دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. حذف یون کادمیم از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی نیکل فریت دارای اتصال عرضی با کیتوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22093/wwj.2019.118849.2631

اشرف همایونفرد؛ مهساسادات میرعلینقی؛ رضا حاجی سیدمحمد شیرازی؛ الهام منیری


2. جذب سطحی کروم (VI) از آب‌های آلوده با استفاده از نانوذرات مغناطیسی هسته/پوسته Fe3O4/CoO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22093/wwj.2019.172923.2833

فرانک اخلاقیان؛ میثم مرادی


3. بهینه‌سازی سامانه‌های تأمین آب نوبتی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات و تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22093/wwj.2019.108365.2553

مسعود تابش؛ رضا صفایی بروجنی؛ اکبر شیرزاد؛ میثم شکوهی


4. افزایش راندمان محاسباتی روش نشت‌یابی تحلیل معکوس جریان گذرا با استفاده از مدل جایگزین کریجینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22093/wwj.2019.168274.2812

سعید سرکمریان؛ علی حقیقی؛ سید محمد اشرفی؛ حسین محمد ولی سامانی


5. ارائه مدل مبنی بر استراتژی رسانه به‌منظور سازگاری با کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

10.22093/wwj.2019.161771.2792

مهسا آستانه؛ فائزه تقی پور؛ حمید دوازده امامی


6. بررسی افزایش پایداری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری با شاخص اکو-بهره‌وری: مثال موردی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

10.22093/wwj.2019.171317.2828

صادق علی‌زاده؛ حمید ظفری کلوخی؛ مسعود روحبخش؛ فاطمه رستمی؛ اکرم عوامی


7. بررسی کارایی گیاه ریحان در حذف فلز جیوه از محیط‌های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

10.22093/wwj.2019.186355.2869

فرزاد هاشم‌زاده؛ امیرحسام حسنی؛ رعنا قیومی


9. تصفیه پساب‌های نفتی با استفاده از غشای نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون ساخته‌شده از پلی‌سولفون و نانوبلورهای سلولزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

10.22093/wwj.2019.167556.2809

رضا معین‌زاده؛ داریوش عمادزاده؛ ابوطالب قدمی جدول قدم


10. بررسی شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در انتروباکتریاسه‌های جداسازی شده از فاضلاب‌های شهری و بیمارستانی شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1398

10.22093/wwj.2019.174603.2841

مریم افشاری؛ اعظم حدادی؛ محمود شوندی


11. کاهش تبخیر سطحی آب‌های ساکن به‌وسیله پوشش زنده و غیر زنده گیاه عدسک آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

10.22093/wwj.2019.169339.2834

زهرا سلطانی؛ علی خانی؛ کاظم مهانپور؛ اعظم مرجانی


12. بررسی میدانی مصارف آب حجمی و وابسته به فشار در شبکه‌های توزیع آب شهری (مطالعه موردی: شهر اشنویه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

10.22093/wwj.2019.171946.2830

اکبر شیرزاد؛ کامران رسولی نیا


13. بهبود کیفیت شیرابه محل دفن پسماند شهر اصفهان به روش گیاه‌پالایی با استفاده از گیاهان وتیور و نی به‌منظور استفاده در آبیاری فضای سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

10.22093/wwj.2019.186145.2867

جهانگیر عابدی کوپایی؛ محمدعلی جمالیان؛ محمد مهدی درافشان


14. بازیافت و استفاده مجدد پساب کارخانه‌های سنگ‌بری به‌روش هیدروسیکلون، راهکاری اقتصادی برای کاهش مصرف آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1398

10.22093/wwj.2019.185329.2862

افشین نادری؛ محسن مسعودیان؛ محمود حبیبیان


15. شوره‌سازی و شوره‌زدایی هم‌زمان در راکتور ناپیوسته متوالی هوازی با بستر متحرک تحت تأثیر COD/N

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

10.22093/wwj.2019.191231.2892

سید محمدجواد حسینی شمس آبادی؛ مریم حسنی زنوزی


16. به‌کارگیری آنزیم تایروزیناز تثبیت شده برای تخریب فنل در فرایند ناپیوسته و پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

10.22093/wwj.2019.200946.2922

ناهید سلطانی فیروز؛ رضا پناهی؛ بابک مختارانی؛ فرشاد یزدانی


19. مطالعه آزمایشگاهی جریان هوا در شفت ریزشی گردابی با استفاده از روش فاکتوریل کامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1398

10.22093/wwj.2019.190172.2886

محمد محمودی راد؛ محمد جواد خانجانی


20. مطالعه فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوذرات اکسید روی به‌دست آمده از پسماند لیچینگ کارخانه ذوب روی برای حذف رنگ NB21 در نور فرابنفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22093/wwj.2020.187540.2875

سمانه السادات گجراتی؛ محمود حاجی صفری؛ محمد مهدی خسروی راد


21. کاهش گرفتگی غشا در فرایند MBR با استفاده تلفیقی از NaOCl به‌عنوان اکسیدان و FeCl3 به‌عنوان لخته‌ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22093/wwj.2019.187404.2876

محمد صبوحی؛ علی ترابیان؛ ناصر مهردادی؛ علی بزرگ


22. شبیه‌سازی رواناب سطحی شهری و اولویت‌بندی زیرحوضه‌های بحرانی با استفاده از مدل SWMM و روش TOPSIS (مطالعه موردی: شهر شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1399

10.22093/wwj.2020.209846.2957

مجید امیدی ارجنکی؛ حامدرضا ظریف صنایعی؛ هیثم حیدرزاده