کلیدواژه‌ها = آرایش ورودی جریان
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی نوع توزیع‌ جریان ورودی بر رفتار هیدرولیکی داخلی سامانه تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 145-156

سید سعید اخروی؛ سید سعید اسلامیان؛ نادر فتحیان پور