کلیدواژه‌ها = تابع مطلوبیت استون-گری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش‌بینی تقاضای آن: روش داده‌های تابلویی

دوره 23، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 78-87

محمدعلی فلاحی؛ حسین انصاری؛ سعیده مقدس


3. برآورد تابع تقاضای آب شهر جدید پردیس

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 69-74

محمود صبوحی؛ مسعود نوبخت