کلیدواژه‌ها = ذرت
تعداد مقالات: 2
1. اثر کود گاوی، لجن فاضلاب و کلرید کادمیم بر جذب کادمیم در شاخساره ذرت

دوره 21، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 98-103

معصومه شریفی؛ مجید افیونی؛ امیر حسین خوشگفتار منش


2. اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت

دوره 21، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 37-44

ابوالفضل توسلی؛ احمد قنبری؛ مصطفی حیدری؛ یوسف پای‌گذار؛ یاسر اسماعیلیان