کلیدواژه‌ها = قیمت‌گذاری
تعداد مقالات: 3
1. الزامات اقتصادی مدیریت منابع آب

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 42-56

10.22093/wwj.2017.39473

ناصر خیابانی؛ سروش باقری؛ امیر بشیری‌پور


2. ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک- والس

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 34-44

نرگس صالح‌نیا؛ حسین انصاری؛ محمد علی فلاحی؛ کامران داوری


3. بررسی تعرفه‌های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه موردی: شهر نیشابور

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 50-59

نرگس صالح‌نیا؛ محمدعلی فلاحی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری