کلیدواژه‌ها = ایزوترم جذب لانگمیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جذب یون‌های روی، کادمیم و سرب با کیتین استخراج شده از شاه میگو دریای عمان

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 32-40

علیرضا سردشتی؛ حسینعلی بادین