دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

3. شناسایی و تحلیل کیفی ریسک‌های پروژه شبکه فاضلاب شهر تهران با روش ANP و مقایسه آن با روش FUZZY VIKOR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22093/wwj.2021.260344.3089

فرهنگ مراقی؛ آرمین منیر عباسی


6. بررسی کارایی زئولیت 4A اصلاح شده با مس در حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محیط آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22093/wwj.2021.262207.3093

سید محمد مهدی نوری؛ زهرا فضائلی پور؛ ناهید مهری؛ حمید حیدرزاده درزی


7. Adsorption of Alizarin Red S Dye on Raw Endoskeleton Nanopowder of Cuttlefish (Sepia Pharaonis) from Water Solutions: Mechanism, Kinetics and Equilibrium Modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22093/wwj.2020.248031.3065

نادره رهبر؛ کورش طباطبایی؛ zahra Ramezani


8. Heavy Metals and Antibiotic co-Resistance in Bacterial Isolates of Industrial Effluents

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22093/wwj.2021.257072.3079

آرزو طهمورث پور


9. Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22093/wwj.2021.283545.3134

نوشین کریمی علویجه؛ محمد علی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ نرگس صالح نیا