نویسنده = اسلامیان، سید سعید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مدل‌های سینتیک حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی خاک اطراف لوله‌های انتقال نفت توسط ری‌گراس

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 62-68

الهام قاهری؛ سید سعید اسلامیان؛ هدی حسینی؛ جهانگیر عابدی کوپایی


2. گروه بندی مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد بارش در استان اصفهان

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 72-75

سیدسعید اسلامیان؛ رضا مدرس؛ سعید سلطانی