کلیدواژه‌ها = مدل ریاضی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل ریاضی مستقل از پارامترهای محیطی در فرایند حذف آلودگی خاک به‌‌روش گیاه پالایی

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 85-91

پریوش مصلحی مصلح‌آبادی؛ منوچهر وثوقی؛ مرتضی قدیریان


2. مقایسة نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد علویان مراغه با داده‌های آبنگاری

دوره 19، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 47-57

یوسف حسن‌زاده؛ اتابک فیضی خانکندی؛ محمد تقی اعلمی