دوره و شماره: دوره 30، شماره 5 - شماره پیاپی 123، آذر و دی 1398، صفحه 1-134 
1. مقایسه کارایی جاذب‌های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف ‏سرب از محلول‌های آبی

صفحه 1-15

جواد عبدالهی قره کند؛ ابراهیم سپهر؛ ولی فیضی اصل؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ عباس صمدی


2. سنتز موضعی کامپوزیت کیتوزان-پلی‌آکریل آمید بارگذاری شده با نانوذرات دی اکسید تیتانیم برای جذب رنگ زرد سیریوس از محیط آبی

صفحه 16-30

احسان بینائیان؛ صابر بابایی زادورزی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ مرتضی ابراهیم نژاد افروزی


7. اثر بخشی مورینگا پرگرینا در فراوری لجن کلرورفریکی تصفیه‌خانه آب

صفحه 86-98

مصطفی تیزقدم؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ رامتین مظاهری