کلیدواژه‌ها = گرانول هوازی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی راکتور لجن گرانولی هوازی برای بررسی اثر اکسیژن و بار ورودی بر حذف همزمان COD، نیتروژن و فسفر

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 90-98

مریم حسینی؛ یونس بیگی خسروشاهی؛ سمیرا آقبلاغی


2. قابلیت سیستم SBAR در حذف متیل ترشیاری بوتیل اتر: مشخصات بیوگرانول‌ها

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 50-58

بیتا آیتی؛ مینا رضائی