دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 1-140 (پیاپی: 96) 
2. تصفیه فاضلاب حاوی اسید اورانژ 7 با فرایند ازن‌زنی و تعیین مشتقات میانی تولیدی

صفحه 13-23

فرهاد قادری زفره ئی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست؛ رسول صراف ماموری


3. الگوسازی پویای سیستم آب منطقه تهران با هدف مدیریت مؤثر

صفحه 23-36

حمید رضا فرتوک زاده؛ سمیه قجاوند؛ میثم رجبی نهوجی


5. ارزیابی کارکرد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در پنج شهر استان آذربایجان غربی

صفحه 43-53

صیاد بداقی؛ میترا غلامی؛ مهدی فرزادکیا؛ رامین نبی زاده


13. کارایی پوسته غلاف گیاه آکاسیاتورتیلیس به‌عنوان جاذب ارزان قیمت و قابل دسترس در حذف فنل

صفحه 124-132

حسین جعفری منصوریان؛ امیرحسین محوی؛ احمد جنیدی جعفری؛ محمد ملکوتیان