کلیدواژه‌ها = کیفیت میکربی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش سنجش آنزیمی با روش تخمیر چند لوله‌ای در ارزیابی کیفیت میکربی آب رودخانه کارون

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 58-63

مهناز نیک‌آئین؛ افسانه پژهان؛ محمد جلالی؛ اکبر حسن‌زاده


2. بررسی کیفیت میکربی آب شرب روستایی کشور در سال 1385 (تنگناها، تهدیدها و فرصتها)

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 23-29

مجید قنادی؛ محمدرضا محبی