کلیدواژه‌ها = دریای خزر
تعداد مقالات: 5
2. کاربرد همزمان ترکیبات PAH و آلکان‌های نرمال در تعیین منشا و سمیت هیدروکربن‌ها در رسوبات سطحی سواحل جنوب غربی دریای خزر

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 74-86

گلشن شیرنشان؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ محمود معماریانی


4. پیش‌بینی تراز آب دریای خرز مبتنی بر سیستم تقریبگر فازی

دوره 22، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 90-98

فرهاد رمضانی موزیرجی؛ مهدی یعقوبی؛ عبدالعظیم قانقرمه


5. بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر در ایران

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 2-12

عبدالحسین پری زنگنه؛ کریس لاکان