موضوعات = جمع آوری
تعداد مقالات: 2
1. توسعه عملکرد روش‌های تعمیر خطوط لوله فاضلاب به کمک روش‌های نوین حفاری‌های بدون ترانشه (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 18-31

فرزاد کریمیان؛ رامتین معینی؛ محمد رضا زارع


2. ارزیابی ریسک شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری فازی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 74-87

مائده عسگریان؛ مسعود تابش؛ عباس روزبهانی