کلیدواژه‌ها = نانوکامپوزیت
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی کارایی نانوکامپوزیت فعال شده دندریمر-گرافن اکساید توسط HCl برای حذف نیترات از محلول‌های سنتتیک

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 101-116

ابوالقاسم علیقارداشی؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی؛ فرهود نجفی


3. بررسی کارایی نانوکامپوزیت عاملدارشده PAMAM-GO در حذف نیترات از محیط‌های آبی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 79-90

ابوالقاسم علی قارداشی؛ زهرا کاشی تراش اصفهانی؛ فرهود نجفی


4. کارایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید/ هالوسیت نانولوله (HNT/GO) به‌منظور حذف یون روی از محلول‌های آبی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 81-93

نسترن ذوالفقاری؛ رامین محمدعلی تهرانی؛ فرشته هوشیار