دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 107، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-158 
4. الزامات اقتصادی مدیریت منابع آب

صفحه 42-56

ناصر خیابانی؛ سروش باقری؛ امیر بشیری‌پور


5. بررسی فرضیات منحنی کوزنتس محیط زیستی (مطالعه موردی آلودگی آب)

صفحه 57-64

هدیه علیشیری؛ سیدحسین سجادی‌فر؛ اعظم محمدباقری


6. تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف آب شهری مشهد

صفحه 65-73

فریدون عباسپور؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ جلال عطاری


8. تأثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت آن در بخش‌های اقتصادی کشور

صفحه 84-94

ناصر شاهنوشی؛ لیلی ابوالحسنی؛ کامران داوری؛ فاطمه حیات‌غیبی؛ زهرا نعمت‌الهی


9. قیمت‌گذاری کارآمد آب شرب (مطالعه موردی شهر اراک)

صفحه 95-103

سید حسین سجادی‌فر؛ شاهین پاکروح؛ علی اصغر قانع؛ بهرام فتحی