نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخوان ورامین مطالعه اثرات زیست محیطی انتقال نیترات در آبخوان ورامین با استفاده از مدل‌سازی عددی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 130-136]
 • آب زیرزمینی تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش‌های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 87-98]
 • آب و فاضلاب روستایی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های آب و فاضلاب روستایی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در محیط فازی (مطالعه موردی: آبفار گیلان) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 35-50]
 • آرسنیک بررسی آزمایشگاهی حذف فلز سنگین آرسنیک از آب با استفاده از نانوجاذب اکسید آهن/N-ایزوپروپیل اکریل آمید/ کیتوزان [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 78-89]
 • آلاینده نوظهور حذف ماده دارویی کاربامازپین با روش پراکسیداسیون الکتروشیمیایی و بهینه‌سازی شرایط حذف [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 39-48]
 • آنتی‌بیوتیک عملکرد بیوراکتور دیسک‌های بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب حاوی آنتی‌بیوتیک سولفامتوکسازول [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 112-120]
 • آهن صفرظرفیتی تجزیه فتوکاتالیستی 4-کلروفنل با استفاده از فرایندهای پرسولفات فعال شده با نانو ذره آهن و هیدروژن پراکسید فعال شده با نانو ذره آهن در حضور امواج فرابنفش: طراحی آزمایش با مدل تاگوچی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 76-90]

ا

 • ارزش‌گذاری مشروط عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت در پروژه انتقال آب دریای خزر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 75-85]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی استفاده از پساب فاضلاب شهری و هزینه کنترل آلودگی در آبیاری فضای سبز شهر زاهدان [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 99-111]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب با مدل کارت امتیاز متوازن مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 50-63]
 • ارزیابی عملکرد بررسی تأثیر عدم قطعیت داده‌ها و نوع شبیه‌سازی هیدرولیکی بر نتایج مدل‌سازی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 33-50]
 • اسمزمستقیم بهینه‌سازی شرایط عملیاتی جهت کاهش تأثیر پلاریزاسیون غلظت بر عملکرد فرایند اسمز مستقیم [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 36-47]
 • اسمز معکوس بهینه‌سازی تقطیر غشایی تماس مستقیم به‌وسیله RSM در بازیافت پساب واحد RO پالایشگاه اصفهان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 17-27]
 • اصلاح کننده کاتیونی بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه‌سازی آن با مدل‌های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 73-86]
 • اطمینان‌پذیری شبکه طراحی چندهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص تاب‌آوری تودینی و نسخه تکامل یافته الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر قوت پارتو [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 18-34]
 • اکسید آهن بررسی آزمایشگاهی حذف فلز سنگین آرسنیک از آب با استفاده از نانوجاذب اکسید آهن/N-ایزوپروپیل اکریل آمید/ کیتوزان [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 78-89]
 • اکسیداسیون پیشرفته تخریب آنتی‌بیوتیک مترونیدازول با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده جدید در سیستم شبه فنتون ناهمگن [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-108]
 • اکسیداسیون پیشرفته حذف ماده دارویی کاربامازپین با روش پراکسیداسیون الکتروشیمیایی و بهینه‌سازی شرایط حذف [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 39-48]
 • اکسید بیسموت بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید سنتز شده با روش سل-ژل در حذف ترکیبات آلی پساب کارخانه نساجی اردبیل [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 67-77]
 • اکسید تیتانیم سنتز موضعی کامپوزیت کیتوزان-پلی‌آکریل آمید بارگذاری شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای جذب رنگ زرد سیریوس از محیط آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 16-30]
 • اکسیژن هجده تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش‌های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 87-98]
 • الکتروریسی بررسی قابلیت جذب کامپوزیت نانوالیاف پلی‌اکریلویتریل-اُکسیدآهن عامل‌دار شده با 2-آمینو3- متیل-1- هگزانتییل در حذف یون توریم [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 78-93]
 • الگوریتم چند هدفه هوش تجمعی ذرات رویکرد شبیه‌سازی-بهینه‌سازی مبتنی بر فرامدل در بهره‌برداری بهینه منابع آبی با در نظر گرفتن جنبه‌های کمّی و کیفی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 31-43]
 • الگوریتم دسته ذرات الگوریتم دسته ذرات اصلاح شده ترکیبی برای تنظیم ضرایب شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 44-60]
 • الگوریتم ژنتیک بررسی تأثیر عدم قطعیت داده‌ها و نوع شبیه‌سازی هیدرولیکی بر نتایج مدل‌سازی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 33-50]
 • الگوریتم مورچگان تعیین مقدار و موقعیت نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از کالیبراسیون (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گلبهار، خراسان رضوی) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 119-125]
 • الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 16-32]
 • انعقاد شیمیایی بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب کارواش با کاربرد فرایندهای ترکیبی انعقاد و UV/H2O2 [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 77-85]
 • ایزوپروپیل اکریل آمید بررسی آزمایشگاهی حذف فلز سنگین آرسنیک از آب با استفاده از نانوجاذب اکسید آهن/N-ایزوپروپیل اکریل آمید/ کیتوزان [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 78-89]
 • ایزوترم حذف تاموکسیفن از محیط‌های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل‌دار شده با هیدروکربن‌های درخت‌سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 49-60]
 • ایزوترم جذب بررسی آزمایشگاهی حذف جیوه از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب نانولوله کربنی مغناطیسی شده [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 63-77]
 • ایزوتوپ تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش‌های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 87-98]

ب

 • بحران استخراج سیاست‌های پایدار آب شرب شهری با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 32-49]
 • بحران آب مدیریت تأمین آب شرب شهر تهران در شرایط پیش از بحران با استفاده از روش PROMETHEE II فازی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • بحران آب بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 16-32]
 • بنتونیت استفاده از نانو ذرات خاک رس و هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه MgAl-CO3 در نمک‌زدایی از آب دریا [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 13-23]
 • بهره‌برداری غیر مجاز نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 99-113]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی تقطیر غشایی تماس مستقیم به‌وسیله RSM در بازیافت پساب واحد RO پالایشگاه اصفهان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 17-27]
 • بهینه سازی بهینه‌سازی حذف رنگزای قرمز 46 به‌وسیله جاذب پلیمری- مغناطیسی تهیه شده از الیاف پلی‌اکریلونیتریل‌ [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 109-121]
 • بهینه‌سازی چند هدفه طراحی چندهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص تاب‌آوری تودینی و نسخه تکامل یافته الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر قوت پارتو [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 18-34]
 • بهینه‌سازی چندهدفه تحلیل اثر تنش‌های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه‌سازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • بهینه‌یابی تعیین مقدار و موقعیت نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از کالیبراسیون (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گلبهار، خراسان رضوی) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 119-125]
 • بی‌کربنات سدیم مقایسه کارایی جاذب‌های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف ‏سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 1-15]

پ

 • پایداری آب شرب استخراج سیاست‌های پایدار آب شرب شهری با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 32-49]
 • پراکسیداسیون الکتروشیمیایی حذف ماده دارویی کاربامازپین با روش پراکسیداسیون الکتروشیمیایی و بهینه‌سازی شرایط حذف [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 39-48]
 • پرش هیدرولیکی مستغرق بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 51-66]
 • پساب ضریب گیاه‌پالایی گیاه سورگوم شیرین در کاهش فلزات سنگین کادمیم، سرب و آرسنیک از پساب شهری [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 117-129]
 • پساب نساجی بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید سنتز شده با روش سل-ژل در حذف ترکیبات آلی پساب کارخانه نساجی اردبیل [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 67-77]
 • پلاریزاسیون غلظت بهینه‌سازی شرایط عملیاتی جهت کاهش تأثیر پلاریزاسیون غلظت بر عملکرد فرایند اسمز مستقیم [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 36-47]
 • پلی‌آکریل آمید سنتز موضعی کامپوزیت کیتوزان-پلی‌آکریل آمید بارگذاری شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای جذب رنگ زرد سیریوس از محیط آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 16-30]
 • پلی‌آمید بررسی اثر مواد سورفکتانت‌های آنیونی و کاتیونی بر عملکرد غشاء پلی‌آمیدی نانوفیلتراسیون [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 122-129]
 • پلی‌تترافلرواتیلن بهینه‌سازی تقطیر غشایی تماس مستقیم به‌وسیله RSM در بازیافت پساب واحد RO پالایشگاه اصفهان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 17-27]
 • پویایی سیستم استخراج سیاست‌های پایدار آب شرب شهری با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 32-49]

ت

 • تأمین آب شرب مدیریت تأمین آب شرب شهر تهران در شرایط پیش از بحران با استفاده از روش PROMETHEE II فازی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • تئوری فازی مدیریت تأمین آب شرب شهر تهران در شرایط پیش از بحران با استفاده از روش PROMETHEE II فازی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • تاب‌آوری ارائه چارچوب فرایند همکارانه در افزایش تاب‌آوری تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب در مواجهه با سیلاب [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 24-35]
 • تاپسیس فازی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های آب و فاضلاب روستایی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در محیط فازی (مطالعه موردی: آبفار گیلان) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 35-50]
 • تاموکسیفن حذف تاموکسیفن از محیط‌های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل‌دار شده با هیدروکربن‌های درخت‌سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 49-60]
 • تبادل کاتیونی استفاده از نانو ذرات خاک رس و هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه MgAl-CO3 در نمک‌زدایی از آب دریا [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 13-23]
 • تحلیل SWOT مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 113-120]
 • تحلیل ریسک تحلیل ریسک شبکه‌های جمع‌آوری رواناب شهری با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی (مطالعه موردی: منطقه 11 تهران) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 113-120]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های آب و فاضلاب روستایی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در محیط فازی (مطالعه موردی: آبفار گیلان) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 35-50]
 • تحلیل شبکه‌های توزیع آب تحلیل اثر تنش‌های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه‌سازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • تحلیل فاصله تحلیل اثر تنش‌های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه‌سازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار بررسی تأثیر عدم قطعیت داده‌ها و نوع شبیه‌سازی هیدرولیکی بر نتایج مدل‌سازی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 33-50]
 • تخصیص بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 130-135]
 • تخصیص نیاز آبی بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 61-74]
 • تخمین سرعت پیک ماده آلوده کننده پیش‌بینی سرعت پیک آلودگی در رودخانه با استفاده از روش GMDH و روش هوشمند تلفیقی GMDH-HS [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 64-76]
 • تریتیوم تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش‌های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 87-98]
 • تصفیه ارزیابی اقتصادی استفاده از پساب فاضلاب شهری و هزینه کنترل آلودگی در آبیاری فضای سبز شهر زاهدان [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 99-111]
 • تصفیه گیاه‌پالایی محلول آبی حاوی یون نیکل توسط نیلوفر آبی و نخل مرداب [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 99-106]
 • تصفیه بیولوژیکی عملکرد بیوراکتور دیسک‌های بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب حاوی آنتی‌بیوتیک سولفامتوکسازول [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 112-120]
 • تصفیه پساب بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی فرایند حذف مالاشیت سبز با استفاده از پسماند چای و بررسی ایزوترم [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 51-62]
 • تصفیه‌خانه ارائه چارچوب فرایند همکارانه در افزایش تاب‌آوری تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب در مواجهه با سیلاب [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 24-35]
 • تصفیه فاضلاب بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید سنتز شده با روش سل-ژل در حذف ترکیبات آلی پساب کارخانه نساجی اردبیل [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 67-77]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 130-135]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره مکانی تحلیل ریسک شبکه‌های جمع‌آوری رواناب شهری با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی (مطالعه موردی: منطقه 11 تهران) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
 • تعمیر توسعه عملکرد روش‌های تعمیر خطوط لوله فاضلاب به کمک روش‌های نوین حفاری‌های بدون ترانشه (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 18-31]
 • تفکیک آب شرب و بهداشت مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 113-120]
 • تقاضا بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 130-135]
 • تقطیر غشایی روش سطح پاسخ بهینه‌سازی تقطیر غشایی تماس مستقیم به‌وسیله RSM در بازیافت پساب واحد RO پالایشگاه اصفهان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 17-27]
 • تلفات ظاهری تعیین مقدار و موقعیت نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از کالیبراسیون (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گلبهار، خراسان رضوی) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 119-125]
 • تلفات واقعی تعیین مقدار و موقعیت نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از کالیبراسیون (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گلبهار، خراسان رضوی) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 119-125]
 • تمایل به پرداخت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت در پروژه انتقال آب دریای خزر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 75-85]
 • تنش هیدرولیکی تحلیل اثر تنش‌های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه‌سازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • تنظیم ضرایب الگوریتم دسته ذرات اصلاح شده ترکیبی برای تنظیم ضرایب شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 44-60]
 • توریم بررسی قابلیت جذب کامپوزیت نانوالیاف پلی‌اکریلویتریل-اُکسیدآهن عامل‌دار شده با 2-آمینو3- متیل-1- هگزانتییل در حذف یون توریم [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 78-93]

ج

 • جاذب پلیمری بهینه‌سازی حذف رنگزای قرمز 46 به‌وسیله جاذب پلیمری- مغناطیسی تهیه شده از الیاف پلی‌اکریلونیتریل‌ [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 109-121]
 • جاذب‌های آلی اصلاح شده مقایسه کارایی جاذب‌های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف ‏سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 1-15]
 • جبهه پارتو طراحی چندهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص تاب‌آوری تودینی و نسخه تکامل یافته الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر قوت پارتو [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 18-34]
 • جذب سنتز نانو ذرات اکسید آهن هماتیت با سطح اصلاحی جدید برای حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 48-63]
 • جذب بررسی سینتیک و تعادل فرایند جذب سرب توسط پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3O4 از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • جذب حذف تاموکسیفن از محیط‌های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل‌دار شده با هیدروکربن‌های درخت‌سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 49-60]
 • جذب بررسی قابلیت جذب کامپوزیت نانوالیاف پلی‌اکریلویتریل-اُکسیدآهن عامل‌دار شده با 2-آمینو3- متیل-1- هگزانتییل در حذف یون توریم [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 78-93]
 • جذب سطحی بررسی کارایی ژل نانوفیبرکیتین در حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 103-112]
 • جذب سطحی سنتز و اصلاح سطح ترکیب سیلیکاتی میان حفره شش وجهی HMS با کیتوزان به‌منظور حذف رنگزای زرد مستقیم 86 از محلول آبی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 86-100]
 • جذب سطحی سنتز موضعی کامپوزیت کیتوزان-پلی‌آکریل آمید بارگذاری شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای جذب رنگ زرد سیریوس از محیط آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 16-30]
 • جذب سطحی بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی فرایند حذف مالاشیت سبز با استفاده از پسماند چای و بررسی ایزوترم [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 51-62]
 • جذب سطحی بررسی آزمایشگاهی حذف جیوه از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب نانولوله کربنی مغناطیسی شده [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 63-77]
 • جمع‌آوری آبهای سطحی تحلیل ریسک شبکه‌های جمع‌آوری رواناب شهری با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی (مطالعه موردی: منطقه 11 تهران) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
 • جهش الگوریتم دسته ذرات اصلاح شده ترکیبی برای تنظیم ضرایب شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 44-60]
 • جیوه بررسی آزمایشگاهی حذف جیوه از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب نانولوله کربنی مغناطیسی شده [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 63-77]

چ

 • چای عطری دوغزال بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی فرایند حذف مالاشیت سبز با استفاده از پسماند چای و بررسی ایزوترم [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 51-62]

ح

 • حالت دهنده طبیعی اثر بخشی مورینگا پرگرینا در فراوری لجن کلرورفریکی تصفیه‌خانه آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 86-98]
 • حذف ارزیابی کارایی نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید توسط HCl برای حذف نیترات از محلول‌های سنتتیک [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 101-116]
 • حذف COD عملکرد بیوراکتور دیسک‌های بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب حاوی آنتی‌بیوتیک سولفامتوکسازول [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 112-120]
 • حذف COD مدل‌سازی راکتور لجن گرانولی هوازی برای بررسی اثر اکسیژن و بار ورودی بر حذف همزمان COD، نیتروژن و فسفر [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 90-98]
 • حذف رنگزا بهینه‌سازی حذف رنگزای قرمز 46 به‌وسیله جاذب پلیمری- مغناطیسی تهیه شده از الیاف پلی‌اکریلونیتریل‌ [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 109-121]
 • حذف فسفر مدل‌سازی راکتور لجن گرانولی هوازی برای بررسی اثر اکسیژن و بار ورودی بر حذف همزمان COD، نیتروژن و فسفر [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 90-98]
 • حذف نیتروژن مدل‌سازی راکتور لجن گرانولی هوازی برای بررسی اثر اکسیژن و بار ورودی بر حذف همزمان COD، نیتروژن و فسفر [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 90-98]
 • حوضه آبریز زاینده‌رود بررسی سیستم اداری- نهادی مدیریت آب در حوضه آبریز زاینده‌رود به روش کیفی نظریه زمینه‌ای [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 1-17]

د

 • دبی بررسی عددی تأثیر نصب مستقیم پمپ به شبکه آب بر عملکرد کنتورهای آب خانگی [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 107-118]
 • درجه استغراق بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 51-66]
 • دریای خزر عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت در پروژه انتقال آب دریای خزر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 75-85]
 • دندریمر PAMAM ارزیابی کارایی نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید توسط HCl برای حذف نیترات از محلول‌های سنتتیک [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 101-116]
 • دوتریوم تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش‌های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 87-98]

ذ

 • ذرات نانو استفاده از نانو ذرات خاک رس و هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه MgAl-CO3 در نمک‌زدایی از آب دریا [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 13-23]

ر

 • راکتور با بچ‌های متوالی مدل‌سازی راکتور لجن گرانولی هوازی برای بررسی اثر اکسیژن و بار ورودی بر حذف همزمان COD، نیتروژن و فسفر [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 90-98]
 • راکتیو نارنجی 122 بررسی کارایی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین مولیبدوفسفات قلع (II) در حذف رنگزای راکتیو نارنجی 122 از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 61-72]
 • ردیابی تعیین علل تغییر کیفیت آب زیرزمینی با روش‌های ایزوتوپی و شیمیایی در آبخوان شبستر- صوفیان [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 87-98]
 • رنگزای کاتیونی قرمز 46 بهینه‌سازی حذف رنگزای قرمز 46 به‌وسیله جاذب پلیمری- مغناطیسی تهیه شده از الیاف پلی‌اکریلونیتریل‌ [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 109-121]
 • رنگ زرد مستقیم 86 سنتز و اصلاح سطح ترکیب سیلیکاتی میان حفره شش وجهی HMS با کیتوزان به‌منظور حذف رنگزای زرد مستقیم 86 از محلول آبی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 86-100]
 • رواناب شبیه‌سازی روش‌های LID-BMP بر میزان رواناب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 114-121]
 • روش برخورد گروهی با داده‌ها (GMDH) پیش‌بینی سرعت پیک آلودگی در رودخانه با استفاده از روش GMDH و روش هوشمند تلفیقی GMDH-HS [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 64-76]
 • روش بهینه‌سازی D-Optimal کاربرد بهینه فرات سدیم در فرایند حذف کدورت آب رودخانه زاینده‌رود (کدورت معمولی و بالا) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]
 • روش بهینه مدیریتی شبیه‌سازی روش‌های LID-BMP بر میزان رواناب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 114-121]
 • روش پتانسیل غلظتی روش نوین در طراحی شبکه مصرف آب فرایندی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 28-38]
 • روش تاگوچی تجزیه فتوکاتالیستی 4-کلروفنل با استفاده از فرایندهای پرسولفات فعال شده با نانو ذره آهن و هیدروژن پراکسید فعال شده با نانو ذره آهن در حضور امواج فرابنفش: طراحی آزمایش با مدل تاگوچی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 76-90]
 • روش توسعه‌ کم‌اثر شبیه‌سازی روش‌های LID-BMP بر میزان رواناب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 114-121]
 • روش حفاری بدون ترانشه توسعه عملکرد روش‌های تعمیر خطوط لوله فاضلاب به کمک روش‌های نوین حفاری‌های بدون ترانشه (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 18-31]
 • روش‌ سطح پاسخ اثر بخشی مورینگا پرگرینا در فراوری لجن کلرورفریکی تصفیه‌خانه آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 86-98]
 • روش سطح پاسخ کاربرد بهینه فرات سدیم در فرایند حذف کدورت آب رودخانه زاینده‌رود (کدورت معمولی و بالا) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]
 • روش سل-ژل بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید سنتز شده با روش سل-ژل در حذف ترکیبات آلی پساب کارخانه نساجی اردبیل [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 67-77]
 • روش گرافیکی پینچ روش نوین در طراحی شبکه مصرف آب فرایندی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 28-38]
 • روش‌های هوشمند پیش‌بینی سرعت پیک آلودگی در رودخانه با استفاده از روش GMDH و روش هوشمند تلفیقی GMDH-HS [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 64-76]
 • روش هوشمند تلفیقی (GMDH-HS) پیش‌بینی سرعت پیک آلودگی در رودخانه با استفاده از روش GMDH و روش هوشمند تلفیقی GMDH-HS [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 64-76]
 • ریسک شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های آب و فاضلاب روستایی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در محیط فازی (مطالعه موردی: آبفار گیلان) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 35-50]

ز

 • زئولیت اصلاح شده بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه‌سازی آن با مدل‌های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 73-86]

ژ

 • ژل نانوفیبرکیتین بررسی کارایی ژل نانوفیبرکیتین در حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 103-112]

س

 • سرب سنتز نانو ذرات اکسید آهن هماتیت با سطح اصلاحی جدید برای حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 48-63]
 • سرب بررسی کارایی ژل نانوفیبرکیتین در حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 103-112]
 • سرب بررسی سینتیک و تعادل فرایند جذب سرب توسط پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3O4 از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • سرب مقایسه کارایی جاذب‌های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف ‏سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 1-15]
 • سرعت چرخشی پروانه بررسی عددی تأثیر نصب مستقیم پمپ به شبکه آب بر عملکرد کنتورهای آب خانگی [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 107-118]
 • سرمایه‌گذاری ارائه چارچوب فرایند همکارانه در افزایش تاب‌آوری تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب در مواجهه با سیلاب [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 24-35]
 • سمنان عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت در پروژه انتقال آب دریای خزر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 75-85]
 • سنتیک جذب بررسی آزمایشگاهی حذف جیوه از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب نانولوله کربنی مغناطیسی شده [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 63-77]
 • سورفکتانت آنیونی بررسی اثر مواد سورفکتانت‌های آنیونی و کاتیونی بر عملکرد غشاء پلی‌آمیدی نانوفیلتراسیون [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 122-129]
 • سورفکتانت کاتیونی بررسی اثر مواد سورفکتانت‌های آنیونی و کاتیونی بر عملکرد غشاء پلی‌آمیدی نانوفیلتراسیون [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 122-129]
 • سورگوم شیرین ضریب گیاه‌پالایی گیاه سورگوم شیرین در کاهش فلزات سنگین کادمیم، سرب و آرسنیک از پساب شهری [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 117-129]
 • سولفامتوکسازول عملکرد بیوراکتور دیسک‌های بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب حاوی آنتی‌بیوتیک سولفامتوکسازول [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 112-120]
 • سونوکاتالیست بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید سنتز شده با روش سل-ژل در حذف ترکیبات آلی پساب کارخانه نساجی اردبیل [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 67-77]
 • سیاست جنایی نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 99-113]
 • سیاست کیفری نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 99-113]
 • سیستم اداری-نهادی بررسی سیستم اداری- نهادی مدیریت آب در حوضه آبریز زاینده‌رود به روش کیفی نظریه زمینه‌ای [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 1-17]
 • سیل ارائه چارچوب فرایند همکارانه در افزایش تاب‌آوری تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب در مواجهه با سیلاب [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 24-35]
 • سیلاب شهری شبیه‌سازی روش‌های LID-BMP بر میزان رواناب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران) [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 114-121]
 • سینتیک سنتز نانو ذرات اکسید آهن هماتیت با سطح اصلاحی جدید برای حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 48-63]
 • سینتیک حذف کروم سه و شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از لئوناردیت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 91-102]
 • سینتیک حذف تاموکسیفن از محیط‌های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل‌دار شده با هیدروکربن‌های درخت‌سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 49-60]

ش

 • شار آب عبوری بهینه‌سازی شرایط عملیاتی جهت کاهش تأثیر پلاریزاسیون غلظت بر عملکرد فرایند اسمز مستقیم [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 36-47]
 • شبکه توزیع آب بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 61-74]
 • شبکه توزیع آب طراحی چندهدفه شبکه‌های توزیع آب با استفاده از شاخص تاب‌آوری تودینی و نسخه تکامل یافته الگوریتم فراکاوشی مبتنی بر قوت پارتو [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 18-34]
 • شبکه توزیع آب الگوریتم دسته ذرات اصلاح شده ترکیبی برای تنظیم ضرایب شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 44-60]
 • شبکه توزیع دوگانه آب مدیریت راهبردی تفکیک آب شرب از آب بهداشتی در شهرستان یزد با استفاده از تحلیل SWOT و AHP [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 113-120]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم‌های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 121-126]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی فرایند حذف مالاشیت سبز با استفاده از پسماند چای و بررسی ایزوترم [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 51-62]
 • شبکه فاضلاب توسعه عملکرد روش‌های تعمیر خطوط لوله فاضلاب به کمک روش‌های نوین حفاری‌های بدون ترانشه (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 18-31]
 • شبکه‌های توزیع آب بررسی تأثیر عدم قطعیت داده‌ها و نوع شبیه‌سازی هیدرولیکی بر نتایج مدل‌سازی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 33-50]
 • شبکه یکپارچه آب روش نوین در طراحی شبکه مصرف آب فرایندی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 28-38]
 • شبیه‌سازی-بهینه‌سازی رویکرد شبیه‌سازی-بهینه‌سازی مبتنی بر فرامدل در بهره‌برداری بهینه منابع آبی با در نظر گرفتن جنبه‌های کمّی و کیفی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 31-43]
 • شدت نوسانات فشار بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 51-66]
 • شرکت آب و فاضلاب ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب با مدل کارت امتیاز متوازن مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 50-63]
 • شهر بیرجند بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 130-135]
 • شهر قم استخراج سیاست‌های پایدار آب شرب شهری با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: شهر قم) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 32-49]

ض

 • ضمانت اجرای کیفری نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 99-113]

ظ

 • ظرفیت جذب بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه‌سازی آن با مدل‌های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 73-86]

ع

 • عدد فرود پیش‌بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم‌های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 121-126]
 • عدم قطعیت تحلیل اثر تنش‌های هیدرولیکی بر عملکرد شبکه‌های توزیع آب با استفاده از تحلیل فاصله و رویکرد بهینه‌سازی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 1-16]
 • عدم قطعیت بررسی تأثیر عدم قطعیت داده‌ها و نوع شبیه‌سازی هیدرولیکی بر نتایج مدل‌سازی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 33-50]

غ

 • غشا بهینه‌سازی شرایط عملیاتی جهت کاهش تأثیر پلاریزاسیون غلظت بر عملکرد فرایند اسمز مستقیم [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 36-47]
 • غشا بررسی اثر مواد سورفکتانت‌های آنیونی و کاتیونی بر عملکرد غشاء پلی‌آمیدی نانوفیلتراسیون [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 122-129]

ف

 • فازی ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب با مدل کارت امتیاز متوازن مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 50-63]
 • فاضلاب بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب کارواش با کاربرد فرایندهای ترکیبی انعقاد و UV/H2O2 [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 77-85]
 • فاضلاب ارزیابی اقتصادی استفاده از پساب فاضلاب شهری و هزینه کنترل آلودگی در آبیاری فضای سبز شهر زاهدان [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 99-111]
 • فاضلاب دارویی عملکرد بیوراکتور دیسک‌های بیولوژیکی چرخان در تصفیه فاضلاب حاوی آنتی‌بیوتیک سولفامتوکسازول [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 112-120]
 • فرات سدیم کاربرد بهینه فرات سدیم در فرایند حذف کدورت آب رودخانه زاینده‌رود (کدورت معمولی و بالا) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]
 • فراوری لجن اثر بخشی مورینگا پرگرینا در فراوری لجن کلرورفریکی تصفیه‌خانه آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 86-98]
 • فرایند شبه فنتون ناهمگن تخریب آنتی‌بیوتیک مترونیدازول با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده جدید در سیستم شبه فنتون ناهمگن [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-108]
 • فضای سبز زاهدان ارزیابی اقتصادی استفاده از پساب فاضلاب شهری و هزینه کنترل آلودگی در آبیاری فضای سبز شهر زاهدان [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 99-111]
 • فعال‌سازی تجزیه فتوکاتالیستی 4-کلروفنل با استفاده از فرایندهای پرسولفات فعال شده با نانو ذره آهن و هیدروژن پراکسید فعال شده با نانو ذره آهن در حضور امواج فرابنفش: طراحی آزمایش با مدل تاگوچی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 76-90]
 • فلزات سنگین ضریب گیاه‌پالایی گیاه سورگوم شیرین در کاهش فلزات سنگین کادمیم، سرب و آرسنیک از پساب شهری [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 117-129]
 • فلز سنگین بررسی کارایی ژل نانوفیبرکیتین در حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 103-112]
 • فلز سنگین بررسی آزمایشگاهی حذف فلز سنگین آرسنیک از آب با استفاده از نانوجاذب اکسید آهن/N-ایزوپروپیل اکریل آمید/ کیتوزان [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 78-89]
 • فوتوکالیست بررسی فعالیت فتوکاتالیستی و سونوکاتالیستی نانوذرات بیسموت اکسید سنتز شده با روش سل-ژل در حذف ترکیبات آلی پساب کارخانه نساجی اردبیل [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 67-77]

ق

 • قلع بررسی کارایی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین مولیبدوفسفات قلع (II) در حذف رنگزای راکتیو نارنجی 122 از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 61-72]

ک

 • کارایی حذف مقایسه کارایی جاذب‌های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف ‏سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 1-15]
 • کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب با مدل کارت امتیاز متوازن مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 50-63]
 • کارمابازپین حذف ماده دارویی کاربامازپین با روش پراکسیداسیون الکتروشیمیایی و بهینه‌سازی شرایط حذف [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 39-48]
 • کارواش بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب کارواش با کاربرد فرایندهای ترکیبی انعقاد و UV/H2O2 [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 77-85]
 • کالیبراسیون تعیین مقدار و موقعیت نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از کالیبراسیون (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گلبهار، خراسان رضوی) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 119-125]
 • کامپوزیت سنتز موضعی کامپوزیت کیتوزان-پلی‌آکریل آمید بارگذاری شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای جذب رنگ زرد سیریوس از محیط آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 16-30]
 • کانال فاضلاب‌رو پیش‌بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم‌های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 121-126]
 • کد MT3D مطالعه اثرات زیست محیطی انتقال نیترات در آبخوان ورامین با استفاده از مدل‌سازی عددی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 130-136]
 • کدورت کاربرد بهینه فرات سدیم در فرایند حذف کدورت آب رودخانه زاینده‌رود (کدورت معمولی و بالا) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]
 • کربن فعال بررسی سینتیک و تعادل فرایند جذب سرب توسط پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3O4 از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • کروم حذف کروم سه و شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از لئوناردیت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 91-102]
 • کنتور آب بررسی عددی تأثیر نصب مستقیم پمپ به شبکه آب بر عملکرد کنتورهای آب خانگی [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 107-118]
 • کیتوزان سنتز و اصلاح سطح ترکیب سیلیکاتی میان حفره شش وجهی HMS با کیتوزان به‌منظور حذف رنگزای زرد مستقیم 86 از محلول آبی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 86-100]
 • کیتوزان سنتز موضعی کامپوزیت کیتوزان-پلی‌آکریل آمید بارگذاری شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای جذب رنگ زرد سیریوس از محیط آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 16-30]

گ

 • گرافن اکساید ارزیابی کارایی نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید توسط HCl برای حذف نیترات از محلول‌های سنتتیک [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 101-116]
 • گرانول هوازی مدل‌سازی راکتور لجن گرانولی هوازی برای بررسی اثر اکسیژن و بار ورودی بر حذف همزمان COD، نیتروژن و فسفر [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 90-98]
 • گشتاور بررسی عددی تأثیر نصب مستقیم پمپ به شبکه آب بر عملکرد کنتورهای آب خانگی [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 107-118]
 • گیاه‌پالایی ضریب گیاه‌پالایی گیاه سورگوم شیرین در کاهش فلزات سنگین کادمیم، سرب و آرسنیک از پساب شهری [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 117-129]
 • گیاه پالایی گیاه‌پالایی محلول آبی حاوی یون نیکل توسط نیلوفر آبی و نخل مرداب [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 99-106]

ل

 • لئوناردیت حذف کروم سه و شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از لئوناردیت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 91-102]
 • لانگمیر بررسی کارایی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین مولیبدوفسفات قلع (II) در حذف رنگزای راکتیو نارنجی 122 از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 61-72]

م

 • ماشین آموزش نیرومند پیش‌بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم‌های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 121-126]
 • ماشین‌بردار پشتیبان پیش‌بینی عدد فرود جریان سه فازی در سیستم‌های فاضلاب‏رو با استفاده از ماشین آموزش نیرومند [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 121-126]
 • مالاشیت سبز بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی فرایند حذف مالاشیت سبز با استفاده از پسماند چای و بررسی ایزوترم [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 51-62]
 • مبدل فشار بررسی نوسانات فشار در بستر پرش هیدرولیکی مستغرق [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 51-66]
 • مترونیدازول تخریب آنتی‌بیوتیک مترونیدازول با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده جدید در سیستم شبه فنتون ناهمگن [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-108]
 • مجازات انگاری نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 99-113]
 • محلول آبی بررسی سینتیک و تعادل فرایند جذب سرب توسط پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3O4 از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • محلول‌های آبی بررسی کارایی ژل نانوفیبرکیتین در حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 103-112]
 • محلول‌های آبی تخریب آنتی‌بیوتیک مترونیدازول با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده جدید در سیستم شبه فنتون ناهمگن [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-108]
 • محلول‌های آبی مقایسه کارایی جاذب‌های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف ‏سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 1-15]
 • مدل جذب بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه‌سازی آن با مدل‌های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 73-86]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی راکتور لجن گرانولی هوازی برای بررسی اثر اکسیژن و بار ورودی بر حذف همزمان COD، نیتروژن و فسفر [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 90-98]
 • مدل‌سازی عددی مطالعه اثرات زیست محیطی انتقال نیترات در آبخوان ورامین با استفاده از مدل‌سازی عددی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 130-136]
 • مدل شبیه‌سازی هیدرولیکی بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 61-74]
 • مدل لاجیت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت در پروژه انتقال آب دریای خزر با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 75-85]
 • مدل ماشین‌ بردار پشتیبان رویکرد شبیه‌سازی-بهینه‌سازی مبتنی بر فرامدل در بهره‌برداری بهینه منابع آبی با در نظر گرفتن جنبه‌های کمّی و کیفی [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 31-43]
 • مدیریت ریسک مدیریت تأمین آب شرب شهر تهران در شرایط پیش از بحران با استفاده از روش PROMETHEE II فازی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • مدیریت لجن اثر بخشی مورینگا پرگرینا در فراوری لجن کلرورفریکی تصفیه‌خانه آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 86-98]
 • مدیریت منابع آب بررسی سیستم اداری- نهادی مدیریت آب در حوضه آبریز زاینده‌رود به روش کیفی نظریه زمینه‌ای [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 1-17]
 • مزوپور سیلیکاتی میان حفره HMS سنتز و اصلاح سطح ترکیب سیلیکاتی میان حفره شش وجهی HMS با کیتوزان به‌منظور حذف رنگزای زرد مستقیم 86 از محلول آبی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 86-100]
 • منابع آب بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 16-32]
 • منطق فازی بررسی تأثیر عدم قطعیت داده‌ها و نوع شبیه‌سازی هیدرولیکی بر نتایج مدل‌سازی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های توزیع آب [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 33-50]
 • مواد فعال سطحی بررسی اثر مواد سورفکتانت‌های آنیونی و کاتیونی بر عملکرد غشاء پلی‌آمیدی نانوفیلتراسیون [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 122-129]
 • مورینگا پرگرینا اثر بخشی مورینگا پرگرینا در فراوری لجن کلرورفریکی تصفیه‌خانه آب [دوره 30، شماره 5، 1398، صفحه 86-98]
 • میزان پمپاژ توسعه عملکرد روش‌های تعمیر خطوط لوله فاضلاب به کمک روش‌های نوین حفاری‌های بدون ترانشه (مطالعه موردی: شهر اصفهان) [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 18-31]

ن

 • نانوالیاف PAN/Fe-ONPs بررسی قابلیت جذب کامپوزیت نانوالیاف پلی‌اکریلویتریل-اُکسیدآهن عامل‌دار شده با 2-آمینو3- متیل-1- هگزانتییل در حذف یون توریم [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 78-93]
 • نانوجاذب بررسی آزمایشگاهی حذف فلز سنگین آرسنیک از آب با استفاده از نانوجاذب اکسید آهن/N-ایزوپروپیل اکریل آمید/ کیتوزان [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 78-89]
 • نانو ذرات سنتز نانو ذرات اکسید آهن هماتیت با سطح اصلاحی جدید برای حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 48-63]
 • نانوذرات مگنتایت حذف تاموکسیفن از محیط‌های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل‌دار شده با هیدروکربن‌های درخت‌سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 49-60]
 • نانوذره بررسی سینتیک و تعادل فرایند جذب سرب توسط پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات Fe3O4 از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • نانوفیلتراسیون بررسی اثر مواد سورفکتانت‌های آنیونی و کاتیونی بر عملکرد غشاء پلی‌آمیدی نانوفیلتراسیون [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 122-129]
 • نانو کاتالیست مغناطیسی تخریب آنتی‌بیوتیک مترونیدازول با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده جدید در سیستم شبه فنتون ناهمگن [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-108]
 • نانوکامپوزیت ارزیابی کارایی نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید توسط HCl برای حذف نیترات از محلول‌های سنتتیک [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 101-116]
 • نانوکامپوزیت بررسی کارایی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین مولیبدوفسفات قلع (II) در حذف رنگزای راکتیو نارنجی 122 از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 61-72]
 • نانولوله‌ کربنی مغناطیسی شده بررسی آزمایشگاهی حذف جیوه از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب نانولوله کربنی مغناطیسی شده [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 63-77]
 • نخل مرداب گیاه‌پالایی محلول آبی حاوی یون نیکل توسط نیلوفر آبی و نخل مرداب [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 99-106]
 • نرم افزار Design Expert کاربرد بهینه فرات سدیم در فرایند حذف کدورت آب رودخانه زاینده‌رود (کدورت معمولی و بالا) [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-12]
 • نشت‌یابی تعیین مقدار و موقعیت نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از کالیبراسیون (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گلبهار، خراسان رضوی) [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 119-125]
 • نظریه زمینه‌ای بررسی سیستم اداری- نهادی مدیریت آب در حوضه آبریز زاینده‌رود به روش کیفی نظریه زمینه‌ای [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 1-17]
 • نمک‌زدایی بهینه‌سازی شرایط عملیاتی جهت کاهش تأثیر پلاریزاسیون غلظت بر عملکرد فرایند اسمز مستقیم [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 36-47]
 • نمک‌زدایی استفاده از نانو ذرات خاک رس و هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه MgAl-CO3 در نمک‌زدایی از آب دریا [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 13-23]
 • نیترات مطالعه اثرات زیست محیطی انتقال نیترات در آبخوان ورامین با استفاده از مدل‌سازی عددی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 130-136]
 • نیترات ارزیابی کارایی نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید توسط HCl برای حذف نیترات از محلول‌های سنتتیک [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 101-116]
 • نیلوفر آبی گیاه‌پالایی محلول آبی حاوی یون نیکل توسط نیلوفر آبی و نخل مرداب [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 99-106]

و

 • وضعیت تعادلی پایدار بررسی وضعیت منابع و مصارف آب در ایران و راهکارهای بهبود وضعیت [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 16-32]

ه

 • هماتیت سنتز نانو ذرات اکسید آهن هماتیت با سطح اصلاحی جدید برای حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 48-63]
 • هم دما سنتز و اصلاح سطح ترکیب سیلیکاتی میان حفره شش وجهی HMS با کیتوزان به‌منظور حذف رنگزای زرد مستقیم 86 از محلول آبی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 86-100]
 • همکاری ارائه چارچوب فرایند همکارانه در افزایش تاب‌آوری تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب در مواجهه با سیلاب [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 24-35]
 • هوش مصنوعی بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر اصلاح زئولیت در حذف نیترات و شبیه‌سازی آن با مدل‌های سینتیکی و ANFIS در ستون با بستر ثابت [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 73-86]
 • هیدروترمال سنتز نانو ذرات اکسید آهن هماتیت با سطح اصلاحی جدید برای حذف سرب از محلول‌های آبی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 48-63]
 • هیدروترمال بررسی قابلیت جذب کامپوزیت نانوالیاف پلی‌اکریلویتریل-اُکسیدآهن عامل‌دار شده با 2-آمینو3- متیل-1- هگزانتییل در حذف یون توریم [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 78-93]
 • هیدروکربن‌های درخت‌سان حذف تاموکسیفن از محیط‌های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل‌دار شده با هیدروکربن‌های درخت‌سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 49-60]

ی

 • یون نیکل گیاه‌پالایی محلول آبی حاوی یون نیکل توسط نیلوفر آبی و نخل مرداب [دوره 30، شماره 6، 1398، صفحه 99-106]
 • یون‌های تداخل کننده حذف کروم سه و شش ظرفیتی از محیط‌های آبی با استفاده از لئوناردیت [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 91-102]