دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-140 (پیاپی: 89) 
4. ‌جذب فلز کروم شش ظرفیتی توسط لجن دفعی فاضلابهای شهری

صفحه 34-43

فرزانه محمدی؛ هستی هاشمی نژاد؛ امیر تائبی


5. بررسی میدانی ضریب حداکثر تقاضا در شبکه‌های توزیع آب روستایی (شمال شرق خوزستان)

صفحه 44-52

عادل مرادی سبزکوهی؛ سید محمود کاشفی پور؛ آتنا سلیمی چمکاکایی


6. استفاده از کیتین پوسته میگو برای بیوجذب فلز روی از محلول های آبی

صفحه 53-62

نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد؛ نظام الدین منگلی زاده؛ مینا هرمزی نژاد


14. بررسی روشهای خطی و غیرخطی مدل سینتیک شبه درجه دوم در جذب سطحی کبالت (II) از محلولهای آبی

صفحه 130-134

پیمان سالاریان؛ فانوس مکاری؛ مریم صالح محمدنیا؛ مژگان خلیل پور