کلیدواژه‌ها = سنگ پامیس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کاربرد سنگ آتشفشانی پامیس در حذف آهن از آب

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 39-45

علیرضا رحمانی؛ منیره عباسی؛ زهرا کاشی‌تراش اصفهانی


2. عملکرد سنگ پامیس به عنوان بستر ثابت بیوفیلم در راکتور بیوفیلمی هوازی

دوره 16، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 62-71

محمدعلی شربت ملکی؛ سید مهدی برقعی