کلیدواژه‌ها = آلژینات
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد نانوپودر سیلیکای تثبیت شده در آلژینات برای جذب کادمیم از محلول‌های آبی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 2-10

رضا درویشی چشمه سلطانی؛ حاتم گودینی؛ محمد جواد قنادزاده؛ محمد صادق رجائی؛ مهدی صفری


2. بررسی حذف فنل توسط پراکسیداز ترب کوهی تثبیت شده

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 2-9

ایران عالم زاده؛ سیامک نجاتی؛ سپیده معتمد