [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 27-43]
 • تفکیک شیمیایی بررسی اثر نانوذرات مهندسی شده دی‌اکسید تیتانیوم بر آلودگی محیط‌های آبی به فلزات سنگین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 82-94]
 • تکنیک بهترین- بدترین شناسایی و اولویت‌بندی ریسک در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب (مطالعه موردی: پروژه انتقال آب به اراضی صفادشت) [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 132-152]
 • تکنیک مجموع ساده وزنی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب (مطالعه موردی: پروژه انتقال آب به اراضی صفادشت) [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 132-152]

ج

 • جاذب اصلاح پلی‌اتیلن ترفتالات عامل‌دار شده با سنتز التراسونیک نانوذرات نقره و حذف و اندازه‌گیری الکتروشیمیایی رنگ متیل اورنژ [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • جذب فعال‌سازی خاک ‌رس قرمز برای جذب رنگ و احیای آن با فرایند فتوفنتون [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 115-125]
 • جذب سطحی استفاده از اکسید گرافن مغناطیسی آمین‌دار سنتز شده از گیاه Typha latifolia برای حذف سرب به روش سطح پاسخ [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 119-136]
 • جذب سطحی بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک برگ چای و کاه برنج [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • جذب سطحی بررسی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول آبی با استفاده از جاذب کک پیرولیزی اصلاح شده [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 44-57]
 • جذب سطحی کاربرد نانولوله‌های کربنی چند دیواره اصلاح شده در حذف فلزات روی و نیکل از پساب (مطالعه موردی: پساب شهرک صنعتی طارم زنجان) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 51-70]

چ

 • چارچوب فلز-آلی سنتز نانوکامپوزیت گرانولی Cellulose/CuBDC/Fe3O4 به‌منظور حذف ماده رنگ‌زای آبی مستقیم 71 طی فرایند فنتون ناهمگن [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 18-35]
 • چکش‌ آبی هوشمندسازی شیر فشارشکن برای کاهش نوسان فشار ناشی از چکش ‌آبی در شبکه توزیع آب با استفاده از خطی‌سازی ورودی- خروجی با بازخورد [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 126-138]

ح

 • حذف اصلاح پلی‌اتیلن ترفتالات عامل‌دار شده با سنتز التراسونیک نانوذرات نقره و حذف و اندازه‌گیری الکتروشیمیایی رنگ متیل اورنژ [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • حذف دارو حذف آلاینده‌های دارویی با روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 71-81]
 • حذف سولفید مدل‌سازی سینتیکی حذف آلاینده سولفید در بیوراکتور لجن فعال با حضور نانوذرات سیلیکا و گرافن اکساید [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 65-76]
 • حفاظت از آب تبیین رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب به کمک تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه‌یافته (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 58-76]
 • حکمرانی آب طراحی مدل نقش‌آفرینی شرکت‌های آب و فاضلاب در مدیریت یکپارچه شهری [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 77-100]
 • حوضچه تصفیه پساب مطالعه تجربی ترکیبات آلی فرار منتشره از حوضچه‌های تصفیه پساب پالایشگاه‌های نفتی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 49-61]

خ

 • خاصیت ضدگرفتگی مروری بر دستاوردهای اخیر در زمینه ساخت و اصلاح غشاهای ضدگرفتگی میکروفیلتراسیون در تصفیه آب [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 144-162]
 • خاک ‌رس قرمز فعال‌سازی خاک ‌رس قرمز برای جذب رنگ و احیای آن با فرایند فتوفنتون [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 115-125]
 • خطی‌سازی بازخورد هوشمندسازی شیر فشارشکن برای کاهش نوسان فشار ناشی از چکش ‌آبی در شبکه توزیع آب با استفاده از خطی‌سازی ورودی- خروجی با بازخورد [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 126-138]

د

 • داده‌کاوی شناسایی و پیش‌بینی رفتار مصرف با استفاده از درخت تصمیم و هرم ارزش مصرف مشترکین [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]
 • درخت تصمیم مدل‌سازی پرداخت قبض آب در بخش خانگی شهر قم [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 42-53]
 • دریای خزر اندازه‌گیری بیسفنول A و نونیل‌فنول در مصب رودخانه‌های مرکزی دریای خزر و تعیین کیفیت آب با استفاده از شاخص‌های کیفی آب WQI [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 12-26]
 • دندریمر سنتز گرافن اکساید مغناطیسی دندریمری شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی به‌عنوان جاذب برای حذف رنگ از محلول‌های آبی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • دی‌اکسید تیتانیوم بررسی اثر نانوذرات مهندسی شده دی‌اکسید تیتانیوم بر آلودگی محیط‌های آبی به فلزات سنگین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 82-94]

ر

 • رسوب بررسی اثر نانوذرات مهندسی شده دی‌اکسید تیتانیوم بر آلودگی محیط‌های آبی به فلزات سنگین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 82-94]
 • رگرسیون لجستیک مدل‌سازی پرداخت قبض آب در بخش خانگی شهر قم [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 42-53]
 • رنگ فعال‌سازی خاک ‌رس قرمز برای جذب رنگ و احیای آن با فرایند فتوفنتون [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 115-125]
 • رنگ‌زای آبی مستقیم 71 سنتز نانوکامپوزیت گرانولی Cellulose/CuBDC/Fe3O4 به‌منظور حذف ماده رنگ‌زای آبی مستقیم 71 طی فرایند فنتون ناهمگن [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 18-35]
 • رنگ متیل اورانژ اصلاح پلی‌اتیلن ترفتالات عامل‌دار شده با سنتز التراسونیک نانوذرات نقره و حذف و اندازه‌گیری الکتروشیمیایی رنگ متیل اورنژ [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • رنگ‌های نساجی تخریب فتوکاتالیستی پساب حاوی رنگ نساجی آبی-اسید 92 با اکسید تنگستن آلایش شده با پالادیم بر بستر گرافن [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 89-104]
 • روانشناسی محیط‌زیستی تبیین رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب به کمک تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه‌یافته (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 58-76]
 • رودخانه کارون- رودخانه دز بررسی میزان آفت‌کش آترازین در زهاب‌های کشاورزی و منابع آبی رودخانه کارون و دز [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 139-150]
 • روش فاکتوریل کامل بررسی آزمایشگاهی باقیمانده انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با استفاده از روش فاکتوریل کامل [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • ریزجلبک بررسی تأثیر pH بر عملکرد زیست راکتور غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد مغذی از پساب شهری [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 107-118]
 • ریسک شناسایی و اولویت‌بندی ریسک در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب (مطالعه موردی: پروژه انتقال آب به اراضی صفادشت) [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 132-152]

ز

 • زهاب کشاورزی بررسی میزان آفت‌کش آترازین در زهاب‌های کشاورزی و منابع آبی رودخانه کارون و دز [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 139-150]
 • زیست راکتور غشایی نوری بررسی تأثیر pH بر عملکرد زیست راکتور غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد مغذی از پساب شهری [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 107-118]
 • زیست‌سنجی بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌خانه شهر قصر شیرین در پرورش آبزیان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 62-74]

س

 • سازه ریزشی گردابی بررسی آزمایشگاهی باقیمانده انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با استفاده از روش فاکتوریل کامل [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • سرباره صنایع فولاد حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین با روش اکسیداسیون پیشرفته مونوپرسولفات سدیم فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب دارویی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 17-30]
 • سفازولین حذف آنتی‌بیوتیک سفازولین با استفاده از رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن ‌گلایکول از محیط آبی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 31-48]
 • سلامتی اثرات COVID-19 بر منابع آب و فاضلاب و پیامدهای محیط‌زیستی آن (مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 95-114]
 • سیستم لجن فعال مدل‌سازی سینتیکی حذف آلاینده سولفید در بیوراکتور لجن فعال با حضور نانوذرات سیلیکا و گرافن اکساید [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 65-76]

ش

 • شاخص کیفی اندازه‌گیری بیسفنول A و نونیل‌فنول در مصب رودخانه‌های مرکزی دریای خزر و تعیین کیفیت آب با استفاده از شاخص‌های کیفی آب WQI [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 12-26]
 • شبکه توزیع آب هوشمندسازی شیر فشارشکن برای کاهش نوسان فشار ناشی از چکش ‌آبی در شبکه توزیع آب با استفاده از خطی‌سازی ورودی- خروجی با بازخورد [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 126-138]
 • شبکه عصبی خودسازمان‌ده شناسایی و پیش‌بینی رفتار مصرف با استفاده از درخت تصمیم و هرم ارزش مصرف مشترکین [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]
 • شبکه فاضلاب بررسی آزمایشگاهی باقیمانده انرژی جریان در سازه ریزشی گردابی با استفاده از روش فاکتوریل کامل [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • شرکت آب و فاضلاب شیراز شناسایی و پیش‌بینی رفتار مصرف با استفاده از درخت تصمیم و هرم ارزش مصرف مشترکین [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]
 • شیرابه ارزیابی کیفیت شیرابه و تأثیرات آن بر کشاورزی در مجاورت محل دفن زباله‌ شهر زنجان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 75-88]
 • شیرابه تأثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 119-131]
 • شیر فشارشکن هوشمندسازی شیر فشارشکن برای کاهش نوسان فشار ناشی از چکش ‌آبی در شبکه توزیع آب با استفاده از خطی‌سازی ورودی- خروجی با بازخورد [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 126-138]
 • شیرین‌سازی ارزیابی اقتصادی و ‌محیط‌زیستی تولید آب آشامیدنی با رویکرد شیرین‌سازی آبهای کویری حاشیه پلایا (مطالعه موردی: بجستان- ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 115-132]

ص

 • صنعت رنگرزی و نساجی تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی به روش انعقاد الکتریکی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 133-143]

ط

 • طراحی ترکیبی مرکزی بهینه‌سازی فرایند اکسیداسیون پیشرفته فوتوکاتالیتیکی در حضور کاتالیست NH2-MIL125(Ti) در تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 101-114]
 • طراحی شهری بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری حساس به آب در آموزش دانشگاهی معماری منظر و طراحی شهری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • طراحی شهری حساس به آب بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری حساس به آب در آموزش دانشگاهی معماری منظر و طراحی شهری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • طرح مرکب مرکزی استفاده از اکسید گرافن مغناطیسی آمین‌دار سنتز شده از گیاه Typha latifolia برای حذف سرب به روش سطح پاسخ [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 119-136]

ع

 • عادت تبیین رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب به کمک تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه‌یافته (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 58-76]
 • عامل‌دار کردن اصلاح پلی‌اتیلن ترفتالات عامل‌دار شده با سنتز التراسونیک نانوذرات نقره و حذف و اندازه‌گیری الکتروشیمیایی رنگ متیل اورنژ [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]

غ

 • غشا بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی عسلویه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • غشا توسعه ساخت غشای اولترافیلتراسیون کامپوزیت پلیمر پلی وینیلیدین فلوراید با نانوذرات مس (II) اکسید (PVDF/CuO) به‌منظور تصفیه فاضلاب شهری [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 27-43]
 • غشای TFC اصلاح سطح غشای نانوفیلتراسیون پلی‌آمید با پوشش نانوذرات اکسیدگرافن برای حذف فلز سنگین کبالت از پساب‌های صنعتی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 15-26]
 • غشای TFN اصلاح سطح غشای نانوفیلتراسیون پلی‌آمید با پوشش نانوذرات اکسیدگرافن برای حذف فلز سنگین کبالت از پساب‌های صنعتی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 15-26]

ف

 • فاضلاب تأثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 119-131]
 • فاضلاب کاربرد نانولوله‌های کربنی چند دیواره اصلاح شده در حذف فلزات روی و نیکل از پساب (مطالعه موردی: پساب شهرک صنعتی طارم زنجان) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 51-70]
 • فاضلاب صنعت داروسازی بهینه‌سازی فرایند اکسیداسیون پیشرفته فوتوکاتالیتیکی در حضور کاتالیست NH2-MIL125(Ti) در تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 101-114]
 • فاضلاب صنعتی تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی به روش انعقاد الکتریکی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 133-143]
 • فرایند فوتوکاتالیتیکی بهینه‌سازی فرایند اکسیداسیون پیشرفته فوتوکاتالیتیکی در حضور کاتالیست NH2-MIL125(Ti) در تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 101-114]
 • فعال‌سازی فعال‌سازی خاک ‌رس قرمز برای جذب رنگ و احیای آن با فرایند فتوفنتون [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 115-125]
 • فلزات سنگین کاربرد نانولوله‌های کربنی چند دیواره اصلاح شده در حذف فلزات روی و نیکل از پساب (مطالعه موردی: پساب شهرک صنعتی طارم زنجان) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 51-70]
 • فلز سنگین بررسی اثر نانوذرات مهندسی شده دی‌اکسید تیتانیوم بر آلودگی محیط‌های آبی به فلزات سنگین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 82-94]
 • فناوری غشایی مروری بر دستاوردهای اخیر در زمینه ساخت و اصلاح غشاهای ضدگرفتگی میکروفیلتراسیون در تصفیه آب [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 144-162]
 • فنتون ناهمگن سنتز نانوکامپوزیت گرانولی Cellulose/CuBDC/Fe3O4 به‌منظور حذف ماده رنگ‌زای آبی مستقیم 71 طی فرایند فنتون ناهمگن [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 18-35]
 • فوتوکاتالیست تخریب فتوکاتالیستی پساب حاوی رنگ نساجی آبی-اسید 92 با اکسید تنگستن آلایش شده با پالادیم بر بستر گرافن [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 89-104]

ق

 • قبض علی‌الحساب مدل‌سازی پرداخت قبض آب در بخش خانگی شهر قم [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 42-53]

ک

 • کارایی حذف بررسی میزان حذف نیترات از آب رودخانه زرجوب رشت با استفاده از یک سیستم تالاب هیبریدی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 54-64]
 • کاه برنج بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک برگ چای و کاه برنج [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • کرونوآمپرومتری حذف آلاینده‌های دارویی با روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 71-81]
 • کک اصلاح شده بررسی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول آبی با استفاده از جاذب کک پیرولیزی اصلاح شده [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 44-57]
 • کک پیرولیزی بررسی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول آبی با استفاده از جاذب کک پیرولیزی اصلاح شده [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 44-57]
 • کنترل‌کننده PID هوشمندسازی شیر فشارشکن برای کاهش نوسان فشار ناشی از چکش ‌آبی در شبکه توزیع آب با استفاده از خطی‌سازی ورودی- خروجی با بازخورد [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 126-138]
 • کیفیت آب در کشاورزی ارزیابی کیفیت شیرابه و تأثیرات آن بر کشاورزی در مجاورت محل دفن زباله‌ شهر زنجان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 75-88]

گ

 • گرافن تخریب فتوکاتالیستی پساب حاوی رنگ نساجی آبی-اسید 92 با اکسید تنگستن آلایش شده با پالادیم بر بستر گرافن [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 89-104]
 • گرافن اکساید مدل‌سازی سینتیکی حذف آلاینده سولفید در بیوراکتور لجن فعال با حضور نانوذرات سیلیکا و گرافن اکساید [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 65-76]
 • گرافن اکساید مغناطیسی سنتز گرافن اکساید مغناطیسی دندریمری شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی به‌عنوان جاذب برای حذف رنگ از محلول‌های آبی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • گرانول سنتز نانوکامپوزیت گرانولی Cellulose/CuBDC/Fe3O4 به‌منظور حذف ماده رنگ‌زای آبی مستقیم 71 طی فرایند فنتون ناهمگن [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 18-35]
 • گونه‌ ‌گیاهی بررسی میزان حذف نیترات از آب رودخانه زرجوب رشت با استفاده از یک سیستم تالاب هیبریدی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 54-64]

م

 • مالاشیت سبز سنتز گرافن اکساید مغناطیسی دندریمری شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی به‌عنوان جاذب برای حذف رنگ از محلول‌های آبی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • متیل هگزیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئور فسفات حذف آنتی‌بیوتیک سفازولین با استفاده از رزین پلی‌انیلین-پلی‌اتیلن ‌گلایکول از محیط آبی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 31-48]
 • محلول آبی بررسی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محلول آبی با استفاده از جاذب کک پیرولیزی اصلاح شده [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 44-57]
 • محیط‌زیست اثرات COVID-19 بر منابع آب و فاضلاب و پیامدهای محیط‌زیستی آن (مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 95-114]
 • مدل‌سازی RSM سنتز نانوکامپوزیت گرانولی Cellulose/CuBDC/Fe3O4 به‌منظور حذف ماده رنگ‌زای آبی مستقیم 71 طی فرایند فنتون ناهمگن [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 18-35]
 • مدل‌سازی بیوسینتیکی مدل‌سازی سینتیکی حذف آلاینده سولفید در بیوراکتور لجن فعال با حضور نانوذرات سیلیکا و گرافن اکساید [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 65-76]
 • مدل‌سازی عددی ارزیابی اجرای طرح‌های مدیریتی کمّی و کیفی در آبخوان دشت ورامین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 36-50]
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری تبیین رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب به کمک تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه‌یافته (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 58-76]
 • مدل کمّی و کیفی آب زیرزمینی ارزیابی اجرای طرح‌های مدیریتی کمّی و کیفی در آبخوان دشت ورامین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 36-50]
 • مدیریت آبخوان ارزیابی اجرای طرح‌های مدیریتی کمّی و کیفی در آبخوان دشت ورامین [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 36-50]
 • مدیریت تقاضای آب تبیین رفتارهای صرفه‌جویی در مصرف آب به کمک تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده توسعه‌یافته (مطالعه موردی شهر اصفهان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 58-76]
 • مدیریت مصرف آب شناسایی و پیش‌بینی رفتار مصرف با استفاده از درخت تصمیم و هرم ارزش مصرف مشترکین [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]
 • مدیریت یکپارچه شهری طراحی مدل نقش‌آفرینی شرکت‌های آب و فاضلاب در مدیریت یکپارچه شهری [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 77-100]
 • مشارکت عمومی- خصوصی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی انتقال آب (مطالعه موردی: پروژه انتقال آب به اراضی صفادشت) [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 132-152]
 • مشترکین آب شناسایی و پیش‌بینی رفتار مصرف با استفاده از درخت تصمیم و هرم ارزش مصرف مشترکین [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 89-106]
 • معماری بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری حساس به آب در آموزش دانشگاهی معماری منظر و طراحی شهری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • معماری منظر بررسی میزان توجه به رویکرد طراحی شهری حساس به آب در آموزش دانشگاهی معماری منظر و طراحی شهری [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • مقایسه بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی عسلویه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • منگنز بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک برگ چای و کاه برنج [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • میانگین مصرف مدل‌سازی پرداخت قبض آب در بخش خانگی شهر قم [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 42-53]
 • میکروفیلتراسیون مروری بر دستاوردهای اخیر در زمینه ساخت و اصلاح غشاهای ضدگرفتگی میکروفیلتراسیون در تصفیه آب [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 144-162]

ن

 • نانوذرات سیلیس مدل‌سازی سینتیکی حذف آلاینده سولفید در بیوراکتور لجن فعال با حضور نانوذرات سیلیکا و گرافن اکساید [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 65-76]
 • نانوذرات نقره اصلاح پلی‌اتیلن ترفتالات عامل‌دار شده با سنتز التراسونیک نانوذرات نقره و حذف و اندازه‌گیری الکتروشیمیایی رنگ متیل اورنژ [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • نانوفیلتراسیون بررسی و مقایسه عملکرد غشاهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب صنعتی عسلویه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 1-11]
 • نانولوله‌های کربنی کاربرد نانولوله‌های کربنی چند دیواره اصلاح شده در حذف فلزات روی و نیکل از پساب (مطالعه موردی: پساب شهرک صنعتی طارم زنجان) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 51-70]
 • نقش‌آفرینی طراحی مدل نقش‌آفرینی شرکت‌های آب و فاضلاب در مدیریت یکپارچه شهری [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 77-100]
 • نگاشت نهادی طراحی مدل نقش‌آفرینی شرکت‌های آب و فاضلاب در مدیریت یکپارچه شهری [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 77-100]
 • نونیل فنول اندازه‌گیری بیسفنول A و نونیل‌فنول در مصب رودخانه‌های مرکزی دریای خزر و تعیین کیفیت آب با استفاده از شاخص‌های کیفی آب WQI [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 12-26]
 • نیترات و فسفات بررسی تأثیر pH بر عملکرد زیست راکتور غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد مغذی از پساب شهری [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 107-118]
 • نیمه‌هادی تخریب فتوکاتالیستی پساب حاوی رنگ نساجی آبی-اسید 92 با اکسید تنگستن آلایش شده با پالادیم بر بستر گرافن [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 89-104]

و

 • وتلندهای مصنوعی بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه‌خانه شهر قصر شیرین در پرورش آبزیان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 62-74]
 • ولتامتری حذف آلاینده‌های دارویی با روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 71-81]
 • ویروس COVID-19 اثرات COVID-19 بر منابع آب و فاضلاب و پیامدهای محیط‌زیستی آن (مطالعه موردی شهر مشهد) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 95-114]

ه

 • هوش مصنوعی بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک برگ چای و کاه برنج [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]