کلیدواژه‌ها = Artificial Neural Networks
تعداد مقالات: 5
1. Forecasting Groundwater Level under Climate Change and Water Resources Management Scenarios

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 34-47

10.22093/wwj.2020.228870.3012

ZohreSadat َAhmadi؛ Hamidreza Safavi؛ Maryam Zekri


2. بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی فرایند حذف مالاشیت سبز با استفاده از پسماند چای و بررسی ایزوترم

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 51-62

10.22093/wwj.2019.139943.2714

محمود زارعی؛ سابینا فضلی؛ نرجس نجاری؛ سخاء پژهان فر؛ ابوالفضل احمدی صومعه