دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 1-79 (پیاپی: 58) 
1. بررسی اثر پیش ازن‌زنی بر حذف کربن آلی کل در تصفیه آبهای سطحی

صفحه 2-9

علی ترابیان؛ علی‌اصغر قدیم‌خانی؛ عبدا... رشیدی مهرآبادی؛ مهری شکوهی هرندی؛ رسول جانبگلو


2. نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاههای پمپاژ آب

صفحه 10-18

مهدی بهزاد؛ علی قاسمی؛ علیرضا ابراهیمی؛ عباس روحانی بسطامی


3. کاربرد مدل WSBM در حوضه آبریز زاینده‌رود (اصفهان)

صفحه 19-31

حمیدرضا سالمی؛ منوچهر ترابی؛ شهرام اشرفی


5. تصفیه هیدروکربورهای نفتی با بیوراکتورهای غشایی در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 38-43

منوچهر وثوقی؛ پریوش مصلحی مصلح‌آبادی؛ فرود نوروزی


8. استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمّیت ناشی از آرسنیک در آب

صفحه 62-69

کاظم ندافی؛ رامین نبی‌زاده؛ مسعود یونسیان؛ غلامرضا جاهد؛ ایوب بیکی