دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی غلظت عناصر سنگین در آب و ماهی‌های برداشت شده از دریاچه سد (مطالعه موردی: استان همدان، سد کلان ملایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.22093/wwj.2020.211930.2966

بهاره لرستانی؛ هاجر مریخ پور؛ مهرداد چراغی؛ لیما طیبی


2. به‌کارگیری ارزیابی‌چرخه ‌حیات (LCA) در بررسی اثرات محیط‌‌زیستی سامانه نمک‌زدایی کنگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1399

10.22093/wwj.2020.214063.2973

مرتضی بخشایش؛ مریم فراهانی؛ آزیتا بهبهانی نیا


3. ساخت غشای اسمز مستقیم ماتریس ترکیبی الیاف میان‌تهی پلی سولفون-دی‌اکسید تیتانیوم برای نمک‌زدایی از آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1399

10.22093/wwj.2020.201284.2925

امین سهیل؛ مسعود راهبری سی سخت


4. حذف کربن و مواد مغذی از فاضلاب صنعتی با استفاده از لجن گرانولی هوازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

10.22093/wwj.2020.218742.2986

آذر اسدی؛ صادق نارکی


5. نیترات‌زدایی از آب چاه‌های شرب با دنیتریفیکاسیون هتروترفیک با منبع کربنی اسید سیتریک و ازن‌زنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22093/wwj.2020.201484.2928

حمید روشن روان؛ سید مهدی برقعی؛ امیر حسام حسنی؛ رمضان واقعی


6. ارائه مدل مفهومی توسعه بازاریابی داخلی با در نظرگرفتن نقش بنیادین نگرش اقتصادی به صنعت آب و فاضلاب در بهبود عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22093/wwj.2020.207481.2946

ابراهیم یزدی یان؛ موسی احمدی؛ محمود نورایی


7. حذف هیدروژن سولفید از آب ترش پالایشگاه تبریز با استفاده از جاذب زئولیت کلینوپتیلولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22093/wwj.2020.228670.3011

حسن اسماعیل زاده؛ ابراهیم فتایی؛ حسین سعادتی


8. طراحی سیستم‌های بهره‌برداری تلفیقی منابع آب بر مبنای اعتمادپذیری:مقایسه رویکردهای سیکلی و غیرسیکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22093/wwj.2020.201234.2924

مینا خسروی؛ عباس افشار؛ امیر مولاجو


10. شناسایی ریسک زیرساخت‌های حیاتی سیستم فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22093/wwj.2020.225964.3007

مهناز میرزاابراهیم طهرانی؛ نیما پیشرو


11. حذف رنگ‌زای ری‌اکتیو با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی پلیمری از محلول آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

10.22093/wwj.2020.215705.2976

رضا حاجی‌سیدمحمد‌شیرازی؛ مهساسادات میرعلینقی؛ الهام منیری؛ سیداحسان رکنی