کلیدواژه‌ها = لایه‌بندی حرارتی
شبیه‌سازی تراز سطح آب و دمای مخزن سد سپیدرود

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 129-134

حمید طاهری شهرآئینی؛ علی اکبر حسنی الیگودرزی؛ حسین گنجی دوست


اثر تجمع فیتوپلانکتون‌ها بر کیفیت آب سد کرج

دوره 24، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 19-30

سید مسعود منوری؛ جعفر نوری؛ نوشین سهراب نیا