کلیدواژه‌ها = مخمر ساکارومایسس
تعداد مقالات: 1
1. تصفیه پساب از طریق سیستم پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای با استفاده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 101-108

مژده لطفی؛ حبیب ا... یونسی؛ نادر بهرامی فر