دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شوره‌سازی و شوره‌زدایی هم‌زمان در راکتور ناپیوسته متوالی هوازی با بستر متحرک تحت تأثیر COD/N

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1398

10.22093/wwj.2019.191231.2892

سید محمدجواد حسینی شمس آبادی؛ مریم حسنی زنوزی


2. به‌کارگیری آنزیم تایروزیناز تثبیت شده برای تخریب فنل در فرایند ناپیوسته و پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

10.22093/wwj.2019.200946.2922

ناهید سلطانی فیروز؛ رضا پناهی؛ بابک مختارانی؛ فرشاد یزدانی


5. مطالعه آزمایشگاهی جریان هوا در شفت ریزشی گردابی با استفاده از روش فاکتوریل کامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1398

10.22093/wwj.2019.190172.2886

محمد محمودی راد؛ محمد جواد خانجانی


6. مطالعه فعالیت فوتوکاتالیزوری نانوذرات اکسید روی به‌دست آمده از پسماند لیچینگ کارخانه ذوب روی برای حذف رنگ NB21 در نور فرابنفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22093/wwj.2020.187540.2875

سمانه السادات گجراتی؛ محمود حاجی صفری؛ محمد مهدی خسروی راد


7. کاهش گرفتگی غشا در فرایند MBR با استفاده تلفیقی از NaOCl به‌عنوان اکسیدان و FeCl3 به‌عنوان لخته‌ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1398

10.22093/wwj.2019.187404.2876

محمد صبوحی؛ علی ترابیان؛ ناصر مهردادی؛ علی بزرگ


8. شبیه‌سازی رواناب سطحی شهری و اولویت‌بندی زیرحوضه‌های بحرانی با استفاده از مدل SWMM و روش TOPSIS (مطالعه موردی: شهر شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1399

10.22093/wwj.2020.209846.2957

مجید امیدی ارجنکی؛ حامدرضا ظریف صنایعی؛ هیثم حیدرزاده


9. حذف آلاینده متیلن بلو از پساب با استفاده از نانو کامپوزیتZnFe2O4-ZnO-perlite در راکتور ناپیوسته (Batch)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1399

10.22093/wwj.2020.188320.2878

راحله بیات؛ پیروز درخشی؛ رحمت الله رحیمی؛ علی اکبر سیف کردی؛ محبوبه ربانی