کلیدواژه‌ها = مودیس
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و برآورد اجزای بیلان آبی در حوزه‌های مناطق خشک با به‌‌کارگیری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد یزد

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 99-108

سمانه پورمحمدی؛ محمدتقی دستورانی؛ سید علیمحمد چراغی؛ محمدحسین مختاری؛ محمدحسن رحیمیان